SCR
Reklama

Skupinka zastupitelů chce odvolat starostu

11. květen 2010, 08:29
(aktualizováno: 16. červen 2010, 16:26)

Kutná Hora - Napjatá atmosféra bude zřejmě panovat na zasedání kutnohorského zastupitelstva v úterý 18. května. Do redakce týdeníku TEP v uplynulém týdnu totiž dorazil dokument, jehož podstatou je návrh k odvolání starosty města Ivo Šalátka!

Tuto zprávu pro jednání Zastupitelstva města Kutné Hory předkládají zastupitelé Jindřich Bartoň (zvolen za ODS, nyní Šance pro Kutnou Horu), Martin Hlavatý (KSČM) a manželé Havlovicovi (oba SOS). Z dokumentu vyplývá, že zpracovatelé materiálu týkajícího se odvolání prvního muže kutnohorské radnice se domnívají, že chování Ivo Šalátka je dlouhodobě neslučitelné s výkonem funkce starosty. Jako hlavní důvody své argumentace uvádějí pět stěžejních bodů. Ve zprávě se doslovně píše:

1) Nesvolání zastupitelstva města v lednu 2009: Přesto, že více než třetina zastupitelů žádala svolání mimořádného zastupitelstva, starosta zastupitelstvo nesvolal a vyvíjel tlak na některé zastupitele, aby vzali svůj podpis zpět.

2) Dotace do HC Kutná Hora a.s.: Starosta města byl členem statutárního orgánu ve společnosti HC Kutná Hora a.s. a tato společnost získala dotaci 250 tisíc Kč. Starosta neupozornil při hlasování, že je ve střetu zájmů. Dnes je tato dotace vymáhána zpět, protože nebyla použita ke svému účelu.

3) Aktivity starosty města při řízení kutnohorské nemocnice: Starosta měl od listopadu 2002 ve své gesci nemocnici v Kutné Hoře. Nedokázal předložit zastupitelstvu města takový materiál, který by koncepčně řešil provoz kutnohorské nemocnice neztrátovým způsobem. Nevyjednal ani důstojné podmínky pro převod nemocnice na Středočeský kraj. Městskou společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nechal dojít do insolventního řízení, navíc nekomunikuje s insolventním správcem a nenavrhl radě města ani jmenování statutárního zástupce od března 2010.

4) Účast starosty města ve společnosti SK Sparta a.s.: Starosta města jako člen představenstva svým podpisem pod Dohodou o ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch ze dne 29. 12. 2006 poškodil společnost SK Sparta a.s. a snížil tak bezdůvodně její příjem v roce 2010 o 595 000 Kč. Do statutárních orgánů společnosti byl starosta města jmenován zastupitelstvem, aby hájil zájmy města jako akcionáře.

5) Aktivity starosty města při odprodeji technologie pivovaru: Starosta města se podílel na jednáních a následném hlasování o prodeji technologie pivovaru. Prodej technologie pivovaru byl finančně pro městskou organizaci nevýhodný a navíc byl v rozporu s tehdy platným usnesením zastupitelstva města. Město v současnosti vlastní budovy pivovaru a nevlastní technologii. Toto se ukazuje jako fatální chyba města v čele se starostou.

Návrh na odvolání kutnohorského starosty Ivo Šalátka z funkce by měl být projednáván na zasedání městského zastupitelstva, které je svoláno na úterý 18. května od 15 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora.

Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Skupinka zastupitelů chce odvolat starostu

Skupinka zastupitelů chce odvolat starostu

11. Květen 2010
(aktualizováno: 16. červen 2010, 16:26)

Kutná Hora - Napjatá atmosféra bude zřejmě panovat na zasedání kutnohorského zastupitelstva v úterý 18. května. Do redakce týdeníku TEP v uplynulém týdnu totiž dorazil dokument, jehož podstatou je návrh k odvolání starosty města Ivo Šalátka!

Tuto zprávu pro jednání Zastupitelstva města Kutné Hory předkládají zastupitelé Jindřich Bartoň (zvolen za ODS, nyní Šance pro Kutnou Horu), Martin Hlavatý (KSČM) a manželé Havlovicovi (oba SOS). Z dokumentu vyplývá, že zpracovatelé materiálu týkajícího se odvolání prvního muže kutnohorské radnice se domnívají, že chování Ivo Šalátka je dlouhodobě neslučitelné s výkonem funkce starosty. Jako hlavní důvody své argumentace uvádějí pět stěžejních bodů. Ve zprávě se doslovně píše:

1) Nesvolání zastupitelstva města v lednu 2009: Přesto, že více než třetina zastupitelů žádala svolání mimořádného zastupitelstva, starosta zastupitelstvo nesvolal a vyvíjel tlak na některé zastupitele, aby vzali svůj podpis zpět.

2) Dotace do HC Kutná Hora a.s.: Starosta města byl členem statutárního orgánu ve společnosti HC Kutná Hora a.s. a tato společnost získala dotaci 250 tisíc Kč. Starosta neupozornil při hlasování, že je ve střetu zájmů. Dnes je tato dotace vymáhána zpět, protože nebyla použita ke svému účelu.

3) Aktivity starosty města při řízení kutnohorské nemocnice: Starosta měl od listopadu 2002 ve své gesci nemocnici v Kutné Hoře. Nedokázal předložit zastupitelstvu města takový materiál, který by koncepčně řešil provoz kutnohorské nemocnice neztrátovým způsobem. Nevyjednal ani důstojné podmínky pro převod nemocnice na Středočeský kraj. Městskou společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nechal dojít do insolventního řízení, navíc nekomunikuje s insolventním správcem a nenavrhl radě města ani jmenování statutárního zástupce od března 2010.

4) Účast starosty města ve společnosti SK Sparta a.s.: Starosta města jako člen představenstva svým podpisem pod Dohodou o ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch ze dne 29. 12. 2006 poškodil společnost SK Sparta a.s. a snížil tak bezdůvodně její příjem v roce 2010 o 595 000 Kč. Do statutárních orgánů společnosti byl starosta města jmenován zastupitelstvem, aby hájil zájmy města jako akcionáře.

5) Aktivity starosty města při odprodeji technologie pivovaru: Starosta města se podílel na jednáních a následném hlasování o prodeji technologie pivovaru. Prodej technologie pivovaru byl finančně pro městskou organizaci nevýhodný a navíc byl v rozporu s tehdy platným usnesením zastupitelstva města. Město v současnosti vlastní budovy pivovaru a nevlastní technologii. Toto se ukazuje jako fatální chyba města v čele se starostou.

Návrh na odvolání kutnohorského starosty Ivo Šalátka z funkce by měl být projednáván na zasedání městského zastupitelstva, které je svoláno na úterý 18. května od 15 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora.