SCR
Reklama

Schodkový rozpočet města zastupitelé schválili patnácti koaličními hlasy

23. prosinec 2019, 08:03

Kutná Hora - Na posledním zasedání zastupitelé řešili rozpočet Kutné Hory pro rok 2020. I přes některé návrhy ho schválili v navržené podobě pouze patnácti hlasy koalice ANO 2011, STAN - Šance pro Kutnou Horu, Piráti, KDU-ČSL, Alternativa pro Kutnou Horu a Kutnohorská změna. Ani jedna z navržených úprav rozpočtu potřebnou podporu zastupitelů nenašla.

"Rozpočet je navržený s příjmy 539 655 650,- Kč, s provozními výdaji 401 334 000,- Kč a s investičními výdaji 136 501 650,- Kč, dofinancování 8 180 000,- Kč. Z toho je patrné, že rozpočet je schodkový, ale financování je kryto z přebytku minulého roku," uvedl jednání bodu o rozpočtu starosta Josef Viktora (ANO 2011).

Kateřina Daczická: Kutná Hora má opravdu důkladně oprašované hřbitovy

Kateřina Daczická (ODS) poukázala na vysoké výdaje města na "hřbitovy". "Dívala jsem se na investiční i neinvestiční náklady na hřbitovy od roku 2017, včetně rozpočtu pro rok 2020. V incestičních nákladech jsem se dopočítala částky 17,5 milionů korun za toto období, z toho je podle mého dotazu financováno z dotací 2,8 miilionu korun. Bavíme se tedy od částce 14,5 milionu korun. Netvrdím, že by hřbitovy neměly být zvelebovány, vzhledem ale k zanedbanosti jiné infrastruktury města asi nejsem jistá, že by se mělo za tři roky investovat 14,5 milionu korun do hřbitovů, vzhledem k tomu, že obyvatelé v některých částech města trpí, třeba tím, že nejsou peníze na přemístění charity ze středu sídliště Hlouška nebo na parkoviště na sídlišti v Šipší," upozornila Kateřina Daczická, podle které jsou zajímavé také náklady na samotný provoz hřbitovů: "To je číslo mezi 3,5 - 4 miliony korun. Na webových stránkách Státní pokladna, které srovnávají kapitoly rozpočtů jednotlivých měst a obcí, a podle tohoto webu Kutná Hora ze všech srovnatelných měst oprašuje hřbitovy velmi podstatně a ze všech hřbitovů nejvíce. Netvrdím, že by hřbitovy měly být ošklivé, takto vysoké částky mě ale zarážejí."

Na připomínku Kateřiny Daczické reagoval člen rady a současně správce kutnohorských hřbitovů Josef Kraus (ANO 2011). "Pohřebiště není podnikatelská činnost a je dotována z rozpočtu obce, úhrady za pronájem hrobových míst a související služby jsou regulovány státem," upozornil Kraus a pokračoval: "Když jsem se dostal do zastupitelstva, zpracovala se dokumentace "Revitalizace hřbitova". Ta se rozdělila do několika etap a tehdy jsme se dohodli, že do správy hřbitovů půjde každý rok 2,7 milionů korun na investice. To je správná cesta. Cestou porovnávání dalších nákladů s jinými městy bych nepostupoval."

Kateřina Daczická se potom zamyslela nad výpočty Krause. "Rok 2017 šlo 2,7 milionu, 2018 - 4,9 milikonu, 2019 - 5 milionu, návrh na rok 2020 5 milionů. Nevím tedy, o jakých 2,8 milionech mluvíte," poznamenala. "Částky jsou samozřejmě pohyblivé, mluvil jsem o tom, na čem jsme se dohodli v minulém volebním období při vstupu do koalice a k tomuto závazku se propůjčili. Některý rok jsme peníze nevyčerpali, poté došlo převodu investičních peněz," odpověděl Kraus. "Hovořila jsem o skutečně profinancovaných penězích, ne o žádných přesunech. Čili čistá výše investic 14,5 milionu," reagovala Kateřina Daczická.

Zdeněk Jirásek: Kutná Hora plánuje nárůst neinvestičních nákladů o 21 milionu korun

Několik návrhů na úpravu rozpočtu města pro rok 2020 přednesl Zdeněk Jirásek (Město pro lidi). "Plánovaný převod do Fondu tepelného hospodářství bych místo 5,4 milionu korun navrhl na 3,4 milionu. Myslím, že fond jsme vytvářeli na základě investičního plánu KH Tebis. V něm byly zakalkulovány kogenerační jednotky, že budou potřeba koupit, vy jste ale rozhodli, že jednotky koupíte už letos. Proto si myslím, že ty dva miliony by se měly použít jako splátka úvěru, z kterého zaplatíme ty kogenerační jednotky," obrátil se na koalici.

"Proti roku 2019 v oblasti neinvestic plánujeme v roce 2020 nárůst téměř 21 milionu korun," představil svůj další návrh Zdeněk Jirásek. "To je obrovská částka, kterou vnímám jako nezdůvodněnou," zdůraznil a pokračoval: "Úspory bych hledal ve mzdách, což je obrovská položka. Navrhl jsem úsporu 370 tisíc korun, přesto, že plánovaný nárůst mezd v roce 2020 proti roku 2019 je více jak 5,5 milionu korun. Jsem přesvědčený, že s tímto by úřad měl pracovat. Jenom za rok 2019 jsme proti schválenému rozpočtu narostli o 2 miliony korun, teď plánujeme další 3,5 milionu. Osobně si myslím, že takto bychom v žádném případě neměli hospodařit."

Další úsporu Zdeněk Jirásek vidí v částce určenou na odměny zastupitelům. "V rozpočtu je plánováno 4,3 milionu pro zastupitelstvo," poznamenal a navázal: "Měli bychom reagovat na to, že pořád slyším, že nejsou peníze na nic. Přitom vidím, že na provoz je. Jsme obec, která je na hranici 20 tisíc obyvatel, přitom si vyplácíme maximum pro řádek 20 - 50 tisíc obyvatel. Osobně si myslím, že navržená úspora 150 tisíc je málo."

Dále Zdeněk Jirásek kritizoval návrh rozpočtu v kapitole "Mezinárodní vztahy". "Skutečně si myslím, že nárůst o 70% v této položce se mi zdá neúměrný argumentaci, že Kutná Hora bude slavit 25. výročí zápisu na seznam Unesco," vysvětlil a varhl úsporu v této kapitole 270 tisíc korun.

Zdeněk Jirásek tak v součtu navrhl úsporu 3 086 000,- Kč. "Tuto částku navrhuji přesunout do investic následujícím způsobem: Jeden milion na rekonstrukci či demolici bývalé družiny ZŠ Jana Palacha, jeden milion korun na realizaci parkoviště v Opletalově ulici, což by byl dobrý začátek. A 1,86 milionu navrhuji dát na realizaci závěrů z dopravního generelu," přednesl své navrhy.

Tomáš Pilc (Kutnohorská změna) nesouhlasil s návrhem dvoumilionové úspory to "tepelného fondu". "Nechápu, proč by občané Kutné Hory měli za kogenerační jednotky platit dvakrát. KH Tebis od roku 2014 do roku 2019 odvedl v nájmu přes třicet milionů korun a když jsme začali měnit kogenerační jednotky, bylo řečeno, že si je město odkoupí," připomněl.

"V současné době vyšlo vládní nařízení, které od 1. ledna 2020 zvyšuje tarify o 1500,- Kč na zaměstnance, rada kraje také odsouhlasila, že se zruší stavební úřad v Záboří nad Labem. Kompetence přejdou do Kutné Hory a to předpokládá i další nárůst pracovníků a dalších nákladů na provoz úřadu," vysvětloval neinvestiční náklady tajemník úřadu Tomáš Hobl a vedoucí odboru kanceláře tajemníka Adéla Kloudová dodala: "Kromě samotného nárůstu odměn se také částečně zvýší příplatky za vedení. Dále v průběhu roku dochází k postupům v platových stupních. Průměrně to bývá kolem padesáti. V navrhovaném rozpočtu není prakticky žádná rezerva na udělování jakýchkoliv odměn. V průběhu roku tak dojde k situaci, že budou muset být opět schvalována rozpočtová opatření."

Martin Hlavatý: Rozpočet opět podpořit nemůžu

Martin Hlavatý (Alternativa pro Kutnou Horu) zdůraznil myšlenku, že by zastupitelstvo mělo navazovat na vytvořené materiály svými předchůdci. "Kutná Hora má řadu strategických masteriálů, dvanáct připravených investičních projektů nebo 31 vyhlášek. Naším úkolem je být trochu předvídatelní a k tomu dle mého názoru slouží citované materiály. Předvídatelnosti se bohužel vzdalujeme, navržený rozpočet nekoresponduje s prakticky z žádných strategických a koncepčních materiálů, které jsme také tvrdě zaplatili. Pro budoucí zastupitelstva by bylo dobré, aby se podívala, co jejich předkové vytvořili a nešoupli to do šuplíku. Mám obavy, že až v lednu budeme projednávat generel dopravy, o kterém zaníceně hovoříme už dva roky, abychom ten materiál, který stál asi dva miliony, nešoupli někam do šuplíku," řekl Martin Hlavatý a předložil příklad: "V programovém prohlášení rady města mimo jiné je, že do konce roku 2019 připravíme strategický plán rozvoje města. Myslel jsem, že na dnešním jednání něco takového už mít budeme, abychom se při tvorbě rozpočtu mohli opřít. Už to tady říkám aspoň deset let - jako zastupitelé to dělat neumíme a město neřídíme. Z uvedených důvodů opět nejsem schopný rozpočet podpořit."

Místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) dal Martinu Hlavatému za pravdu. "Strategických dokumentů má město poměrně hodně, bohužel když je řádně projdete, zjistíte, že skoro žádný už není aktuální," upozornil a dodal: "Strategický plán rozvoje města jsme si do programového prohlášení dali bohužel v nereálném termínu, bude se na něm pracovat. Tyto dokumenty opravdu nejdou vytvořit rychle."

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Schodkový rozpočet města zastupitelé schválili patnácti koaličními hlasy

Schodkový rozpočet města zastupitelé schválili patnácti koaličními hlasy

23. prosinec 2019

Kutná Hora - Na posledním zasedání zastupitelé řešili rozpočet Kutné Hory pro rok 2020. I přes některé návrhy ho schválili v navržené podobě pouze patnácti hlasy koalice ANO 2011, STAN - Šance pro Kutnou Horu, Piráti, KDU-ČSL, Alternativa pro Kutnou Horu a Kutnohorská změna. Ani jedna z navržených úprav rozpočtu potřebnou podporu zastupitelů nenašla.

"Rozpočet je navržený s příjmy 539 655 650,- Kč, s provozními výdaji 401 334 000,- Kč a s investičními výdaji 136 501 650,- Kč, dofinancování 8 180 000,- Kč. Z toho je patrné, že rozpočet je schodkový, ale financování je kryto z přebytku minulého roku," uvedl jednání bodu o rozpočtu starosta Josef Viktora (ANO 2011).

Kateřina Daczická: Kutná Hora má opravdu důkladně oprašované hřbitovy

Kateřina Daczická (ODS) poukázala na vysoké výdaje města na "hřbitovy". "Dívala jsem se na investiční i neinvestiční náklady na hřbitovy od roku 2017, včetně rozpočtu pro rok 2020. V incestičních nákladech jsem se dopočítala částky 17,5 milionů korun za toto období, z toho je podle mého dotazu financováno z dotací 2,8 miilionu korun. Bavíme se tedy od částce 14,5 milionu korun. Netvrdím, že by hřbitovy neměly být zvelebovány, vzhledem ale k zanedbanosti jiné infrastruktury města asi nejsem jistá, že by se mělo za tři roky investovat 14,5 milionu korun do hřbitovů, vzhledem k tomu, že obyvatelé v některých částech města trpí, třeba tím, že nejsou peníze na přemístění charity ze středu sídliště Hlouška nebo na parkoviště na sídlišti v Šipší," upozornila Kateřina Daczická, podle které jsou zajímavé také náklady na samotný provoz hřbitovů: "To je číslo mezi 3,5 - 4 miliony korun. Na webových stránkách Státní pokladna, které srovnávají kapitoly rozpočtů jednotlivých měst a obcí, a podle tohoto webu Kutná Hora ze všech srovnatelných měst oprašuje hřbitovy velmi podstatně a ze všech hřbitovů nejvíce. Netvrdím, že by hřbitovy měly být ošklivé, takto vysoké částky mě ale zarážejí."

Na připomínku Kateřiny Daczické reagoval člen rady a současně správce kutnohorských hřbitovů Josef Kraus (ANO 2011). "Pohřebiště není podnikatelská činnost a je dotována z rozpočtu obce, úhrady za pronájem hrobových míst a související služby jsou regulovány státem," upozornil Kraus a pokračoval: "Když jsem se dostal do zastupitelstva, zpracovala se dokumentace "Revitalizace hřbitova". Ta se rozdělila do několika etap a tehdy jsme se dohodli, že do správy hřbitovů půjde každý rok 2,7 milionů korun na investice. To je správná cesta. Cestou porovnávání dalších nákladů s jinými městy bych nepostupoval."

Kateřina Daczická se potom zamyslela nad výpočty Krause. "Rok 2017 šlo 2,7 milionu, 2018 - 4,9 milikonu, 2019 - 5 milionu, návrh na rok 2020 5 milionů. Nevím tedy, o jakých 2,8 milionech mluvíte," poznamenala. "Částky jsou samozřejmě pohyblivé, mluvil jsem o tom, na čem jsme se dohodli v minulém volebním období při vstupu do koalice a k tomuto závazku se propůjčili. Některý rok jsme peníze nevyčerpali, poté došlo převodu investičních peněz," odpověděl Kraus. "Hovořila jsem o skutečně profinancovaných penězích, ne o žádných přesunech. Čili čistá výše investic 14,5 milionu," reagovala Kateřina Daczická.

Zdeněk Jirásek: Kutná Hora plánuje nárůst neinvestičních nákladů o 21 milionu korun

Několik návrhů na úpravu rozpočtu města pro rok 2020 přednesl Zdeněk Jirásek (Město pro lidi). "Plánovaný převod do Fondu tepelného hospodářství bych místo 5,4 milionu korun navrhl na 3,4 milionu. Myslím, že fond jsme vytvářeli na základě investičního plánu KH Tebis. V něm byly zakalkulovány kogenerační jednotky, že budou potřeba koupit, vy jste ale rozhodli, že jednotky koupíte už letos. Proto si myslím, že ty dva miliony by se měly použít jako splátka úvěru, z kterého zaplatíme ty kogenerační jednotky," obrátil se na koalici.

"Proti roku 2019 v oblasti neinvestic plánujeme v roce 2020 nárůst téměř 21 milionu korun," představil svůj další návrh Zdeněk Jirásek. "To je obrovská částka, kterou vnímám jako nezdůvodněnou," zdůraznil a pokračoval: "Úspory bych hledal ve mzdách, což je obrovská položka. Navrhl jsem úsporu 370 tisíc korun, přesto, že plánovaný nárůst mezd v roce 2020 proti roku 2019 je více jak 5,5 milionu korun. Jsem přesvědčený, že s tímto by úřad měl pracovat. Jenom za rok 2019 jsme proti schválenému rozpočtu narostli o 2 miliony korun, teď plánujeme další 3,5 milionu. Osobně si myslím, že takto bychom v žádném případě neměli hospodařit."

Další úsporu Zdeněk Jirásek vidí v částce určenou na odměny zastupitelům. "V rozpočtu je plánováno 4,3 milionu pro zastupitelstvo," poznamenal a navázal: "Měli bychom reagovat na to, že pořád slyším, že nejsou peníze na nic. Přitom vidím, že na provoz je. Jsme obec, která je na hranici 20 tisíc obyvatel, přitom si vyplácíme maximum pro řádek 20 - 50 tisíc obyvatel. Osobně si myslím, že navržená úspora 150 tisíc je málo."

Dále Zdeněk Jirásek kritizoval návrh rozpočtu v kapitole "Mezinárodní vztahy". "Skutečně si myslím, že nárůst o 70% v této položce se mi zdá neúměrný argumentaci, že Kutná Hora bude slavit 25. výročí zápisu na seznam Unesco," vysvětlil a varhl úsporu v této kapitole 270 tisíc korun.

Zdeněk Jirásek tak v součtu navrhl úsporu 3 086 000,- Kč. "Tuto částku navrhuji přesunout do investic následujícím způsobem: Jeden milion na rekonstrukci či demolici bývalé družiny ZŠ Jana Palacha, jeden milion korun na realizaci parkoviště v Opletalově ulici, což by byl dobrý začátek. A 1,86 milionu navrhuji dát na realizaci závěrů z dopravního generelu," přednesl své navrhy.

Tomáš Pilc (Kutnohorská změna) nesouhlasil s návrhem dvoumilionové úspory to "tepelného fondu". "Nechápu, proč by občané Kutné Hory měli za kogenerační jednotky platit dvakrát. KH Tebis od roku 2014 do roku 2019 odvedl v nájmu přes třicet milionů korun a když jsme začali měnit kogenerační jednotky, bylo řečeno, že si je město odkoupí," připomněl.

"V současné době vyšlo vládní nařízení, které od 1. ledna 2020 zvyšuje tarify o 1500,- Kč na zaměstnance, rada kraje také odsouhlasila, že se zruší stavební úřad v Záboří nad Labem. Kompetence přejdou do Kutné Hory a to předpokládá i další nárůst pracovníků a dalších nákladů na provoz úřadu," vysvětloval neinvestiční náklady tajemník úřadu Tomáš Hobl a vedoucí odboru kanceláře tajemníka Adéla Kloudová dodala: "Kromě samotného nárůstu odměn se také částečně zvýší příplatky za vedení. Dále v průběhu roku dochází k postupům v platových stupních. Průměrně to bývá kolem padesáti. V navrhovaném rozpočtu není prakticky žádná rezerva na udělování jakýchkoliv odměn. V průběhu roku tak dojde k situaci, že budou muset být opět schvalována rozpočtová opatření."

Martin Hlavatý: Rozpočet opět podpořit nemůžu

Martin Hlavatý (Alternativa pro Kutnou Horu) zdůraznil myšlenku, že by zastupitelstvo mělo navazovat na vytvořené materiály svými předchůdci. "Kutná Hora má řadu strategických masteriálů, dvanáct připravených investičních projektů nebo 31 vyhlášek. Naším úkolem je být trochu předvídatelní a k tomu dle mého názoru slouží citované materiály. Předvídatelnosti se bohužel vzdalujeme, navržený rozpočet nekoresponduje s prakticky z žádných strategických a koncepčních materiálů, které jsme také tvrdě zaplatili. Pro budoucí zastupitelstva by bylo dobré, aby se podívala, co jejich předkové vytvořili a nešoupli to do šuplíku. Mám obavy, že až v lednu budeme projednávat generel dopravy, o kterém zaníceně hovoříme už dva roky, abychom ten materiál, který stál asi dva miliony, nešoupli někam do šuplíku," řekl Martin Hlavatý a předložil příklad: "V programovém prohlášení rady města mimo jiné je, že do konce roku 2019 připravíme strategický plán rozvoje města. Myslel jsem, že na dnešním jednání něco takového už mít budeme, abychom se při tvorbě rozpočtu mohli opřít. Už to tady říkám aspoň deset let - jako zastupitelé to dělat neumíme a město neřídíme. Z uvedených důvodů opět nejsem schopný rozpočet podpořit."

Místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) dal Martinu Hlavatému za pravdu. "Strategických dokumentů má město poměrně hodně, bohužel když je řádně projdete, zjistíte, že skoro žádný už není aktuální," upozornil a dodal: "Strategický plán rozvoje města jsme si do programového prohlášení dali bohužel v nereálném termínu, bude se na něm pracovat. Tyto dokumenty opravdu nejdou vytvořit rychle."

René Svoboda