Stavex
Reklama

Pracovní skupina hledá řešení, jak dál naložit s kulturním domem Lorec

24. květen 2018, 07:57

Kutná Hora - Téma "kulturní dům Lorec" bylo v minulých letech v Kutné Hoře přetřásáno ze všech stran, zejména na jednáních zastupitelů. Ti v únoru 2016 nakonec rozhodli o koupi zařízení za 12 milionů korun. Nyní vznikla pracovní skupina, která by měla radě předložit další možnosti budoucího řešení.

Pracovní skupina v minulém týdnu dům navštívila. "Na prvním jednání pracovní skupiny dokonce padlo, že by bylo nejlepší Lorec zbourat a kulturní zařízení vybudovat na současném autobusovém nádraží," řekl místostarosta Kutné Hory Karel Koubský. "Mnozí ale sitauci Lorce vůbec neznali, proto jsme dům navštívili, Lorec jsme prošli od sklepů až po střechu. Tato návštěva pro mě byla tristní, neočekával jsem, že stav budovy je až tak špatný," přiznal.

Jak ale Kutná Hora s Lorcem naloží není vůbec jasné. "Část se přiklání k tomu, že by bylo nejlepší vybudovat úplně nový kulturní dům," naznačil místostarosta. V tomto případě ale není jasné, proč zastupitelé Lorec kupovali, když by začali stavět nové kulturní zařízení. "Problém zastupitelské demokracie je, že zastupitelé někdy rozhodují pod emocemi a nebo jsou politicky provázaní. Potom také někdy problematiku třeba vůbec neznají a k rozhodnutí si neopatří dostatek podkladů," poznamenal Karel Koubský. "Mnozí zastupitelé mají k Lorci také citový vztah, chodili tam třeba do tanečních," řekl a dodal: "Pracovní skupina si Lorec prošla a nyní očekáváme, že architekt navrhne další řešení s předběžně odhadnutými náklady. Zastupitelstvu - už zřejmě novému - pak pracovní skupina předloží řešení. Např.: Pokud budeme chtít Lorec alespoň udržet na stávající úrovni, bude potřeba udělat to a to, a na to bude potřeba tolik peněz. A pak bude potřeba hledat finance."

Související články:
O koupi Lorce zastupitelé hlasovali dvakrát: Nejprve ho neschválili, pak ano
Zastupitelé se kvůli nákupu Lorce sejdou na mimořádném jednání
Zastupitelé svým usnesením vyslovili ochotu koupit kulturní dům Lorec
Uvažovaný prodej kulturního domu Lorec se dostane na pořad jednání zastupitelů
Většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora prodal Lorec soukromé firmě
Jednání o převodu kulturního domu Lorec na město v současné době stojí
Vedení Kutné Hory se prý dohodlo na darování kulturního domu Lorec do správy města
Zastupitelé debatovali na téma Lorec, akciová společnost chce zredukovat provoz ubytovny

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Pracovní skupina hledá řešení, jak dál naložit s kulturním domem Lorec

Pracovní skupina hledá řešení, jak dál naložit s kulturním domem Lorec

24. Květen 2018

Kutná Hora - Téma "kulturní dům Lorec" bylo v minulých letech v Kutné Hoře přetřásáno ze všech stran, zejména na jednáních zastupitelů. Ti v únoru 2016 nakonec rozhodli o koupi zařízení za 12 milionů korun. Nyní vznikla pracovní skupina, která by měla radě předložit další možnosti budoucího řešení.

Pracovní skupina v minulém týdnu dům navštívila. "Na prvním jednání pracovní skupiny dokonce padlo, že by bylo nejlepší Lorec zbourat a kulturní zařízení vybudovat na současném autobusovém nádraží," řekl místostarosta Kutné Hory Karel Koubský. "Mnozí ale sitauci Lorce vůbec neznali, proto jsme dům navštívili, Lorec jsme prošli od sklepů až po střechu. Tato návštěva pro mě byla tristní, neočekával jsem, že stav budovy je až tak špatný," přiznal.

Jak ale Kutná Hora s Lorcem naloží není vůbec jasné. "Část se přiklání k tomu, že by bylo nejlepší vybudovat úplně nový kulturní dům," naznačil místostarosta. V tomto případě ale není jasné, proč zastupitelé Lorec kupovali, když by začali stavět nové kulturní zařízení. "Problém zastupitelské demokracie je, že zastupitelé někdy rozhodují pod emocemi a nebo jsou politicky provázaní. Potom také někdy problematiku třeba vůbec neznají a k rozhodnutí si neopatří dostatek podkladů," poznamenal Karel Koubský. "Mnozí zastupitelé mají k Lorci také citový vztah, chodili tam třeba do tanečních," řekl a dodal: "Pracovní skupina si Lorec prošla a nyní očekáváme, že architekt navrhne další řešení s předběžně odhadnutými náklady. Zastupitelstvu - už zřejmě novému - pak pracovní skupina předloží řešení. Např.: Pokud budeme chtít Lorec alespoň udržet na stávající úrovni, bude potřeba udělat to a to, a na to bude potřeba tolik peněz. A pak bude potřeba hledat finance."

Související články:
O koupi Lorce zastupitelé hlasovali dvakrát: Nejprve ho neschválili, pak ano
Zastupitelé se kvůli nákupu Lorce sejdou na mimořádném jednání
Zastupitelé svým usnesením vyslovili ochotu koupit kulturní dům Lorec
Uvažovaný prodej kulturního domu Lorec se dostane na pořad jednání zastupitelů
Většinový vlastník akciové společnosti Sparta Kutná Hora prodal Lorec soukromé firmě
Jednání o převodu kulturního domu Lorec na město v současné době stojí
Vedení Kutné Hory se prý dohodlo na darování kulturního domu Lorec do správy města
Zastupitelé debatovali na téma Lorec, akciová společnost chce zredukovat provoz ubytovny

Zlata banka
Reklama
René Svoboda