Ljunghall
Reklama

Přednášky o rekonstrukci sedlecké kostnice pokračují i na podzim

17. září 2021, 07:50

Sedlec - Po červnové velmi úspěšné přednášce o životě ve středověké Kutné Hoře, kterou vedl PHDr. Jan Frolík, vedoucí archeologického výzkumu v kostele Všech svatých, pokračují přednášky spojené s tématem rekonstrukce sedlecké kostnice i na podzim.

První z přednášek se bude konat ve čtvrtek 23. září od 18:00 přímo v prostorách dolní kaple kostela Všech svatých. Přednášející budou dva, Ing. Vít Mlázovský generální projektant celé stavby a restaurátor kostní výzdoby Tomáš Král. Tématem této první přednášky budou poznatky z rozebírání a průzkumu první kosterní pyramidy. „Zároveň však oba odborníci promluví i o tom, jak obtížné bylo najít původní geometrický tvar samotné pyramidy a dřevěné konstrukce kolem ní. A jaké otázky a problémy jsou spojené s přípravou projektu na její opětovné sestavení, ke kterému by mělo dojít v roce 2022,“ dodává Radka Krejčí za správce sedlecké kostnice – Římskokatolickou farnost Kutná Hora – Sedlec.

Jedna ze čtyř velkých pyramid sedlecké kostnice byla rozebrána v roce 2019 z důvodu realizace první etapy statického zajištění objektu. Kvůli nutnosti objekt stabilizovat bylo potřeba pyramidu rozebrat, pilíř podezdít a základ zpevnit ocelovými táhly. Při té příležitosti se jednotlivé kosti z pyramidy mechanicky čistily, dezinfikovaly a zpevňovaly vápennou vodou a následně sušily. Nyní jsou kosti připravené na návrat zpátky do sedlecké kostnice a je jisté, že znovu sestavování pyramidy nebude práce jednoduchá. Nejenom o tom budou mluvit Ing. Vít Mlázovský a Tomáš Král na zářijové přednášce.

Druhá z přednášek se bude konat o tři týdny později, tedy ve čtvrtek 14. října od 18:00 taktéž v prostorách dolní kaple. Přednášet o tom, jak obtížné je zachránit sedleckou kostnici, bude Ing. Vít Mlázovský. Rekonstrukce kostnice probíhá od roku 2014 a právě Ing. Mlázovský je klíčovou postavou celé obnovy. Kromě projekční práce na opravách kostnice se podílel i na opravě nedaleké katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci, kostela sv. Anny v Nových Dvorech, kostela sv. Jakuba v Jakubu, či hradu Točník a Žebrák. „Pan inženýr Mlázovský promluví o sedmi letech rekonstrukce kostnice a o tom, s čím se během obnovy musel jako generální projektant potýkat. Projekční práce na kostnici je náročná třeba i tím, že se jedná o velmi navštěvovanou památku, která je po celou dobu obnovy otevřena veřejnosti a je tedy nutné skloubit práce a návštěvnický provoz,“ říká Radka Krejčí.

Obě přednášky mají omezenou kapacitu 55 míst a je nutné se na ně zarezervovat na rezervačním portálu sedlecké farnosti https://rezervace.sedlec.info/. Dobrovolné vstupné bude použito na záchranu sedlecké kostnice.

Sedlec_podzim.jpg

tz, Radka Krejčí
AVE_CZ
Reklama
Přednášky o rekonstrukci sedlecké kostnice pokračují i na podzim

Přednášky o rekonstrukci sedlecké kostnice pokračují i na podzim

17. září 2021

Sedlec - Po červnové velmi úspěšné přednášce o životě ve středověké Kutné Hoře, kterou vedl PHDr. Jan Frolík, vedoucí archeologického výzkumu v kostele Všech svatých, pokračují přednášky spojené s tématem rekonstrukce sedlecké kostnice i na podzim.

První z přednášek se bude konat ve čtvrtek 23. září od 18:00 přímo v prostorách dolní kaple kostela Všech svatých. Přednášející budou dva, Ing. Vít Mlázovský generální projektant celé stavby a restaurátor kostní výzdoby Tomáš Král. Tématem této první přednášky budou poznatky z rozebírání a průzkumu první kosterní pyramidy. „Zároveň však oba odborníci promluví i o tom, jak obtížné bylo najít původní geometrický tvar samotné pyramidy a dřevěné konstrukce kolem ní. A jaké otázky a problémy jsou spojené s přípravou projektu na její opětovné sestavení, ke kterému by mělo dojít v roce 2022,“ dodává Radka Krejčí za správce sedlecké kostnice – Římskokatolickou farnost Kutná Hora – Sedlec.

Jedna ze čtyř velkých pyramid sedlecké kostnice byla rozebrána v roce 2019 z důvodu realizace první etapy statického zajištění objektu. Kvůli nutnosti objekt stabilizovat bylo potřeba pyramidu rozebrat, pilíř podezdít a základ zpevnit ocelovými táhly. Při té příležitosti se jednotlivé kosti z pyramidy mechanicky čistily, dezinfikovaly a zpevňovaly vápennou vodou a následně sušily. Nyní jsou kosti připravené na návrat zpátky do sedlecké kostnice a je jisté, že znovu sestavování pyramidy nebude práce jednoduchá. Nejenom o tom budou mluvit Ing. Vít Mlázovský a Tomáš Král na zářijové přednášce.

Druhá z přednášek se bude konat o tři týdny později, tedy ve čtvrtek 14. října od 18:00 taktéž v prostorách dolní kaple. Přednášet o tom, jak obtížné je zachránit sedleckou kostnici, bude Ing. Vít Mlázovský. Rekonstrukce kostnice probíhá od roku 2014 a právě Ing. Mlázovský je klíčovou postavou celé obnovy. Kromě projekční práce na opravách kostnice se podílel i na opravě nedaleké katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci, kostela sv. Anny v Nových Dvorech, kostela sv. Jakuba v Jakubu, či hradu Točník a Žebrák. „Pan inženýr Mlázovský promluví o sedmi letech rekonstrukce kostnice a o tom, s čím se během obnovy musel jako generální projektant potýkat. Projekční práce na kostnici je náročná třeba i tím, že se jedná o velmi navštěvovanou památku, která je po celou dobu obnovy otevřena veřejnosti a je tedy nutné skloubit práce a návštěvnický provoz,“ říká Radka Krejčí.

Obě přednášky mají omezenou kapacitu 55 míst a je nutné se na ně zarezervovat na rezervačním portálu sedlecké farnosti https://rezervace.sedlec.info/. Dobrovolné vstupné bude použito na záchranu sedlecké kostnice.

Sedlec_podzim.jpg

tz, Radka Krejčí