Více jak dvě stovky prvnáčků rytíř Václav bude pasovat na čtenáře!

10. červen 2016, 08:05

Kutná Hora - Další ročník projektu Městské knihovny Kutná Hora „Za písmenky do knihovny“ dospěl do finále, a tak 230 žáků prvních tříd všech kutnohorských základních škol bude 15. a 16. 2016 vždy od 8 do 11 hodin v Kostele sv. Jana Nepomuckého pasováno na čtenáře.

Po celý školní rok se setkávají děti, pedagogové a knihovníci a řadou zábavných i složitějších úkolů si ukazují, jak hezké a potřebné je číst, dobře číst, rozumět tomu, co čtou - prostě rozvíjet čtenářskou gramotnost. Závěr první třídy je pak pro všechny prvňáčky spojen se slavnostním aktem "Pasování na čtenáře". Děti před rytířem Václavem složí čtenářský slib a čtenářem se stávají až položením meče na ramena každého z nich.

A protože chceme, aby ta chvíle byla opravdu slavnostním okamžikem v životě každého z dětí, zveme srdečně i rodiče, prarodiče a všechny známé. Stát se čtenářem je opravdu životní předěl!

Kutnohorská knihovna obdaruje každého z 230 kutnohorských prvňáčků kromě drobných dárečků pochopitelně knížkou. Tu letošní jsme opět získali díky účasti naší knihovny v projektu SKIP „Už jsem čtenář“, napsala ji speciálně pro prvňáčky skvělá Klára Smolíková, vydalo ji (speciálně pro prvňáčky) nakladatelství Triton a jmenuje se Knihožrouti.

A až začnou knížku děti číst, mohou si ji založit i speciální záložkou, kterou opět speciálně pro ně vytvořila skupina kutnohorských seniorů ve Tvořivé dílně kutnohorské knihovny.

tz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Více jak dvě stovky prvnáčků rytíř Václav bude pasovat na čtenáře!

Více jak dvě stovky prvnáčků rytíř Václav bude pasovat na čtenáře!

10. červen 2016

Kutná Hora - Další ročník projektu Městské knihovny Kutná Hora „Za písmenky do knihovny“ dospěl do finále, a tak 230 žáků prvních tříd všech kutnohorských základních škol bude 15. a 16. 2016 vždy od 8 do 11 hodin v Kostele sv. Jana Nepomuckého pasováno na čtenáře.

Po celý školní rok se setkávají děti, pedagogové a knihovníci a řadou zábavných i složitějších úkolů si ukazují, jak hezké a potřebné je číst, dobře číst, rozumět tomu, co čtou - prostě rozvíjet čtenářskou gramotnost. Závěr první třídy je pak pro všechny prvňáčky spojen se slavnostním aktem "Pasování na čtenáře". Děti před rytířem Václavem složí čtenářský slib a čtenářem se stávají až položením meče na ramena každého z nich.

A protože chceme, aby ta chvíle byla opravdu slavnostním okamžikem v životě každého z dětí, zveme srdečně i rodiče, prarodiče a všechny známé. Stát se čtenářem je opravdu životní předěl!

Kutnohorská knihovna obdaruje každého z 230 kutnohorských prvňáčků kromě drobných dárečků pochopitelně knížkou. Tu letošní jsme opět získali díky účasti naší knihovny v projektu SKIP „Už jsem čtenář“, napsala ji speciálně pro prvňáčky skvělá Klára Smolíková, vydalo ji (speciálně pro prvňáčky) nakladatelství Triton a jmenuje se Knihožrouti.

A až začnou knížku děti číst, mohou si ji založit i speciální záložkou, kterou opět speciálně pro ně vytvořila skupina kutnohorských seniorů ve Tvořivé dílně kutnohorské knihovny.

tz