vv auto
Reklama

Středočeský kraj se dohodne s kutnohorským arciděkanstvím na způsobu užívání zvonice u chrámu sv. Barbory

17. září 2019, 18:00

Kutná Hora - Radní schválili návrh dohody mezi Středočeským krajem a kutnohorským arciděkanstvím o způsobu výkonu věcného břemene užívání zvonice, kde jsou umístěné zvony Michal, Ludvík a Barbora. Zvonice je majetkem kraje a zvony patří Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. 

Zvonice je umístěna v jižní věži budovy čp. 53, která patří Středočeskému kraji. Ten již v roce 2011 uzavřel s kutnohorskou římskokatolickou farností smlouvu o zřízení věcného břemene. „Vzhledem k tomu, že věcné břemeno spočívá v užívání prostoru zvonice, která se nachází ve věži budovy, což může způsobovat různé problémy oběma smluvním stranám, chceme s farností uzavřít dohodu o způsobu výkonu věcného břemene užívání zvonice. Touto dohodou není jakkoli dotčena platnost a účinnost uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene z října 2011,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Karel Horčička

Předmětem dohody je například ustanovení o tom, že se zvony smí manipulovat pouze zástupci kutnohorského arciděkanství. Středočeský kraj jim zaručuje přístup ke zvonům v potřebném rozsahu. Farnost se naopak zavazuje, že při výkonu práva užívání a výkonu vlastnického práva ke zvonům a jejich příslušenství nesmí být rušeni návštěvníci této nemovitosti či výstavy nebo jakékoliv jiné akce pořádané Středočeským krajem, respektive GASKem, nad míru přiměřenou účelu věcného břemene. Do věže mohou i nadále vstupovat návštěvníci, ale nesmí se dotýkat zvonů ani s nimi jakkoli manipulovat.

„Spolu s kutnohorským arcibiskupstvím jsme si vědomi historické souvislosti umístění zvonů ve zvonici přináležející ke chrámu sv. Barbory, jež bývaly v minulosti jedním funkčním celkem, přičemž toto uspořádání trvá již po staletí. Samozřejmě se společně zavazujeme toto uspořádání respektovat a zachovávat i pro budoucí generace,“ doplnil Karel Horčička. 

Římskokatolická farnost nese náklady na veškeré opravy závad na zvonech a jejich příslušenství a zavazuje se udržovat je v dobrém stavu. Současně nese odpovědnost za veškerou újmu, kterou zvony nebo jejich příslušenství způsobí, a to jak Středočeskému kraji, tak třetím osobám.

TZ
AVE_CZ
Reklama
Středočeský kraj se dohodne s kutnohorským arciděkanstvím na způsobu užívání zvonice u chrámu sv. Barbory

Středočeský kraj se dohodne s kutnohorským arciděkanstvím na způsobu užívání zvonice u chrámu sv. Barbory

17. září 2019

Kutná Hora - Radní schválili návrh dohody mezi Středočeským krajem a kutnohorským arciděkanstvím o způsobu výkonu věcného břemene užívání zvonice, kde jsou umístěné zvony Michal, Ludvík a Barbora. Zvonice je majetkem kraje a zvony patří Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. 

Zvonice je umístěna v jižní věži budovy čp. 53, která patří Středočeskému kraji. Ten již v roce 2011 uzavřel s kutnohorskou římskokatolickou farností smlouvu o zřízení věcného břemene. „Vzhledem k tomu, že věcné břemeno spočívá v užívání prostoru zvonice, která se nachází ve věži budovy, což může způsobovat různé problémy oběma smluvním stranám, chceme s farností uzavřít dohodu o způsobu výkonu věcného břemene užívání zvonice. Touto dohodou není jakkoli dotčena platnost a účinnost uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene z října 2011,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Karel Horčička

Předmětem dohody je například ustanovení o tom, že se zvony smí manipulovat pouze zástupci kutnohorského arciděkanství. Středočeský kraj jim zaručuje přístup ke zvonům v potřebném rozsahu. Farnost se naopak zavazuje, že při výkonu práva užívání a výkonu vlastnického práva ke zvonům a jejich příslušenství nesmí být rušeni návštěvníci této nemovitosti či výstavy nebo jakékoliv jiné akce pořádané Středočeským krajem, respektive GASKem, nad míru přiměřenou účelu věcného břemene. Do věže mohou i nadále vstupovat návštěvníci, ale nesmí se dotýkat zvonů ani s nimi jakkoli manipulovat.

„Spolu s kutnohorským arcibiskupstvím jsme si vědomi historické souvislosti umístění zvonů ve zvonici přináležející ke chrámu sv. Barbory, jež bývaly v minulosti jedním funkčním celkem, přičemž toto uspořádání trvá již po staletí. Samozřejmě se společně zavazujeme toto uspořádání respektovat a zachovávat i pro budoucí generace,“ doplnil Karel Horčička. 

Římskokatolická farnost nese náklady na veškeré opravy závad na zvonech a jejich příslušenství a zavazuje se udržovat je v dobrém stavu. Současně nese odpovědnost za veškerou újmu, kterou zvony nebo jejich příslušenství způsobí, a to jak Středočeskému kraji, tak třetím osobám.

TZ