vv auto
Reklama

Politika, islám a terorismus - jak spolu souvisí?

22. květen 2017, 07:15

Kutná Hora - Ačkoliv o islámu přemýšlíme především jako o náboženství, světové dění i studium islámských zdrojových textů ukazují, že náboženská praxe je pouze jednou z jeho složek. Významnější část islámské doktríny je tvořena konkrétními politickými požadavky na jednotlivce i na celou společnost.

Tyto požadavky se nevztahují pouze na muslimy. Právě naopak, větší pozornost je v islámských textech věnována nevěřícím. Věřící muslimové jsou vybízeni k aktivnímu prosazování islámských politických principů také v nemuslimských společnostech. Tento fakt vede k napětí, jelikož prosazované principy jsou v zásadním rozporu s demokratickým uspořádáním a evropským pojetím lidských práv.

Jelikož se islám stal každodenní realitou evropských společností, stávají se jeho politické požadavky také součástí našeho života.  Nejzřetelnějším projevem těchto požadavků jsou právě teroristické útoky, které vytvářejí na svobodné společnosti značný nátlak. Evropské státy na tento nátlak reagují převážně ústupky, což usnadňuje prosazování politického islámu v dlouhodobém horizontu.
Centrum pro studium politického islámu Vás zve na přednášku, během níž Vám představí nejdůležitější fakta vycházející ze studia islámské doktríny. Hlavní pozornost bude věnována roli nevěřících v islámu a základem pro diskuzi budou fakta, nikoliv emoce. Po přednášce bude následovat prostor pro Vaše dotazy.

Datum a čas: čtvrtek 25. května 2017 od 19 do 21 hodin.
Místo: IC Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377, Kutná Hora
Vstup: 50 Kč
Přednášející: Mgr. Jan Zmeškal
WWW: https://www.cspii.org/cz
Facebook: Centrum pro studium politického islámu, Česká republika

islam201705.jpg

tz
AVE_CZ
Reklama
Politika, islám a terorismus - jak spolu souvisí?

Politika, islám a terorismus - jak spolu souvisí?

22. Květen 2017

Kutná Hora - Ačkoliv o islámu přemýšlíme především jako o náboženství, světové dění i studium islámských zdrojových textů ukazují, že náboženská praxe je pouze jednou z jeho složek. Významnější část islámské doktríny je tvořena konkrétními politickými požadavky na jednotlivce i na celou společnost.

Tyto požadavky se nevztahují pouze na muslimy. Právě naopak, větší pozornost je v islámských textech věnována nevěřícím. Věřící muslimové jsou vybízeni k aktivnímu prosazování islámských politických principů také v nemuslimských společnostech. Tento fakt vede k napětí, jelikož prosazované principy jsou v zásadním rozporu s demokratickým uspořádáním a evropským pojetím lidských práv.

Jelikož se islám stal každodenní realitou evropských společností, stávají se jeho politické požadavky také součástí našeho života.  Nejzřetelnějším projevem těchto požadavků jsou právě teroristické útoky, které vytvářejí na svobodné společnosti značný nátlak. Evropské státy na tento nátlak reagují převážně ústupky, což usnadňuje prosazování politického islámu v dlouhodobém horizontu.
Centrum pro studium politického islámu Vás zve na přednášku, během níž Vám představí nejdůležitější fakta vycházející ze studia islámské doktríny. Hlavní pozornost bude věnována roli nevěřících v islámu a základem pro diskuzi budou fakta, nikoliv emoce. Po přednášce bude následovat prostor pro Vaše dotazy.

Datum a čas: čtvrtek 25. května 2017 od 19 do 21 hodin.
Místo: IC Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377, Kutná Hora
Vstup: 50 Kč
Přednášející: Mgr. Jan Zmeškal
WWW: https://www.cspii.org/cz
Facebook: Centrum pro studium politického islámu, Česká republika

islam201705.jpg

Zlata banka
Reklama
tz