vv auto
Reklama

Učitelé ze ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora v Norsku

15. červen 2022, 06:00

Kutná Hora - Vedoucí školní družiny Bc. Lenka Pěgřímková Weissová a Mgr. Václav Schwarz strávili celým týden v Askeru a Oslu. Cílem jejich cesty bylo pozorování výuky na Asker International School. Výuka zde probíhá podle vzdělávacího systému ib. Tento program nabízí interdisciplinární rámec kurikula založený na dotazování, který buduje koncepční porozumění. Jedná se o přístup ke vzdělávání zaměřený na studenta. Odráží to nejlepší ze vzdělávacího výzkumu, myšlenkového vedení a zkušeností získaných ze světových škol IB.

Naši učitelé měli možnost navštívit hodiny tělesné výchovy, informačních technologií a odpolední programy školní družiny. Hovořili s učiteli jednotlivých předmětů a diskutovali s nimi o rozdílnostech ve vzdělávacím systému. Hlavním cílem škol s tímto zaměřením je vychovávat tzv. světoobčany, kteří budou moci následně nalézt uplatnění na celém světě.

Během výuky panoval až téměř neuvěřitelný klid, všichni žáci diskutovali a pracovali na zadaných úkolech. Pokud někdo nedával pozor, případně se nevěnoval tomu, čemu měl, byl okamžitě napomenut nebo oddělen od ostatních. Žák byl ponechám mimo skupinu a následně k němu přišel učitel, nebo asistent a hovořil s ním tom, co bylo příčinou jeho nepozornosti. Po krátkém rozhovoru se připojil opět k ostatním. Nestávalo se, že ten samý žák byl napomínán vícekrát.

V rámci svého volného času učitelé poznávali místní kulturu a navštěvovali zajímavá místa. Opera, královský palác, Vigeland park, Kon-Tiky muzeum a Holmenkollen patřili mezi ně.    

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Mgr. Václav Schwarz

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Učitelé ze ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora v Norsku

Učitelé ze ZŠ T.G. Masaryka Kutná Hora v Norsku

15. červen 2022

Kutná Hora - Vedoucí školní družiny Bc. Lenka Pěgřímková Weissová a Mgr. Václav Schwarz strávili celým týden v Askeru a Oslu. Cílem jejich cesty bylo pozorování výuky na Asker International School. Výuka zde probíhá podle vzdělávacího systému ib. Tento program nabízí interdisciplinární rámec kurikula založený na dotazování, který buduje koncepční porozumění. Jedná se o přístup ke vzdělávání zaměřený na studenta. Odráží to nejlepší ze vzdělávacího výzkumu, myšlenkového vedení a zkušeností získaných ze světových škol IB.

Naši učitelé měli možnost navštívit hodiny tělesné výchovy, informačních technologií a odpolední programy školní družiny. Hovořili s učiteli jednotlivých předmětů a diskutovali s nimi o rozdílnostech ve vzdělávacím systému. Hlavním cílem škol s tímto zaměřením je vychovávat tzv. světoobčany, kteří budou moci následně nalézt uplatnění na celém světě.

Během výuky panoval až téměř neuvěřitelný klid, všichni žáci diskutovali a pracovali na zadaných úkolech. Pokud někdo nedával pozor, případně se nevěnoval tomu, čemu měl, byl okamžitě napomenut nebo oddělen od ostatních. Žák byl ponechám mimo skupinu a následně k němu přišel učitel, nebo asistent a hovořil s ním tom, co bylo příčinou jeho nepozornosti. Po krátkém rozhovoru se připojil opět k ostatním. Nestávalo se, že ten samý žák byl napomínán vícekrát.

V rámci svého volného času učitelé poznávali místní kulturu a navštěvovali zajímavá místa. Opera, královský palác, Vigeland park, Kon-Tiky muzeum a Holmenkollen patřili mezi ně.    

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Mgr. Václav Schwarz

Prohlédnout galerii