SCR
Reklama

Skauti rozdají Betlémské světlo v Kutné Hoře tradičně den před Štědrým večerem

20. prosinec 2019, 08:01

Kutná Hora - Betlémské světlo, symbol míru a porozumění, přivezli skauti a skautky do Česka v sobotu 14. prosince 2019. Plamínek z Betléma si v tento den přebrali ve Vídni skautské delegace z celé Evropy. O týden později, 21. prosince, ho dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky do všech koutů republiky. V Kutné Hoře budou skauti a skautky rozdávat světlo již tradičně 23. prosince na Palackého náměstí v odpoledních hodinách.

Cestu z Betléma do Rakouska absolvoval vánoční plamínek letecky. Zde byl pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předán skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos slavnost proběhla v neděli 15. prosince ve Vídni, v katedrále svatého Štěpána. Z Rakouska k nám světlo dovezli vlakem skauti z Brna.

V neděli 22. prosince 2019 ráno se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé republice. Rozvoz proběhne již tradičně po vlakových trasách. Na kutnohorské hlavní nádraží bude přivezen v 9 hodin.

Na mnoha místních akcích si budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých domovů. V Kutné Hoře jej skauti veřejnosti nabídnou v neděli 23. prosince na Palackého náměstí od 14 do 17 hodin. „Návštěvníci se mohou těšit na indiánské týpí a společné zpívání vánočních koled a písní,“ zve na akci její organizátorka Hana Brzobohatá a dodává, že je ideální se vybavit svíčkou či lucerničkou, ve které se světlo dobře ponese domů.

Pokud by si zájemci plamínek nestihli vyzvednout, bude možné si ho připálit taktéž na Štědrý den od 10:00 na tom samém místě při ekumenické slavnosti nebo v kutnohorských kostelích, kam bude světlo po slavnosti přeneseno.

Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již od roku 1989. Do tehdejšího Československa se před třiceti lety dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 donesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl v tu chvíli skauting u nás čerstvě znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

tz
AVE_CZ
Reklama
Skauti rozdají Betlémské světlo v Kutné Hoře tradičně den před Štědrým večerem

Skauti rozdají Betlémské světlo v Kutné Hoře tradičně den před Štědrým večerem

20. prosinec 2019

Kutná Hora - Betlémské světlo, symbol míru a porozumění, přivezli skauti a skautky do Česka v sobotu 14. prosince 2019. Plamínek z Betléma si v tento den přebrali ve Vídni skautské delegace z celé Evropy. O týden později, 21. prosince, ho dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky do všech koutů republiky. V Kutné Hoře budou skauti a skautky rozdávat světlo již tradičně 23. prosince na Palackého náměstí v odpoledních hodinách.

Cestu z Betléma do Rakouska absolvoval vánoční plamínek letecky. Zde byl pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předán skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos slavnost proběhla v neděli 15. prosince ve Vídni, v katedrále svatého Štěpána. Z Rakouska k nám světlo dovezli vlakem skauti z Brna.

V neděli 22. prosince 2019 ráno se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé republice. Rozvoz proběhne již tradičně po vlakových trasách. Na kutnohorské hlavní nádraží bude přivezen v 9 hodin.

Na mnoha místních akcích si budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých domovů. V Kutné Hoře jej skauti veřejnosti nabídnou v neděli 23. prosince na Palackého náměstí od 14 do 17 hodin. „Návštěvníci se mohou těšit na indiánské týpí a společné zpívání vánočních koled a písní,“ zve na akci její organizátorka Hana Brzobohatá a dodává, že je ideální se vybavit svíčkou či lucerničkou, ve které se světlo dobře ponese domů.

Pokud by si zájemci plamínek nestihli vyzvednout, bude možné si ho připálit taktéž na Štědrý den od 10:00 na tom samém místě při ekumenické slavnosti nebo v kutnohorských kostelích, kam bude světlo po slavnosti přeneseno.

Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již od roku 1989. Do tehdejšího Československa se před třiceti lety dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 donesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl v tu chvíli skauting u nás čerstvě znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 11 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

tz