Ljunghall
Reklama

Poklepali na základní kámen a odstartovali tak stavbu za téměř půl miliardy korun

14. říjen 2011, 14:46
(aktualizováno: 14. říjen 2011, 14:46)

Kutná Hora - Symbolickým poklepáním na základní kámen v pátek po obědě zahájili dostavbu čistíren odpadních vod a kanalizací, která byla připravená pod pracovním názvem "Kutnohorsko - Čáslavsko".

Projekt "Kutnohorsko - Čáslavsko" vyřeší naplnění požadavků směrnice Evropské unie, která nařizuje obcím s více něž 2000 obyvatel zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením Vlády ČR.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. proto připravila komplexní projekt, který v regionu její působnosti požadavky Evropské unie vyřeší. Do projektu je zahrnutá intenzifikace dvou velkých centrálních čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a Čáslavi, dále dostavba nové kanalizace v lokalitách, kde kanalizační systém dosud vybudován, ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava.
V rámci intenzifikace Čistírny odpadních vod Kutná Hora bude zajištěna vyhovující účinnost biologického čištění a úprava kalového hospodářství. V Čáslavi budou rekonstruovány objekty hrubého předčištění, bude postavena jedna nová dosazovací nádrž a sdruženýý objekt kalového hospodářství.

Projekt "Kutnohorsko - Čáslavsko" je spolufinancován v rámci sedmé výzvy Ministerstva životního prostředí Operačního programu Životního prostředí z evropských fondů a podpory Ministerstva životního prostředí. Žádost o podporu z OPŽP byla podána v únoru 2009.

Dodavatelem stavby, vybraným v otevřeném výběrovém řízení, se stalo sdružení firem Skanska a.s., VCES, a.s. a Metrostav a.s. Jménem sdružení jedná firma Skanska a.s. Nabídková cena vítězného uchazeče byla 479,8 mil. korun.

Správcem stavby je sdružení Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV) a Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Vedoucím sdružení je VRV.

V rámci financování stavby se předpokládá využití překlenovacího úvěru ve výši 60 mil. korun, který poskytne Česká spořitelna, a.s. jako vítěz výběrového řízení.

V současné době jsou zástupci SFŽP předány veškeré doklady, které bylo nutné doložit pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory z OPŽP. Jedna se především o smlouvu s vybraným uchazečem, aktualizovanou finanční analýzu, smlouvy o zajištění autorského dozoru a správce stavby, platná stavební povolení na všechny části díla a doklad prokazující zajištění vlastních zdrojů. Po posouzení a schválení předložených dokladů bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

Stavební práce budou zahájeny v listopadu 2011 a předpokládané ukončení stavby je naplánováno na květen 2013.

"Realizací těchto staveb se zlepší životní prostředí v regionu," upozornil Jaroslav Stupka, výkonný ředitel divize Pozemní stavitelství společnosti Skanska.

"Jsme rádi, že při projektu "Kutnohorsko - Čáslavsko" můžeme navázat na projekty vodohospodářských staveb realizovaných naší společností v tomto regionu. Tento projekt je příležitostí k zúroční zkušeností získaných na podobných akcích v Mladé Boleslavi, Pardubicích, či Olomouci, které jsme v minulosti realizovali společně s našimi partnery ve sdružení," řekl Miloš Emmer, obchodní ředitel spol. VCES, a.s.

"V únoru 1998 naše společnost předala Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. rozšířenou čistírnu odpadních vod v Kutné Hoře. Těší mě, že se dnes nescházíme nad rekonstrukcí námi realizovaných objektů, ale nad další modernizací této stavby i nad řešením dalších vodohospodářských potřeb regionu. Rovněž mě těší, že se setkáváme s řadou osobností, se kterými jsme spolupracovali při první stavbě před čtrnácti lety," uvedl Jan Cuc, ředitel divize 6 spol. Metrostav a.s.

res, tisková zpráva
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Poklepali na základní kámen a odstartovali tak stavbu za téměř půl miliardy korun

Poklepali na základní kámen a odstartovali tak stavbu za téměř půl miliardy korun

14. říjen 2011
(aktualizováno: 14. říjen 2011, 14:46)

Kutná Hora - Symbolickým poklepáním na základní kámen v pátek po obědě zahájili dostavbu čistíren odpadních vod a kanalizací, která byla připravená pod pracovním názvem "Kutnohorsko - Čáslavsko".

Projekt "Kutnohorsko - Čáslavsko" vyřeší naplnění požadavků směrnice Evropské unie, která nařizuje obcím s více něž 2000 obyvatel zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením Vlády ČR.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. proto připravila komplexní projekt, který v regionu její působnosti požadavky Evropské unie vyřeší. Do projektu je zahrnutá intenzifikace dvou velkých centrálních čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a Čáslavi, dále dostavba nové kanalizace v lokalitách, kde kanalizační systém dosud vybudován, ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava.
V rámci intenzifikace Čistírny odpadních vod Kutná Hora bude zajištěna vyhovující účinnost biologického čištění a úprava kalového hospodářství. V Čáslavi budou rekonstruovány objekty hrubého předčištění, bude postavena jedna nová dosazovací nádrž a sdruženýý objekt kalového hospodářství.

Projekt "Kutnohorsko - Čáslavsko" je spolufinancován v rámci sedmé výzvy Ministerstva životního prostředí Operačního programu Životního prostředí z evropských fondů a podpory Ministerstva životního prostředí. Žádost o podporu z OPŽP byla podána v únoru 2009.

Dodavatelem stavby, vybraným v otevřeném výběrovém řízení, se stalo sdružení firem Skanska a.s., VCES, a.s. a Metrostav a.s. Jménem sdružení jedná firma Skanska a.s. Nabídková cena vítězného uchazeče byla 479,8 mil. korun.

Správcem stavby je sdružení Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV) a Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Vedoucím sdružení je VRV.

V rámci financování stavby se předpokládá využití překlenovacího úvěru ve výši 60 mil. korun, který poskytne Česká spořitelna, a.s. jako vítěz výběrového řízení.

V současné době jsou zástupci SFŽP předány veškeré doklady, které bylo nutné doložit pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory z OPŽP. Jedna se především o smlouvu s vybraným uchazečem, aktualizovanou finanční analýzu, smlouvy o zajištění autorského dozoru a správce stavby, platná stavební povolení na všechny části díla a doklad prokazující zajištění vlastních zdrojů. Po posouzení a schválení předložených dokladů bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

Stavební práce budou zahájeny v listopadu 2011 a předpokládané ukončení stavby je naplánováno na květen 2013.

"Realizací těchto staveb se zlepší životní prostředí v regionu," upozornil Jaroslav Stupka, výkonný ředitel divize Pozemní stavitelství společnosti Skanska.

"Jsme rádi, že při projektu "Kutnohorsko - Čáslavsko" můžeme navázat na projekty vodohospodářských staveb realizovaných naší společností v tomto regionu. Tento projekt je příležitostí k zúroční zkušeností získaných na podobných akcích v Mladé Boleslavi, Pardubicích, či Olomouci, které jsme v minulosti realizovali společně s našimi partnery ve sdružení," řekl Miloš Emmer, obchodní ředitel spol. VCES, a.s.

"V únoru 1998 naše společnost předala Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. rozšířenou čistírnu odpadních vod v Kutné Hoře. Těší mě, že se dnes nescházíme nad rekonstrukcí námi realizovaných objektů, ale nad další modernizací této stavby i nad řešením dalších vodohospodářských potřeb regionu. Rovněž mě těší, že se setkáváme s řadou osobností, se kterými jsme spolupracovali při první stavbě před čtrnácti lety," uvedl Jan Cuc, ředitel divize 6 spol. Metrostav a.s.

res, tisková zpráva
Prohlédnout galerii