V bývalých kasárnách mohou vzniknout byty pro mladé rodiny, seniory a občany s nízkými příjmy

10. leden 2012, 13:27
(aktualizováno: 11. duben 2012, 16:44)

Kutná Hora – V objektu bývalých kasáren v Kouřimské ulici by mohl vzniknout unikátní komplex bydlení, který bude kombinovat byty pro mladé rodiny, starší občany a úspěšné klienty systému prostupného bydlení, do kterého budou zapojeni lidé s nízkými příjmy. Navrhuje to studie, kterou pro město nechala vypracovat vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách na podnět sociální komise města.

"Město i já osobně jsme uvítali nabídku Agentury k vypracování této studie. V Kutné Hoře stejně jako v řadě dalších míst republiky v současnosti přibývá sociálních problémů a roste počet lidí s nízkými příjmy. Naše město přitom má určité zákonné povinnosti i povinnosti vyplývající s principů solidarity, které ctíme. Zajištění kvalitního bydlení i pro občany s nízkým příjmem předchází řadě dalších sociálních problémů a podle našeho mínění je lépe těmto problémům předcházet, než řešit následné komplikace nebo dokonce konflikty," uvádí důvody, které město vedly k návrhu na vypracování studie starosta Kutné Hory Ivo Šanc.

"Kromě návrhů investic do nové ubytovací infrastruktury studie uvádí i opatření, která nejsou finančně ani časově náročná a mohla by být uplatněna okamžitě. Jedná se zejména o návrhy na revizi pravidel přidělování bytů nebo o zvýšení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb," vysvětluje lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování pro Kutnou Horu Vít Lesák.

Objekt bývalých kasáren v Kouřimské ulici navrhuje studie využít pro bytové i komerční účely. Měly by zde vzniknout byty určené jak pro mladé rodiny nebo seniory, tak pro lidi s nízkými příjmy, například samoživitele či samoživitelky. Ti budou procházet systémem takzvaného prostupného bydlení, který studie doporučuje ve městě zavést. Ten je pro práci s lidmi s nízkými příjmy úspěšně využíván v řadě evropských zemí i v několika dalších městech České republiky.

První stupeň tohoto systému bude tvořit azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna a přístřeší. Půjde o krizové provizorní bydlení pro osoby, které musí z rozhodnutí soudu vyklidit městský byt a nemají kam jít. Bydlení v tomto stupni je doplněno návaznými sociálními službami. Druhý stupeň systému bude představovat komfortnější bydlení, například na městských ubytovnách či v takzvaných tréninkových bytech. I toto bydlení bude úzce spojeno s využíváním podpůrných služeb, jakými je například dluhové a pracovní poradenství. Třetím stupněm systému bude dlouhodobé samostatné nájemní bydlení uvnitř města. To budou moci zajišťovat i soukromí majitelé bytů. Cílem zavedení systému je dostatečně připravit klienty na udržení dlouhodobého nájmu a jejich stabilizace při řešení problematických životních situací.

Studie dále navrhuje navýšit kapacitu sociálního bydlení v Kutné Hoře o 160 až 200 míst. Autoři studie také doporučují zástupcům města konzultovat varianty řešení s veřejností, aby se mohli vyjádřit všichni, jichž se záměry města týkají.

Studie mapuje bytové potřeby obyvatel Kutné Hory, kteří mají na volném trhu ztížený přístup k adekvátnímu bydlení. Jedná se především o lidi s nízkými příjmy, s odlišnou etnicitou nebo specifickými zdravotními nebo sociálními potřebami. Autoři studie analyzovali od července do října loňského roku existující dokumenty města a provedli přes třicet rozhovorů s místními odborníky a představiteli města.

Agentura pro sociální začleňování je součástí Sekce pro lidská práva vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou. V Kutné Hoře Agentura působí od roku 2010 a spolupracuje zde s více než se dvěma desítkami subjektů, které pracují s lidmi žijícími v podmínkách sociálního vyloučení.

Tisková zpráva
Komentáře
Iniciativa na Facebooku - vložil Fanda - 17. duben 2012, 21:30

Iniciativa za bezpečnou Kutnou Horu nyní na Facebooku

http://www.facebook.com/BezpecnaKutnaHora

Nezbývá než doufat, že je to pouze studie, - vložil Jiří Beránek - 17. duben 2012, 17:48

která se nikdy neuvede do života. Osobně jsem zásadně proti. Nevzpomínám si, že by tuto zhovadilost měla "Šance pro Kutnou Horu" ve svém volebním programu

elvis - vložil Daniela - 16. duben 2012, 20:32

Výstižné !!!

AVE_CZ
Reklama
V bývalých kasárnách mohou vzniknout byty pro mladé rodiny, seniory a občany s nízkými příjmy

V bývalých kasárnách mohou vzniknout byty pro mladé rodiny, seniory a občany s nízkými příjmy

10. leden 2012
(aktualizováno: 11. duben 2012, 16:44)

Kutná Hora – V objektu bývalých kasáren v Kouřimské ulici by mohl vzniknout unikátní komplex bydlení, který bude kombinovat byty pro mladé rodiny, starší občany a úspěšné klienty systému prostupného bydlení, do kterého budou zapojeni lidé s nízkými příjmy. Navrhuje to studie, kterou pro město nechala vypracovat vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách na podnět sociální komise města.

"Město i já osobně jsme uvítali nabídku Agentury k vypracování této studie. V Kutné Hoře stejně jako v řadě dalších míst republiky v současnosti přibývá sociálních problémů a roste počet lidí s nízkými příjmy. Naše město přitom má určité zákonné povinnosti i povinnosti vyplývající s principů solidarity, které ctíme. Zajištění kvalitního bydlení i pro občany s nízkým příjmem předchází řadě dalších sociálních problémů a podle našeho mínění je lépe těmto problémům předcházet, než řešit následné komplikace nebo dokonce konflikty," uvádí důvody, které město vedly k návrhu na vypracování studie starosta Kutné Hory Ivo Šanc.

"Kromě návrhů investic do nové ubytovací infrastruktury studie uvádí i opatření, která nejsou finančně ani časově náročná a mohla by být uplatněna okamžitě. Jedná se zejména o návrhy na revizi pravidel přidělování bytů nebo o zvýšení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb," vysvětluje lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování pro Kutnou Horu Vít Lesák.

Objekt bývalých kasáren v Kouřimské ulici navrhuje studie využít pro bytové i komerční účely. Měly by zde vzniknout byty určené jak pro mladé rodiny nebo seniory, tak pro lidi s nízkými příjmy, například samoživitele či samoživitelky. Ti budou procházet systémem takzvaného prostupného bydlení, který studie doporučuje ve městě zavést. Ten je pro práci s lidmi s nízkými příjmy úspěšně využíván v řadě evropských zemí i v několika dalších městech České republiky.

První stupeň tohoto systému bude tvořit azylový dům pro matky s dětmi, noclehárna a přístřeší. Půjde o krizové provizorní bydlení pro osoby, které musí z rozhodnutí soudu vyklidit městský byt a nemají kam jít. Bydlení v tomto stupni je doplněno návaznými sociálními službami. Druhý stupeň systému bude představovat komfortnější bydlení, například na městských ubytovnách či v takzvaných tréninkových bytech. I toto bydlení bude úzce spojeno s využíváním podpůrných služeb, jakými je například dluhové a pracovní poradenství. Třetím stupněm systému bude dlouhodobé samostatné nájemní bydlení uvnitř města. To budou moci zajišťovat i soukromí majitelé bytů. Cílem zavedení systému je dostatečně připravit klienty na udržení dlouhodobého nájmu a jejich stabilizace při řešení problematických životních situací.

Studie dále navrhuje navýšit kapacitu sociálního bydlení v Kutné Hoře o 160 až 200 míst. Autoři studie také doporučují zástupcům města konzultovat varianty řešení s veřejností, aby se mohli vyjádřit všichni, jichž se záměry města týkají.

Studie mapuje bytové potřeby obyvatel Kutné Hory, kteří mají na volném trhu ztížený přístup k adekvátnímu bydlení. Jedná se především o lidi s nízkými příjmy, s odlišnou etnicitou nebo specifickými zdravotními nebo sociálními potřebami. Autoři studie analyzovali od července do října loňského roku existující dokumenty města a provedli přes třicet rozhovorů s místními odborníky a představiteli města.

Agentura pro sociální začleňování je součástí Sekce pro lidská práva vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou. V Kutné Hoře Agentura působí od roku 2010 a spolupracuje zde s více než se dvěma desítkami subjektů, které pracují s lidmi žijícími v podmínkách sociálního vyloučení.

Tisková zpráva