Sbírka „Zvon pro Jakuba“ zatím nashromáždila třista tisíc korun

8. červenec 2016, 11:08

Kutná Hora - Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora vyhlásila v dubnu 2016 veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu pro kostel sv. Jakuba. Náklady na pořízení a vyzvižení věže by se měly pohybovat kolem 3,5 milionu korun. "Do současné chvíle se podařilo vybrat 305.690,00 Kč. Sbírka se pomalu rozbíhá a domníváme se, že pro začátek je to docela slušný základ," předeslala Malvína Krepsová, předsedkyně pracovní skupiny pro veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba.

Pracovní skupina pro veřejnou sbírku se nyní soustředí především na šíření informací. "Zatím jsme využili několik kulturních akcí, během kterých byla sbírka prezentována. Během Městských her 7. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře pomohla s propagací Základní škola T.G.Masaryka - nakoupila pro žáky trička v barvě školy s logem sbírky Zvon pro Jakuba," uvedla Malvína Krepsová a pokračovala: "Připravujeme výtvarnou soutěž pro žáky a studenty. Propozice již byly rozeslány všem kutnohorským školám a školkám. Zapojit do účasti na sbírce děti, žáky a studenty vychází z  myšlenky, že pořízení zvonu je historická událost a děti a mladí lidé, až dospějí, budou příštím generacím vyprávět, že i oni se podíleli na pořízení zvonu, který stále ve věži kostela sv. Jakuba zvoní."

Pro podporu sbírky také počítají s uspořádáním sportovní akce „Běh pro zvon“. "Předpokládáme, že se závod uskutečnění u příležitosti oslav Svatojakubského posvícení, které se bude konat 15. a 16. října," naplánovala Malvína Krepsová. Soutěž bude určena pro různé věkové kategorie se startovným v přiměřené výši. "Jde zde samozřejmě spíše o vlastní propagaci než výtěžek z akce. Zapojit se mohou děti, mládež i dospělí," doplnila.

Organizátoři sbírky se nyní připravují na prezentaci během svátku sv. Jakuba. Plánovaná je, mimo jiné, přednáška o rekonstrukci věže, doplněná informacemi o sbírce Zvon pro Jakuba. V srpnu se tajké uskuteční první benefiční koncert. "Pořadatelé mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. se rozhodli jeden ze dvou koncertů, které se v Kutné Hoře v rámci tohoto festivalu uskuteční, uspořádat jako benefiční - v neděli  7. srpna v chrámu sv. Barbory zazní Má vlast Bedřicha Smetany," prozradila předsedkyně pracovní skupiny pro veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba.

PhDr. Pavel Novák, CSc., historik, který je také členem pracovní skupiny sbírky, připravuje publikaci o zvonech a zvonařích v Kutné Hoře s tím, že vlastní kniha by byla vydaná až na závěr sbírky. "Spíše jako poděkování a oslava zdařilého díla. Nepředpokládáme totiž, že by se v tomto případě jednalo o ziskovou záležitost," poznamenala Malvína Krepsová.

Sbírka je povolena Krajským úřadem Středočeského kraje a pravidla pro pořádání sbírky jsou upravena Zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. Dle ustanovení § 23 tohoto zákona je možné část výtěžku sbírky použít na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky. Maximální výše těchto nákladů však nesmí překročit 5 % z celkového hrubého výtěžku sbírky za dobu, po kterou byla sbírka konána. "V současné době jsme propagační materiály pořídili částečně sponzorsky. Na podpůrné akce jsme zatím žádné prostředky nevynaložili," upozornila a zdůraznila: "Všem členům pracovní skupiny, vytvořené k realizaci sbírky, jde o maximální hospodárnost při nakládání s vybranými prostředky."

Předpokládané náklady na pořízení zvonu budou činit zhruba 3,5 milionu korun a budou zahrnovat jak výrobu zvonu, tak i jeho dopravu a instalaci do věže kostela sv. Jakuba. "Naším cílem je prostředky vybrat a zavěšení zvonu realizovat v říjnu 2017," naplánovala Malvína Krepsová a navázala: "Říjnový termín byl zvolen k příležitosti slavnosti posvěcení kostela sv. Jakuba - tedy na Svatojakubské posvícení. Pokud se nám nepodaří potřebnou částku na realizaci celé akce vybrat z veřejné sbírky, je farnost připravena hledat i jiné finanční zdroje pro zdárné dokončení projektu. Podstatné však je, aby co nejvíce lidí z našeho města tuto aktivitu přijalo za svou a mělo radost, že se mohlo na zhotovení nového kutnohorského zvonu podílet."

Více informací na http://zvonprojakuba.khfarnost.cz/

tz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Sbírka „Zvon pro Jakuba“ zatím nashromáždila třista tisíc korun

Sbírka „Zvon pro Jakuba“ zatím nashromáždila třista tisíc korun

8. červenec 2016

Kutná Hora - Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora vyhlásila v dubnu 2016 veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu pro kostel sv. Jakuba. Náklady na pořízení a vyzvižení věže by se měly pohybovat kolem 3,5 milionu korun. "Do současné chvíle se podařilo vybrat 305.690,00 Kč. Sbírka se pomalu rozbíhá a domníváme se, že pro začátek je to docela slušný základ," předeslala Malvína Krepsová, předsedkyně pracovní skupiny pro veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba.

Pracovní skupina pro veřejnou sbírku se nyní soustředí především na šíření informací. "Zatím jsme využili několik kulturních akcí, během kterých byla sbírka prezentována. Během Městských her 7. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře pomohla s propagací Základní škola T.G.Masaryka - nakoupila pro žáky trička v barvě školy s logem sbírky Zvon pro Jakuba," uvedla Malvína Krepsová a pokračovala: "Připravujeme výtvarnou soutěž pro žáky a studenty. Propozice již byly rozeslány všem kutnohorským školám a školkám. Zapojit do účasti na sbírce děti, žáky a studenty vychází z  myšlenky, že pořízení zvonu je historická událost a děti a mladí lidé, až dospějí, budou příštím generacím vyprávět, že i oni se podíleli na pořízení zvonu, který stále ve věži kostela sv. Jakuba zvoní."

Pro podporu sbírky také počítají s uspořádáním sportovní akce „Běh pro zvon“. "Předpokládáme, že se závod uskutečnění u příležitosti oslav Svatojakubského posvícení, které se bude konat 15. a 16. října," naplánovala Malvína Krepsová. Soutěž bude určena pro různé věkové kategorie se startovným v přiměřené výši. "Jde zde samozřejmě spíše o vlastní propagaci než výtěžek z akce. Zapojit se mohou děti, mládež i dospělí," doplnila.

Organizátoři sbírky se nyní připravují na prezentaci během svátku sv. Jakuba. Plánovaná je, mimo jiné, přednáška o rekonstrukci věže, doplněná informacemi o sbírce Zvon pro Jakuba. V srpnu se tajké uskuteční první benefiční koncert. "Pořadatelé mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika.. se rozhodli jeden ze dvou koncertů, které se v Kutné Hoře v rámci tohoto festivalu uskuteční, uspořádat jako benefiční - v neděli  7. srpna v chrámu sv. Barbory zazní Má vlast Bedřicha Smetany," prozradila předsedkyně pracovní skupiny pro veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba.

PhDr. Pavel Novák, CSc., historik, který je také členem pracovní skupiny sbírky, připravuje publikaci o zvonech a zvonařích v Kutné Hoře s tím, že vlastní kniha by byla vydaná až na závěr sbírky. "Spíše jako poděkování a oslava zdařilého díla. Nepředpokládáme totiž, že by se v tomto případě jednalo o ziskovou záležitost," poznamenala Malvína Krepsová.

Sbírka je povolena Krajským úřadem Středočeského kraje a pravidla pro pořádání sbírky jsou upravena Zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. Dle ustanovení § 23 tohoto zákona je možné část výtěžku sbírky použít na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky. Maximální výše těchto nákladů však nesmí překročit 5 % z celkového hrubého výtěžku sbírky za dobu, po kterou byla sbírka konána. "V současné době jsme propagační materiály pořídili částečně sponzorsky. Na podpůrné akce jsme zatím žádné prostředky nevynaložili," upozornila a zdůraznila: "Všem členům pracovní skupiny, vytvořené k realizaci sbírky, jde o maximální hospodárnost při nakládání s vybranými prostředky."

Předpokládané náklady na pořízení zvonu budou činit zhruba 3,5 milionu korun a budou zahrnovat jak výrobu zvonu, tak i jeho dopravu a instalaci do věže kostela sv. Jakuba. "Naším cílem je prostředky vybrat a zavěšení zvonu realizovat v říjnu 2017," naplánovala Malvína Krepsová a navázala: "Říjnový termín byl zvolen k příležitosti slavnosti posvěcení kostela sv. Jakuba - tedy na Svatojakubské posvícení. Pokud se nám nepodaří potřebnou částku na realizaci celé akce vybrat z veřejné sbírky, je farnost připravena hledat i jiné finanční zdroje pro zdárné dokončení projektu. Podstatné však je, aby co nejvíce lidí z našeho města tuto aktivitu přijalo za svou a mělo radost, že se mohlo na zhotovení nového kutnohorského zvonu podílet."

Více informací na http://zvonprojakuba.khfarnost.cz/

tz