Ljunghall
Reklama

Podle optimistického scénáře by kruhovou křižovatku pod Kaňkem začali stavět ve druhé polovině roku 2020

28. leden 2020, 07:59

Kutná Hora - Kutnohorská rada na svém prvním lednovém zasedání rozhodla o výpůjčce pozemku na Kaňku Ředitelství silnic a dálnic. "Za účelem realizace stavby I/38 Odstranění dopravních závad - okružní křižovatka Kaňk," píše se v usnesení rady. Znamená to, že stavba plánované kruhové křižovatky začne v dohledné době?

"Aktuálně je již vydáno pravomocné stavební povolení," uvedla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová a doplnila: "Zároveň se zpracováváním dalšího stupně projektové dokumentace pro zadání stavby, na jejímž základě bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s dodržením všech zákonných lhůt, probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků v záboru včetně uzavírání smluv o četných překládkách inženýrských sítí s jejich příslušnými správci a smluv o zřízení věcných břemen budoucí stavby okružní křižovatky silnic I/38 a III/03321 v k.ú. Kaňk a Hlízov."

Konkrétní termíny stavby ještě stanovit prý nelze. "Zejména časový průběh majetkoprávní přípravy lze v této době obtížně předjímat, kdy nelze zamezit například ani průběžným změnám ve vlastnictví pozemků (prodej, dědictví ap.), stejně jako právním změnám v postavení vlastníků (zástavy, exekuce ap.)," upozornila Nina Ledvinová a dodala: "Optimisticky lze za nejkratší čas pro dokončení majetkoprávní činnosti předpokládat cca půl roku, zároveň ale nelze vyloučit situace díky nimž se může tato činnost zcela neočekávaně značně zkomplikovat a tento odhad se ukáže být nereálný. Naší maximální snahou tak je, co nevčasnější odstranění této dopravní závady přestavbou křižovatky na okružní dle optimistického předpokladu v druhé polovině tohoto roku."

Související články:
Kruhovou křižovatku pod Kaňkem letos stavět nezačnou
Stavbu kruhové křižovatky pod Kaňkem budou koordinovat s dalšími projekty

tz, res
AVE_CZ
Reklama
Podle optimistického scénáře by kruhovou křižovatku pod Kaňkem začali stavět ve druhé polovině roku 2020

Podle optimistického scénáře by kruhovou křižovatku pod Kaňkem začali stavět ve druhé polovině roku 2020

28. leden 2020

Kutná Hora - Kutnohorská rada na svém prvním lednovém zasedání rozhodla o výpůjčce pozemku na Kaňku Ředitelství silnic a dálnic. "Za účelem realizace stavby I/38 Odstranění dopravních závad - okružní křižovatka Kaňk," píše se v usnesení rady. Znamená to, že stavba plánované kruhové křižovatky začne v dohledné době?

"Aktuálně je již vydáno pravomocné stavební povolení," uvedla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová a doplnila: "Zároveň se zpracováváním dalšího stupně projektové dokumentace pro zadání stavby, na jejímž základě bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s dodržením všech zákonných lhůt, probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků v záboru včetně uzavírání smluv o četných překládkách inženýrských sítí s jejich příslušnými správci a smluv o zřízení věcných břemen budoucí stavby okružní křižovatky silnic I/38 a III/03321 v k.ú. Kaňk a Hlízov."

Konkrétní termíny stavby ještě stanovit prý nelze. "Zejména časový průběh majetkoprávní přípravy lze v této době obtížně předjímat, kdy nelze zamezit například ani průběžným změnám ve vlastnictví pozemků (prodej, dědictví ap.), stejně jako právním změnám v postavení vlastníků (zástavy, exekuce ap.)," upozornila Nina Ledvinová a dodala: "Optimisticky lze za nejkratší čas pro dokončení majetkoprávní činnosti předpokládat cca půl roku, zároveň ale nelze vyloučit situace díky nimž se může tato činnost zcela neočekávaně značně zkomplikovat a tento odhad se ukáže být nereálný. Naší maximální snahou tak je, co nevčasnější odstranění této dopravní závady přestavbou křižovatky na okružní dle optimistického předpokladu v druhé polovině tohoto roku."

Související články:
Kruhovou křižovatku pod Kaňkem letos stavět nezačnou
Stavbu kruhové křižovatky pod Kaňkem budou koordinovat s dalšími projekty

tz, res