Domaro
Reklama

V kutnohorské farnosti proběhne modlitební řetězec za svobodu a demokracii

16. listopad 2020, 07:26

Kutná Hora - Kutnohorská farnost státní svátek 17. listopadu 2020 prožije celodenním modlitebním řetězcem za svobodu a demokracii v naší vlasti, v podvečer, v 17:11 se rozezní zvony na věžích kostelů, aby připomněly události roku 1989 a na závěr svátečního dne kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř sloužit bohoslužbu v chrámu sv. Barbory, kterou bude možné sledovat prostřednictvím online přenosu.

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora oslaví státní svátek 17. listopadu modlitebním řetězcem za svobodu a demokracii v naší vlasti. Do modlitby, která potrvá 24  hodin, se může připojit kdokoli svou modlitbou z domova, z práce i z přírody. Modlitební řetězec začne 16. listopadu v 18:00 a potrvá do 17. listopadu do 18:00. K půlhodinovým službám v modlitbě je možné se zapisovat do sdílené tabulky, odkaz na ni je umístěn na webu farnosti (www.khfarnost.cz). K modlitbě je samozřejmě možné se připojit i bez zapsání.

V podvečer 17. listopadu v 17:11 se z kostelních věží v celé zemi rozezní zvony na připomínku listopadové události v roce 1989. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se tak připojí k výzvě České biskupské konference.

V 18 hodin pak bude P. Jan Uhlíř, arciděkan kutnohorské farnosti, v chrámu sv. Barbory sloužit mši svatou za svobodu a demokracii v naší zemi, kterou lze sledovat prostřednictvím online přenosu na kanálu youtube.com.

Při příležitosti nadcházejícího státního svátku 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva, napsal kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř dopis spoluobčanům, ve kterém se zamýšlí nad vnitřní svobodou každého z nás:

Milí spoluobčané, obyvatelé Kutné Hory,

v minulých dvou letech farnost společně se studenty a učiteli kutnohorských středních škol připravovala oslavy 17. listopadu. Letos se, z pochopitelných důvodů, žádné shromáždění ani průvod k chrámu sv. Barbory konat nebude. Bude záležet na každém z nás, zda si najde čas se nad tímto svátkem zamyslet nebo zajde se svíčkou na některé z míst spojených s výročím.

Zamyslet se můžeme nejen nad historickými událostmi, ale i sami nad sebou. Žijeme sice ve svobodné společnosti, ale to ještě neznamená, že svobodní skutečně jsme. Možná jsme zajatci svých nezvládnutých emocí, hněvu, strachu, naštvanosti, ukřivděnosti. Možná jsme uvěznění v kleci nudy, zklamání, závislosti na mínění druhých. Možná si s úzkostí uvědomujeme, že jsme si příliš zvykli na životní úroveň, kterou patrně budeme muset v blízké době snižovat.

To nejhorší, co by nás však mohlo potkat, je žít v iluzi. Čím dříve se osvobodíme od falešných plánů a nereálných představ o budoucnosti, tím svobodněji a moudřeji budeme schopni rozhodovat o své přítomnosti i budoucnosti.

Velkým povzbuzením a inspirací nám mohou být mnozí vězni komunistického režimu. Mám na mysli ty, kteří přijali svůj nečekaný a nespravedlivý úděl, nepodlehli falešným zprávám a vnitřně zničujícím nadějím, navazovali nová přátelství, využívali čas k modlitbě, přemýšlení i vzdělávání. Chránili svá srdce před sžírající nenávistí a pocitem křivdy. Dodržovali v cele pevný řád, který je chránil před nudou, ale i před pohodlností ducha. Velkou posilou jim bylo vědomí podpory jejich blízkých a naděje, že vše jednou skončí.

Máme výhodu, že nás neomezuje vnější moc, ale „pouze“ nemoc. Není to zloba a lidské bezpráví, které nás uvěznily, ale pandemie, jaké se v dějinách čas od času objevují. Přesto i my musíme hledat nový řád každodenního života, radosti i způsoby prožívání vztahů, abychom tuto dobu nejen přežili, ale s užitkem prožili a stali se vnitřně silnějšími a svobodnějšími.

Přeji nám všem, abychom v této výzvě obstáli. A i když se letos nemůžeme sejít na náměstí ani v kostele, dovoluji si vás pozvat alespoň k virtuálnímu setkání. V úterý 17. listopadu, o svátku svobody a demokracie, se budu od 18:00 při mši svaté v chrámu sv. Barbory modlit za naši vlast a vnitřní svobodu nás všech. Můžete se ke mně přidat prostřednictvím online přenosu.

Všem vám žehnám
P. Jan Uhlíř

tz
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
V kutnohorské farnosti proběhne modlitební řetězec za svobodu a demokracii

V kutnohorské farnosti proběhne modlitební řetězec za svobodu a demokracii

16. listopad 2020

Kutná Hora - Kutnohorská farnost státní svátek 17. listopadu 2020 prožije celodenním modlitebním řetězcem za svobodu a demokracii v naší vlasti, v podvečer, v 17:11 se rozezní zvony na věžích kostelů, aby připomněly události roku 1989 a na závěr svátečního dne kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř sloužit bohoslužbu v chrámu sv. Barbory, kterou bude možné sledovat prostřednictvím online přenosu.

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora oslaví státní svátek 17. listopadu modlitebním řetězcem za svobodu a demokracii v naší vlasti. Do modlitby, která potrvá 24  hodin, se může připojit kdokoli svou modlitbou z domova, z práce i z přírody. Modlitební řetězec začne 16. listopadu v 18:00 a potrvá do 17. listopadu do 18:00. K půlhodinovým službám v modlitbě je možné se zapisovat do sdílené tabulky, odkaz na ni je umístěn na webu farnosti (www.khfarnost.cz). K modlitbě je samozřejmě možné se připojit i bez zapsání.

V podvečer 17. listopadu v 17:11 se z kostelních věží v celé zemi rozezní zvony na připomínku listopadové události v roce 1989. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se tak připojí k výzvě České biskupské konference.

V 18 hodin pak bude P. Jan Uhlíř, arciděkan kutnohorské farnosti, v chrámu sv. Barbory sloužit mši svatou za svobodu a demokracii v naší zemi, kterou lze sledovat prostřednictvím online přenosu na kanálu youtube.com.

Při příležitosti nadcházejícího státního svátku 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva, napsal kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř dopis spoluobčanům, ve kterém se zamýšlí nad vnitřní svobodou každého z nás:

Milí spoluobčané, obyvatelé Kutné Hory,

v minulých dvou letech farnost společně se studenty a učiteli kutnohorských středních škol připravovala oslavy 17. listopadu. Letos se, z pochopitelných důvodů, žádné shromáždění ani průvod k chrámu sv. Barbory konat nebude. Bude záležet na každém z nás, zda si najde čas se nad tímto svátkem zamyslet nebo zajde se svíčkou na některé z míst spojených s výročím.

Zamyslet se můžeme nejen nad historickými událostmi, ale i sami nad sebou. Žijeme sice ve svobodné společnosti, ale to ještě neznamená, že svobodní skutečně jsme. Možná jsme zajatci svých nezvládnutých emocí, hněvu, strachu, naštvanosti, ukřivděnosti. Možná jsme uvěznění v kleci nudy, zklamání, závislosti na mínění druhých. Možná si s úzkostí uvědomujeme, že jsme si příliš zvykli na životní úroveň, kterou patrně budeme muset v blízké době snižovat.

To nejhorší, co by nás však mohlo potkat, je žít v iluzi. Čím dříve se osvobodíme od falešných plánů a nereálných představ o budoucnosti, tím svobodněji a moudřeji budeme schopni rozhodovat o své přítomnosti i budoucnosti.

Velkým povzbuzením a inspirací nám mohou být mnozí vězni komunistického režimu. Mám na mysli ty, kteří přijali svůj nečekaný a nespravedlivý úděl, nepodlehli falešným zprávám a vnitřně zničujícím nadějím, navazovali nová přátelství, využívali čas k modlitbě, přemýšlení i vzdělávání. Chránili svá srdce před sžírající nenávistí a pocitem křivdy. Dodržovali v cele pevný řád, který je chránil před nudou, ale i před pohodlností ducha. Velkou posilou jim bylo vědomí podpory jejich blízkých a naděje, že vše jednou skončí.

Máme výhodu, že nás neomezuje vnější moc, ale „pouze“ nemoc. Není to zloba a lidské bezpráví, které nás uvěznily, ale pandemie, jaké se v dějinách čas od času objevují. Přesto i my musíme hledat nový řád každodenního života, radosti i způsoby prožívání vztahů, abychom tuto dobu nejen přežili, ale s užitkem prožili a stali se vnitřně silnějšími a svobodnějšími.

Přeji nám všem, abychom v této výzvě obstáli. A i když se letos nemůžeme sejít na náměstí ani v kostele, dovoluji si vás pozvat alespoň k virtuálnímu setkání. V úterý 17. listopadu, o svátku svobody a demokracie, se budu od 18:00 při mši svaté v chrámu sv. Barbory modlit za naši vlast a vnitřní svobodu nás všech. Můžete se ke mně přidat prostřednictvím online přenosu.

Všem vám žehnám
P. Jan Uhlíř

tz