vv auto
Reklama

TIP: Škola a školka Hůrka odstartují svoji činnost v Kutné Hoře již 1. září 2016!

13. červen 2016, 13:15

Kutná Hora - V Kutné Hoře vzniká škola soukromého typu, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace Spolek Hůrka Kutná Hora. Ve školním roce 2016/2017 bude otevřena sdružená (smíšená) třída školy pro děti ve věku 6 až 8 let a zároveň třída školky pro děti ve věku 3 až 6 let. V čele projektu stojí rodiče nejrůznějších profesí. V úzké skupině zřizovatelů působí učitelka, psycholog nebo například právnička.

Cílem týmu je vytvořit školu, která bude děti inspirovat a rozvíjet na všech úrovních. Organizátoři projektu chtějí u dětí podpořit nejen rozvoj myšlení a intelektu, ale i fantazii, tvořivost, komunikaci či prosociální chování. Dosáhnout by toho měli používáním inovativních a v praxi již osvědčených metod, které jsou v souladu s nejnovějšími poznatky o dětském učení, a zároveň specifickou organizací výuky, v níž jsou děti nejen konzumenty, ale i tvůrci vlastního obsahu vzdělávání.

Díky menšímu počtu dětí ve třídě (max.16 dětí na 2 pedagogy) je možné více uplatňovat individuální přístup a přizpůsobit se aktuálnímu tempu a úrovni dítěte, zároveň však díky smíšeným třídám a společným projektům podpořit vzájemnou spolupráci a vrstevnické učení. Jak říkají samotní pedagogové školy, čeština, matematika či "Zeměvěda" jsou všude kolem nás. Proto je dobré zasadit učivo do řešení reálných problémů. Pak totiž dostává okamžitě smysl.

Za klíčové považují ve škole i školce Hůrka vedení dětí k samostatnosti, zodpovědnosti a chuti učit se. Nejlépe se děti učí, když samy chtějí. Poznávat svět je totiž jejich přirozenou potřebou; proto v této škole učitel nepředává poznatky jako „hotové znalosti“, ale snaží se vytvořit prostředí, které inspiruje k společnému objevování, zkoumání a přicházení věcem na kloub. Když si děti danou znalost samy objeví, lépe si ji pamatují, a umí ji tedy i lépe využít ve svém praktickém životě. Navíc si děti mohou v rámci určitých hranic svobodně volit co, kdy a jakou formou zpracují. Učí se tak rozhodovat, ale i přijímat za své rozhodnutí zodpovědnost.

Ve škole Hůrka nezvoní a výuka není striktně rozdělena do předmětů ani ročníků. Děti mají větší možnost pohybu, učí se v lavici, na koberci, ale i v lese, v muzeích, na exkurzích a při setkávání s nadšenými a inspirativními lidmi. Stejně tak se ve škole Hůrka neznámkuje.

„Proces učení považujeme za stejně důležitý jako jeho výsledek. Nechceme, aby se děti bály chyb, protože pokud nejsme připraveni chybovat, nikdy nepřijdeme s ničím novým a originálním. Učíme však děti s chybou pracovat, porozumět jí a využívat pro další práci,“ říká Daniela Vodová, hlavní pedagožka školy.

V odpoledních hodinách budou děti moci navštěvovat družinu nebo zájmové kroužky. Připravena je jóga pro děti, hudebně-dramatická dílna, seminář Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, dílna pro kutily, keramika nebo zpívání s Marcelou Březinovou. Ve spolupráci s jazykovou školou Hannah School nabízí škola lekce anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Škola směřuje k akreditované podobě, v současné chvíli požádaly zřizovatelky o zápis školy do Rejstříku škol MŠMT.

O principech a metodách se můžete více dozvědět během lekcí s názvem Hůrkohraní. V pořadí pátá dílna pro rodiče a děti "školkového" věku proběhne 18. 6. 2016.

Více informací naleznou zájemci na stránkách školy www.zshurka.cz.

Mgr. Daniela Vodová - Hlavní pedagožka a vedoucí projektu

Vystudovala učitelství 1. stupně pro ZŠ, během studií se seznámila s metodou profesora Hejného, podle níž vyučuje matematiku. Hlavní myšlenku metody však vztahuje k vyučování v širším slova smyslu: K projektu dále dodává: "Jde nám o to, aby děti měly dobré znalosti, ale zároveň aby je uměly použít, aby byly schopné kriticky uvažovat, vyjádřit svůj názor, argumentovat, ale i naslouchat druhým a vnímat různé úhly pohledu. Zkrátka chceme vést děti k tomu, aby byly v budoucnu nezávislé, uměly se orientovat v sobě samých i v životě a měly dost odvahy prosazovat to, co považují za správné. Přejeme si, aby byly šťastné!“

PR
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
TIP: Škola a školka Hůrka odstartují svoji činnost v Kutné Hoře již 1. září 2016!

TIP: Škola a školka Hůrka odstartují svoji činnost v Kutné Hoře již 1. září 2016!

13. červen 2016

Kutná Hora - V Kutné Hoře vzniká škola soukromého typu, jejímž zřizovatelem je nezisková organizace Spolek Hůrka Kutná Hora. Ve školním roce 2016/2017 bude otevřena sdružená (smíšená) třída školy pro děti ve věku 6 až 8 let a zároveň třída školky pro děti ve věku 3 až 6 let. V čele projektu stojí rodiče nejrůznějších profesí. V úzké skupině zřizovatelů působí učitelka, psycholog nebo například právnička.

Cílem týmu je vytvořit školu, která bude děti inspirovat a rozvíjet na všech úrovních. Organizátoři projektu chtějí u dětí podpořit nejen rozvoj myšlení a intelektu, ale i fantazii, tvořivost, komunikaci či prosociální chování. Dosáhnout by toho měli používáním inovativních a v praxi již osvědčených metod, které jsou v souladu s nejnovějšími poznatky o dětském učení, a zároveň specifickou organizací výuky, v níž jsou děti nejen konzumenty, ale i tvůrci vlastního obsahu vzdělávání.

Díky menšímu počtu dětí ve třídě (max.16 dětí na 2 pedagogy) je možné více uplatňovat individuální přístup a přizpůsobit se aktuálnímu tempu a úrovni dítěte, zároveň však díky smíšeným třídám a společným projektům podpořit vzájemnou spolupráci a vrstevnické učení. Jak říkají samotní pedagogové školy, čeština, matematika či "Zeměvěda" jsou všude kolem nás. Proto je dobré zasadit učivo do řešení reálných problémů. Pak totiž dostává okamžitě smysl.

Za klíčové považují ve škole i školce Hůrka vedení dětí k samostatnosti, zodpovědnosti a chuti učit se. Nejlépe se děti učí, když samy chtějí. Poznávat svět je totiž jejich přirozenou potřebou; proto v této škole učitel nepředává poznatky jako „hotové znalosti“, ale snaží se vytvořit prostředí, které inspiruje k společnému objevování, zkoumání a přicházení věcem na kloub. Když si děti danou znalost samy objeví, lépe si ji pamatují, a umí ji tedy i lépe využít ve svém praktickém životě. Navíc si děti mohou v rámci určitých hranic svobodně volit co, kdy a jakou formou zpracují. Učí se tak rozhodovat, ale i přijímat za své rozhodnutí zodpovědnost.

Ve škole Hůrka nezvoní a výuka není striktně rozdělena do předmětů ani ročníků. Děti mají větší možnost pohybu, učí se v lavici, na koberci, ale i v lese, v muzeích, na exkurzích a při setkávání s nadšenými a inspirativními lidmi. Stejně tak se ve škole Hůrka neznámkuje.

„Proces učení považujeme za stejně důležitý jako jeho výsledek. Nechceme, aby se děti bály chyb, protože pokud nejsme připraveni chybovat, nikdy nepřijdeme s ničím novým a originálním. Učíme však děti s chybou pracovat, porozumět jí a využívat pro další práci,“ říká Daniela Vodová, hlavní pedagožka školy.

V odpoledních hodinách budou děti moci navštěvovat družinu nebo zájmové kroužky. Připravena je jóga pro děti, hudebně-dramatická dílna, seminář Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, dílna pro kutily, keramika nebo zpívání s Marcelou Březinovou. Ve spolupráci s jazykovou školou Hannah School nabízí škola lekce anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Škola směřuje k akreditované podobě, v současné chvíli požádaly zřizovatelky o zápis školy do Rejstříku škol MŠMT.

O principech a metodách se můžete více dozvědět během lekcí s názvem Hůrkohraní. V pořadí pátá dílna pro rodiče a děti "školkového" věku proběhne 18. 6. 2016.

Více informací naleznou zájemci na stránkách školy www.zshurka.cz.

Mgr. Daniela Vodová - Hlavní pedagožka a vedoucí projektu

Vystudovala učitelství 1. stupně pro ZŠ, během studií se seznámila s metodou profesora Hejného, podle níž vyučuje matematiku. Hlavní myšlenku metody však vztahuje k vyučování v širším slova smyslu: K projektu dále dodává: "Jde nám o to, aby děti měly dobré znalosti, ale zároveň aby je uměly použít, aby byly schopné kriticky uvažovat, vyjádřit svůj názor, argumentovat, ale i naslouchat druhým a vnímat různé úhly pohledu. Zkrátka chceme vést děti k tomu, aby byly v budoucnu nezávislé, uměly se orientovat v sobě samých i v životě a měly dost odvahy prosazovat to, co považují za správné. Přejeme si, aby byly šťastné!“

PR
Prohlédnout galerii