vv auto
Reklama

Projekt propojení kotelen zametli pod sůl, rozpočet totiž neúměrně narostl

16. září 2010, 23:16
(aktualizováno: 17. září 2010, 09:39)

Kutná Hora – K realizaci projektu propojení kotelen v letošním roce s největší pravděpodobností nedojde. Kutnohorský starosta Ivo Šalátek totiž na posledním zasedání místních zastupitelů stáhl bod týkající se propojení kotelen městské teplárny Tebis z programu jednání.

Než tak učinil, objasnil přítomným zastupitelům důvody tohoto kroku: „Rada města zrušila vyhlášení zadávácího řízení na tuto investiční akci, protože z těch podkladů, které měla k dispozici, vyplývalo, že celá akce nebude stát jedenáct milionů korun, jak jsme byli dlouhodobě přesvědčováni a jak máme v rozpočtu nastaveno, nýbrž by měla stát přes dvacet milionů korun,“ popisoval Šalátek značné nesrovnalosti v původních informacích a pokračoval:  „Protože jsme byli možná záměrně, možná nezáměrně špatně informováni, tak se v tomto roce soutěž s největší pravděpodobností neuskuteční .“

Dotaci na propojení kotelen není možné získat

Následně starosta Kutné Hory uvedl ještě další skutečnost, která městskou radu vedla k tomuto rezolutnímu rozhodnutí: „Navíc jsme byli informováni, že se začne stavět až po obdržení dotace. Dnes už všichni zcela bezpečně víme, že žádný dotační titul na tuto akci neexistuje, protože projekt je prakticky bez ekologického efektu a stát nedává dotace do projektů, které žádný efekt nepřináší,“ poukázal na další nesrovnalosti a doplnil: „Ukázalo se, že tudy cesta nevede. Nechť si o tom rozhodne nové zastupitelstvo.“

Zimmermann odhalil nesrovnalosti v rozpočtu

Šalátkova slova potvrdil také kutnohorský místostarosta Václav Zimmermann, který propojení kotelen v minulosti prosazoval: „Co se týče dotace, tak na tento titul žádná dotace vypsána bohužel nebyla. Zpočátku jsem sice sliboval, že bychom tu investici prováděli pomocí dotace, což je ale nyní téměř neschůdné,“ potvrdil Zimmermann a vyjádřil se i k otázce nesrovnalostí týkajících se výše investované částky: „V současné době je zpracováná projektová dokumentace propoje. Rozpočet zde byl ve výši 22 milionů a jestli se nemýlím, tak tam je jedna položka ve výši 4 milionů započítána dvakrát,“ odhalil formální chybu v rozpočtu s tím, že projektanti také chybně navýšili cenu za úpravu domovních předávacích stanic (zařízení, které zásobuje dům teplem a teplou vodou, pozn. red.).

Od ledna se situace radikálně změnila

O propojení kotelen městské teplárny Tebis se usilovalo již v roce 1998, kdy došlo k vypracování projektové dokumentace. V lednu letošního roku kutnohorští zastupitelé na svém zasedání schválili uvolnění částky 10,7 milionů korun na propojení okruhů kotelen Šipší a Hlouška. Následně byla znovu zpracována projektová dokumentace. V září se však radní a zastupitelé dozvídají, že se předpokládané náklady na investiční akci dvojnásobně navýšily a navíc nebude možné na propojení kotelen získat potřebnou dotaci. Tyto skutečnosti pak vedly městskou radu ke zrušení zadávácího řízení.

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Projekt propojení kotelen zametli pod sůl, rozpočet totiž neúměrně narostl

Projekt propojení kotelen zametli pod sůl, rozpočet totiž neúměrně narostl

16. září 2010
(aktualizováno: 17. září 2010, 09:39)

Kutná Hora – K realizaci projektu propojení kotelen v letošním roce s největší pravděpodobností nedojde. Kutnohorský starosta Ivo Šalátek totiž na posledním zasedání místních zastupitelů stáhl bod týkající se propojení kotelen městské teplárny Tebis z programu jednání.

Než tak učinil, objasnil přítomným zastupitelům důvody tohoto kroku: „Rada města zrušila vyhlášení zadávácího řízení na tuto investiční akci, protože z těch podkladů, které měla k dispozici, vyplývalo, že celá akce nebude stát jedenáct milionů korun, jak jsme byli dlouhodobě přesvědčováni a jak máme v rozpočtu nastaveno, nýbrž by měla stát přes dvacet milionů korun,“ popisoval Šalátek značné nesrovnalosti v původních informacích a pokračoval:  „Protože jsme byli možná záměrně, možná nezáměrně špatně informováni, tak se v tomto roce soutěž s největší pravděpodobností neuskuteční .“

Dotaci na propojení kotelen není možné získat

Následně starosta Kutné Hory uvedl ještě další skutečnost, která městskou radu vedla k tomuto rezolutnímu rozhodnutí: „Navíc jsme byli informováni, že se začne stavět až po obdržení dotace. Dnes už všichni zcela bezpečně víme, že žádný dotační titul na tuto akci neexistuje, protože projekt je prakticky bez ekologického efektu a stát nedává dotace do projektů, které žádný efekt nepřináší,“ poukázal na další nesrovnalosti a doplnil: „Ukázalo se, že tudy cesta nevede. Nechť si o tom rozhodne nové zastupitelstvo.“

Zimmermann odhalil nesrovnalosti v rozpočtu

Šalátkova slova potvrdil také kutnohorský místostarosta Václav Zimmermann, který propojení kotelen v minulosti prosazoval: „Co se týče dotace, tak na tento titul žádná dotace vypsána bohužel nebyla. Zpočátku jsem sice sliboval, že bychom tu investici prováděli pomocí dotace, což je ale nyní téměř neschůdné,“ potvrdil Zimmermann a vyjádřil se i k otázce nesrovnalostí týkajících se výše investované částky: „V současné době je zpracováná projektová dokumentace propoje. Rozpočet zde byl ve výši 22 milionů a jestli se nemýlím, tak tam je jedna položka ve výši 4 milionů započítána dvakrát,“ odhalil formální chybu v rozpočtu s tím, že projektanti také chybně navýšili cenu za úpravu domovních předávacích stanic (zařízení, které zásobuje dům teplem a teplou vodou, pozn. red.).

Od ledna se situace radikálně změnila

O propojení kotelen městské teplárny Tebis se usilovalo již v roce 1998, kdy došlo k vypracování projektové dokumentace. V lednu letošního roku kutnohorští zastupitelé na svém zasedání schválili uvolnění částky 10,7 milionů korun na propojení okruhů kotelen Šipší a Hlouška. Následně byla znovu zpracována projektová dokumentace. V září se však radní a zastupitelé dozvídají, že se předpokládané náklady na investiční akci dvojnásobně navýšily a navíc nebude možné na propojení kotelen získat potřebnou dotaci. Tyto skutečnosti pak vedly městskou radu ke zrušení zadávácího řízení.

Zlata banka
Reklama
Prohlédnout galerii