Domaro
Reklama

V příštím týdnu otevřou zápisy do Tanečních 2021 v kulturním domě Lorec

11. únor 2021, 07:55

Kutná Hora - "Před důležitými informacemi o zápisech do Tanečních pro mládež - podzim 2021, bychom rádi ujistili všechny účastníky loňských tanečních (podzim 2020), které jsme vzhledem k vládním opatřením nemohli dokončit, že jsme si toho vědomi a jakmile budeme mít jakoukoliv možnost a informaci, budeme se plně soustředit na plán doučit a ukončit váš taneční kurz. Připravujeme různé verze, ale můžeme s nimi pracovat až v okamžiku, kdy budeme mít přesné informace o vládních opatřeních do budoucna. Tato situace je stejná v celé republice. Děkujeme za pochopení," předeslal před informacemi o zápisech Tanečních 2021 taneční mistr Antonín Novák.

Zápisy do podzimních Tanečních 2021 pro mládež KD Lorec Kutná Hora

V příštím týdnu proběhnou zápisy do klasických podzimních tanečních pro mládež, které pořádáme již několik  let v KD Lorec v Kutné Hoře. Vzhledem k některým vládním omezením tyto zápisy proběhnou jinak, než v minulých letech a to převážně přes mail a bezhotovostní úhradu.

Abychom dodrželi termíny zápisů, budeme i přihlášky mailem přijímat až od úterý 16. února 2021 od 16.00 hod. Přihlašování uzavřeme v okamžiku, kdy budou taneční kurzy obsazeny a ostatní přihlášení budou evidováni jako náhradníci. O tomto budete informováni. Místa by mělo být však dost.

Osobní předání přihlášky a platby bude možné také a to tak, jak je inzerováno přímo v naší Taneční škole na Václavském náměstí 252/18 v Kutné Hoře formou výdejního okénka. Zde vám proti přihlášce a platbě vystavíme hned průkazku s gardenkou. Termíny a časy jsou v přiloženém letáku a na našich www.tsnovak.cz.

Při osobní návštěvě vás žádáme o dodržování vládních nařízení (roušky, rozestupy).

Přihlašování

Systém "přihlašování se v páru" (chlapec-dívka) zůstává stejný. Pokud se budete přihlašovat elektronicky je nutné zaslat na mailovou adresu čitelný scan své přihlášky a připojit jméno partnera, nebo partnerky se kterým/kterou se do tanečních přihlašujete. Nejlepší je zaslat přihlášky tanečního páru společně, jinak se nevyhneme možnému nedorozumění :-).

Velice důležité je čitelně vyplnit i vaše kontakty (mail, telefon).

PLATBA ZA TANEČNÍ

Pokud se budete přihlašovat elektronicky platbu  za taneční kurzy budete hradit bezhotovostně na účet pořadatele. Pokyny k platbě budou vystaveny na FCB stránkách "TANEČNÍ KUTNÁ HORA" v úterý 16. února 2021. Zároveň se budeme snažit vám je zaslat jako odpověď na vaši přihlášku mailem.

Tuto úhradu je nutné provést NEJDÉLE do 28. února 2021.

Pokud platba nebude připsána do tohoto data na účet pořadatele, bude Vaše přihláška stornována, a to pro celý přihlášený pár. Pokud v tomto případě zaplatí pouze jeden z páru, budou mu finance vráceny na účet, ze kterého byly zaslány. Zároveň budou osloveni náhradníci.

PŘIHLÁŠKY CHLAPCI a DÍVKY - samostatně

Samotní chlapci se mohou přihlašovat stejným způsobem a ve stejném čase, který je zde popsán.

Přihlášky pro samotné dívky budeme dle původního termínu přijímat také "on-line" i osobně jak je zde popsáno a to dle původních instrukcí od čtvrtka 18. února 2021 od 16.00 hod. Počet přihlášek dívek bude však omezen podle počtu volných míst (záleží kolik se přihlásí sólo chlapců). Důrazně doporučujeme snažit se přihlašovat v celém páru!!!

Úhrada tanečních pro samostatné chlapce a dívky má stejná pravidla jako u celých párů.

ROZDĚLENÍ do kurzu A a B

Na začátek je nutné připomenout, že je možné, že budete zařazeni všichni v jednom společném kurzu. Záleží na počtu přihlášených párů.

Tentokrát se s vámi nemůžeme dohodnout osobně, kde jsme vždy dokázali vyjít vám maximálně vstříc a zařadit vás do kurzu s vaší třídou, popřípadě s vašimi kamarády.

Můžete však pro to něco udělat :-) .

Pokud sepíšete seznam párů z vaší třídy, které se přihlásí do tanečních, budeme dělat vše pro to, abychom vás dali do společného kurzu. Tento seznam nám můžete zaslat na mail: ts.novak.antonin@gmail.com prakticky hned a nejlépe do začátku zápisů.

Pozor! Seznamy tříd neznamenají automatické pčihlášení do Tanečních. Je to pro nás pouze podklad k tomu, abychom vás mohli zařadit do kurzu s vašimi spolužáky a kamarády. Všichni tedy musí zároveň dodržet zde popsaná pravidla pro přihlášení (viz výše).

V průjezdu domu - vedle poštovních stránek jsou také k dispozici přihlášky a letáčky v tištěné podobě - máme jich dost (otevřeno dle otevírací doby lékárny Po až Pá 8 - 17 hod. - So 8 - 11 hod).

NĚCO NA ZÁVĚR

Nevíme, zdali se nám podařilo vše srozumitelně popsat, můžete nás tedy kontaktovat na mobilu. Vzhledem k tomu, že máme i klasické zaměstnání, tak v těchto časech:

PONDĚLÍ  až PÁTEK  vždy od 17.15 hod. do 21.00 hod. tel.: 607 675 952 - Antonín Novák
PONDĚLÍ  až PÁTEK  vždy od 15.00 do 21.00 hod. tel.: 732 287 277 - Jana Nováková

Průkazky, gardenky a pokyny k tanečním vám v případě elektronického přihlášení předáme na úvodní lekci, popřípadě si je budete moci vyzvednout v naší taneční škole v okamžiku, kdy budeme moci mít "klasicky" otevřeno.

Všechny ostatní informace o tanečních (kromě zápisů) jsou obsaženy v přiloženém letáčku, který je k dispozici i na našich www.tsnovak.cz.

tz
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
V příštím týdnu otevřou zápisy do Tanečních 2021 v kulturním domě Lorec

V příštím týdnu otevřou zápisy do Tanečních 2021 v kulturním domě Lorec

11. únor 2021

Kutná Hora - "Před důležitými informacemi o zápisech do Tanečních pro mládež - podzim 2021, bychom rádi ujistili všechny účastníky loňských tanečních (podzim 2020), které jsme vzhledem k vládním opatřením nemohli dokončit, že jsme si toho vědomi a jakmile budeme mít jakoukoliv možnost a informaci, budeme se plně soustředit na plán doučit a ukončit váš taneční kurz. Připravujeme různé verze, ale můžeme s nimi pracovat až v okamžiku, kdy budeme mít přesné informace o vládních opatřeních do budoucna. Tato situace je stejná v celé republice. Děkujeme za pochopení," předeslal před informacemi o zápisech Tanečních 2021 taneční mistr Antonín Novák.

Zápisy do podzimních Tanečních 2021 pro mládež KD Lorec Kutná Hora

V příštím týdnu proběhnou zápisy do klasických podzimních tanečních pro mládež, které pořádáme již několik  let v KD Lorec v Kutné Hoře. Vzhledem k některým vládním omezením tyto zápisy proběhnou jinak, než v minulých letech a to převážně přes mail a bezhotovostní úhradu.

Abychom dodrželi termíny zápisů, budeme i přihlášky mailem přijímat až od úterý 16. února 2021 od 16.00 hod. Přihlašování uzavřeme v okamžiku, kdy budou taneční kurzy obsazeny a ostatní přihlášení budou evidováni jako náhradníci. O tomto budete informováni. Místa by mělo být však dost.

Osobní předání přihlášky a platby bude možné také a to tak, jak je inzerováno přímo v naší Taneční škole na Václavském náměstí 252/18 v Kutné Hoře formou výdejního okénka. Zde vám proti přihlášce a platbě vystavíme hned průkazku s gardenkou. Termíny a časy jsou v přiloženém letáku a na našich www.tsnovak.cz.

Při osobní návštěvě vás žádáme o dodržování vládních nařízení (roušky, rozestupy).

Přihlašování

Systém "přihlašování se v páru" (chlapec-dívka) zůstává stejný. Pokud se budete přihlašovat elektronicky je nutné zaslat na mailovou adresu čitelný scan své přihlášky a připojit jméno partnera, nebo partnerky se kterým/kterou se do tanečních přihlašujete. Nejlepší je zaslat přihlášky tanečního páru společně, jinak se nevyhneme možnému nedorozumění :-).

Velice důležité je čitelně vyplnit i vaše kontakty (mail, telefon).

PLATBA ZA TANEČNÍ

Pokud se budete přihlašovat elektronicky platbu  za taneční kurzy budete hradit bezhotovostně na účet pořadatele. Pokyny k platbě budou vystaveny na FCB stránkách "TANEČNÍ KUTNÁ HORA" v úterý 16. února 2021. Zároveň se budeme snažit vám je zaslat jako odpověď na vaši přihlášku mailem.

Tuto úhradu je nutné provést NEJDÉLE do 28. února 2021.

Pokud platba nebude připsána do tohoto data na účet pořadatele, bude Vaše přihláška stornována, a to pro celý přihlášený pár. Pokud v tomto případě zaplatí pouze jeden z páru, budou mu finance vráceny na účet, ze kterého byly zaslány. Zároveň budou osloveni náhradníci.

PŘIHLÁŠKY CHLAPCI a DÍVKY - samostatně

Samotní chlapci se mohou přihlašovat stejným způsobem a ve stejném čase, který je zde popsán.

Přihlášky pro samotné dívky budeme dle původního termínu přijímat také "on-line" i osobně jak je zde popsáno a to dle původních instrukcí od čtvrtka 18. února 2021 od 16.00 hod. Počet přihlášek dívek bude však omezen podle počtu volných míst (záleží kolik se přihlásí sólo chlapců). Důrazně doporučujeme snažit se přihlašovat v celém páru!!!

Úhrada tanečních pro samostatné chlapce a dívky má stejná pravidla jako u celých párů.

ROZDĚLENÍ do kurzu A a B

Na začátek je nutné připomenout, že je možné, že budete zařazeni všichni v jednom společném kurzu. Záleží na počtu přihlášených párů.

Tentokrát se s vámi nemůžeme dohodnout osobně, kde jsme vždy dokázali vyjít vám maximálně vstříc a zařadit vás do kurzu s vaší třídou, popřípadě s vašimi kamarády.

Můžete však pro to něco udělat :-) .

Pokud sepíšete seznam párů z vaší třídy, které se přihlásí do tanečních, budeme dělat vše pro to, abychom vás dali do společného kurzu. Tento seznam nám můžete zaslat na mail: ts.novak.antonin@gmail.com prakticky hned a nejlépe do začátku zápisů.

Pozor! Seznamy tříd neznamenají automatické pčihlášení do Tanečních. Je to pro nás pouze podklad k tomu, abychom vás mohli zařadit do kurzu s vašimi spolužáky a kamarády. Všichni tedy musí zároveň dodržet zde popsaná pravidla pro přihlášení (viz výše).

V průjezdu domu - vedle poštovních stránek jsou také k dispozici přihlášky a letáčky v tištěné podobě - máme jich dost (otevřeno dle otevírací doby lékárny Po až Pá 8 - 17 hod. - So 8 - 11 hod).

NĚCO NA ZÁVĚR

Nevíme, zdali se nám podařilo vše srozumitelně popsat, můžete nás tedy kontaktovat na mobilu. Vzhledem k tomu, že máme i klasické zaměstnání, tak v těchto časech:

PONDĚLÍ  až PÁTEK  vždy od 17.15 hod. do 21.00 hod. tel.: 607 675 952 - Antonín Novák
PONDĚLÍ  až PÁTEK  vždy od 15.00 do 21.00 hod. tel.: 732 287 277 - Jana Nováková

Průkazky, gardenky a pokyny k tanečním vám v případě elektronického přihlášení předáme na úvodní lekci, popřípadě si je budete moci vyzvednout v naší taneční škole v okamžiku, kdy budeme moci mít "klasicky" otevřeno.

Všechny ostatní informace o tanečních (kromě zápisů) jsou obsaženy v přiloženém letáčku, který je k dispozici i na našich www.tsnovak.cz.

tz