SCR
Reklama

Robert Bezděk: O situaci v kutnohorské nemocnici budeme jednat 7. ledna 2019

19. prosinec 2018, 07:50

Kutná Hora - Před kutnohorské zastupitele předstoupil v úterý Robert Bezděk, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Středočeského kraje a jako zástupce zřizovatele kolínské nemocnice se vyjádřil k úvahám o omezení provozu chirurgického oddělení v Kutné Hoře.

Vedení kutnohorské radnice poukazovalo na darovací smlouvu, kterou Kutná Hora převedla před osmi lety nemocnici právě na Středočeský kraj. Ve smlouvě totiž stojí, že "Obdarovaný se zavazuje využívat předmět daru pro provoz nestátního zdravotnického zařízení k poskytnutí zdravotní péče, v obdobném rozsahu, jaká je zde poskytována ke dni převzetí předmětu daru." Dále smlouva nařizuje postup v případě porušení tohoto článku "v případě bezdůvodného nesplnění této podmínky".

"Středočeský kraj plně respektuje všechna smluvní ujednání, která se týkají nemocnice v Kutné Hoře," zdůraznil Robert Bezděk a pokračoval: "Včetně závazku zajistit obdobný rozsah zdravotní péče jako tomu bylo v době, kdy byly smlouvy uzavírány." Robert Bezděk potom poukázal na dobu, před kterou byly smlouvy uzavřeny: "Jde o osm let a je logické, že na základě toho Středočeský kraj chce jednat s městem, tato snaha se objevila už v roce 2016 a 2017."

Podle Roberta Bezděka bude Rada Středočeského kraje, jako valná hromada Oblastní nemocnice Kolín, bude o situaci nemocnice v Kutné Hoře jednat 7. ledna 2019, včetně dalších kroků. "Předpokládám, že jednat budou zástupci Kutné Hory, Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Kolín, zdravotních pojišťoven. Věřím, že vytvoříme pracovní skupinu, která se do budoucna bude věnovat rozvoji zdravotní péče v tomto regionu," prohlásil Robert Bezděk a dodal: "Nebude přijato rozhodnutí, které by poškozovalo zájmy občanů Středočeského kraje a zájmy občanů tohoto regionu."

Emoce v Kutné Hoře rozvířila informace o koncepci zdravotní péče v kutnohorské nemocnici, která počítala s omezením provozu chirurgie kvůli nedostatku personálu. "Na počátku prosince jsme měli pracovní schůzku a šlo o jediný materiál, který jsem viděl. Šlo o vyloženě pracovní materiál. Upozorňoval jsem, že Středočeský kraj v případě tohoto materiálu požaduje vyřešení dvou věcí: Jednání o změně rozsahu poskytování zdravotní péče a o otázce nakládání s majetkem. Už v roce 2016 jsem kraj žádal, aby mohl kraj majetek mohl převést do základního kapitálu Oblastní nemocnice Kolín při zachování první podmínky. Nejde tedy o oficiální materiál, jediný materiál, který bude oficiální, bude schválen zastupitelstvem Středočeského kraje a zastupitelstvem Kutné Hory," slíbil Robert Bezděk a dodal: "Proto volám po vxytvoření pracovní skupiny a jednání."

Související článek:
Od 1. ledna chtějí omezit provoz chirurgie kutnohorské nemocnice, nejsou doktoři

René Svoboda
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Robert Bezděk: O situaci v kutnohorské nemocnici budeme jednat 7. ledna 2019

Robert Bezděk: O situaci v kutnohorské nemocnici budeme jednat 7. ledna 2019

19. prosinec 2018

Kutná Hora - Před kutnohorské zastupitele předstoupil v úterý Robert Bezděk, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Středočeského kraje a jako zástupce zřizovatele kolínské nemocnice se vyjádřil k úvahám o omezení provozu chirurgického oddělení v Kutné Hoře.

Vedení kutnohorské radnice poukazovalo na darovací smlouvu, kterou Kutná Hora převedla před osmi lety nemocnici právě na Středočeský kraj. Ve smlouvě totiž stojí, že "Obdarovaný se zavazuje využívat předmět daru pro provoz nestátního zdravotnického zařízení k poskytnutí zdravotní péče, v obdobném rozsahu, jaká je zde poskytována ke dni převzetí předmětu daru." Dále smlouva nařizuje postup v případě porušení tohoto článku "v případě bezdůvodného nesplnění této podmínky".

"Středočeský kraj plně respektuje všechna smluvní ujednání, která se týkají nemocnice v Kutné Hoře," zdůraznil Robert Bezděk a pokračoval: "Včetně závazku zajistit obdobný rozsah zdravotní péče jako tomu bylo v době, kdy byly smlouvy uzavírány." Robert Bezděk potom poukázal na dobu, před kterou byly smlouvy uzavřeny: "Jde o osm let a je logické, že na základě toho Středočeský kraj chce jednat s městem, tato snaha se objevila už v roce 2016 a 2017."

Podle Roberta Bezděka bude Rada Středočeského kraje, jako valná hromada Oblastní nemocnice Kolín, bude o situaci nemocnice v Kutné Hoře jednat 7. ledna 2019, včetně dalších kroků. "Předpokládám, že jednat budou zástupci Kutné Hory, Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Kolín, zdravotních pojišťoven. Věřím, že vytvoříme pracovní skupinu, která se do budoucna bude věnovat rozvoji zdravotní péče v tomto regionu," prohlásil Robert Bezděk a dodal: "Nebude přijato rozhodnutí, které by poškozovalo zájmy občanů Středočeského kraje a zájmy občanů tohoto regionu."

Emoce v Kutné Hoře rozvířila informace o koncepci zdravotní péče v kutnohorské nemocnici, která počítala s omezením provozu chirurgie kvůli nedostatku personálu. "Na počátku prosince jsme měli pracovní schůzku a šlo o jediný materiál, který jsem viděl. Šlo o vyloženě pracovní materiál. Upozorňoval jsem, že Středočeský kraj v případě tohoto materiálu požaduje vyřešení dvou věcí: Jednání o změně rozsahu poskytování zdravotní péče a o otázce nakládání s majetkem. Už v roce 2016 jsem kraj žádal, aby mohl kraj majetek mohl převést do základního kapitálu Oblastní nemocnice Kolín při zachování první podmínky. Nejde tedy o oficiální materiál, jediný materiál, který bude oficiální, bude schválen zastupitelstvem Středočeského kraje a zastupitelstvem Kutné Hory," slíbil Robert Bezděk a dodal: "Proto volám po vxytvoření pracovní skupiny a jednání."

Související článek:
Od 1. ledna chtějí omezit provoz chirurgie kutnohorské nemocnice, nejsou doktoři

René Svoboda