vv auto
Reklama

Ve městě můžete narazit na veselé autíčko šetrné k životnímu prostředí

26. červen 2015, 17:05

Kutná Hora - Městská společnost Technické služby Kutná Hora uvedla do provozu další ekologické vozidlo pohybující se v centru. Po elektrickém komunálním vysavači Glutton, začalo po městě jezdit malé veselé autíčko od italské firmy PIAGGIO nesoucí označení Piaggio Porter CNG.

Vozidlo s pohonem na zemní plyn je určeno ke svozu obsahu odpadkových košů z území města. Zemní plyn  - CNG přináší jako palivo výhody v mnoha směrech. Pro centrum města je nejdůležitější oblast ekologie. Zkušenosti z praktického využití vozidel s pohonem na zemní plyn ukázaly, že provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje především následujícími výhodami:

- výrazné snížení emisí pevných částic, které jsou považovány za nejškodlivější z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků
- kouřivost vznětových motorů  je u plynových pohonů prakticky eliminována
- snížení emisí oxidů dusíku o 60 % a více a oxidu uhelnatého až o 30 %
- snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) o 10-15 %
- výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků, aldehydů
- snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí způsobující tzv. „letní smog“
- spaliny motoru neobsahují oxid siřičitý
- do paliva se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady
- tišší chod motoru, úroveň hluku vně vozidel nižší až o 50 %

Dále jsou to pro nás velmi důležité ekonomické výhody:
- CNG je levnější než ostatní pohonné hmoty a má  stabilní cenu nezávislou na ceně ropy
- nízká spotřební daň
- nulová silniční daň
- oktanové číslo 130 – vysoký výkon motoru

Pokud jde o bezpečnost, CNG je lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, teplota vznícení je 537 stupňů, uskladněn je v silnostěnných tlakových nádobách v plynném skupenství.

Ke strategickým výhodám patří nezávislost na ceně ropy, neomezený vjezd a obslužnost center měst nebo ekologických zón, zaručená stálá kvalita plynu, využití bioplynu jako alternativy.

Věříme, že se k nám postupně přidají další majitelé vozidel, které se každodenně pohybují v Kutné Hoře a přispějí společně s námi k lepšímu ovzduší pro obyvatele a návštěvníky našeho města.

tz
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Ve městě můžete narazit na veselé autíčko šetrné k životnímu prostředí

Ve městě můžete narazit na veselé autíčko šetrné k životnímu prostředí

26. červen 2015

Kutná Hora - Městská společnost Technické služby Kutná Hora uvedla do provozu další ekologické vozidlo pohybující se v centru. Po elektrickém komunálním vysavači Glutton, začalo po městě jezdit malé veselé autíčko od italské firmy PIAGGIO nesoucí označení Piaggio Porter CNG.

Vozidlo s pohonem na zemní plyn je určeno ke svozu obsahu odpadkových košů z území města. Zemní plyn  - CNG přináší jako palivo výhody v mnoha směrech. Pro centrum města je nejdůležitější oblast ekologie. Zkušenosti z praktického využití vozidel s pohonem na zemní plyn ukázaly, že provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje především následujícími výhodami:

- výrazné snížení emisí pevných částic, které jsou považovány za nejškodlivější z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků
- kouřivost vznětových motorů  je u plynových pohonů prakticky eliminována
- snížení emisí oxidů dusíku o 60 % a více a oxidu uhelnatého až o 30 %
- snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) o 10-15 %
- výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků, aldehydů
- snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí způsobující tzv. „letní smog“
- spaliny motoru neobsahují oxid siřičitý
- do paliva se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady
- tišší chod motoru, úroveň hluku vně vozidel nižší až o 50 %

Dále jsou to pro nás velmi důležité ekonomické výhody:
- CNG je levnější než ostatní pohonné hmoty a má  stabilní cenu nezávislou na ceně ropy
- nízká spotřební daň
- nulová silniční daň
- oktanové číslo 130 – vysoký výkon motoru

Pokud jde o bezpečnost, CNG je lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, teplota vznícení je 537 stupňů, uskladněn je v silnostěnných tlakových nádobách v plynném skupenství.

Ke strategickým výhodám patří nezávislost na ceně ropy, neomezený vjezd a obslužnost center měst nebo ekologických zón, zaručená stálá kvalita plynu, využití bioplynu jako alternativy.

Věříme, že se k nám postupně přidají další majitelé vozidel, které se každodenně pohybují v Kutné Hoře a přispějí společně s námi k lepšímu ovzduší pro obyvatele a návštěvníky našeho města.

tz