vv auto
Reklama

V ZUŠ Kutná Hora připravují pestrou on-line výuku

9. březen 2021, 07:58

Kutná Hora - Všechny školy, včetně těch uměleckých, jsou bez pár měsíců celý rok zavřené. On-line výukou některé předměty lze nahradit lépe, jiné hůře. Velmi těžké je například pracovat on-line v tanečním oboru. "Ano je to tak, od října vyučujeme distančně," předeslala ředitelka ZUŠ Kutná Hora Kateřina Fillová.

"Rozvolnění a návrat k běžné výuce přišel koncem listopadu, ale tato situace vydržela bohužel jen do Vánoc," připomněla a pokračovala: "Od ledna učíme opět pouze distančně. Snažíme se ale neustále reagovat na podněty žáků a rodičů. Vyučujeme pravidelně online a tato výuka je střídána podle oborů s distanční výukou - pedagogové natáčejí výuková videa a připravují pro žáky další materiály. Opravdu se snažíme žáky maximálně podporovat a i v této situaci s nimi pokračovat ve výuce. Je velice důležité neztratit ve všech oborech návaznost a žáky i dál rozvíjet i pomocí distanční výuky."

Nabídla globální světová krize nějaké příležitosti také pro ZUŠ Kutná Hora? Kde naopak zkomplikovala rozvoj studentů kutnohorské ZUŠ?
Pro nás je vlastně tato situace velkou výzvou. Mohli jsme si vybrat – jen si stěžovat, že je velice těžké učit umělecké obory distanční formou. Nebo se snažit vzít tuto situaci jako výzvu. Naše škola si vybrala druhou cestu. Ano, je to těžké. Umělecké obory jsou založené na individuálnímu přístupu, tvořivosti, jedinečné atmosféře při výuce. Ale my se snažíme i v této situaci nalézt nová pozitiva a vymýšlet nové způsoby, jak přenést žákům potřebné podněty a informace k jejich dalšímu rozvoji, aby i tato podoba výuky měla potřebný přínos. V některých oborech, vyučovaných kolektivně - taneční či výtvarný, je to komplikované, ale jde to i tam. I přes online výuku můžeme žákům přenést nápady, tvořivost, individualitu a dále je vzdělávat – jen jiným způsobem.  

Škola měla nakoupenou potřebnou IT techniku pomocí Šablon II a pedagogové se seznámili s různými způsoby a možnostmi výuky. Učíme přes Google Meet, Skype, Whats App – snažíme se v tomto reagovat na individuální potřeby žáků, ale zohlednit i individualitu jednotlivých předmětů. Neříkáme – to nepůjde! Snažíme se hledat nové cesty a způsoby, jak zrealizovat jednotlivou výuku. Někdy je to opravdu velice těžké, ale nevzdáváme to. Samozřejmě neumíme nahradit atmosféru prezenční výuky. To ani není možné. Je to nyní jiný druh výuky, distanční. Snažíme se žákům i v této situaci dávat maximum. Pokud to jde, pokračujeme v rozpracovaných projektech, které upravujeme podle dané situace a možností. Nejde čekat na to, až se školy otevřou a do té doby sedět a nic nedělat. Tento čas by žákům v jejich uměleckém rozvoji velice chyběl.  Proto i v této době se žáky intenzivně pracujeme a snažíme se dál rozvíjet jejich dovednosti touto distanční formou. Zkoušíme různé možnosti, modely a podoby výuky v jednotlivých oborech. Jsme rádi i za zpětnou vazbu od žáků a rodičů, protože to, co funguje a je přínosné např. pro výuku nástrojů, nemusí fungovat při kolektivní výuce pěveckých sborů. Samozřejmě jsem za tuto dobu měla i několik nepříjemných hovorů od rodičů. Ale i jim se snažím vysvětlit, že my, pedagogové, za tuto situaci opravdu nemůžeme. Že se snažíme maximálně využít podobu distanční výuky. I pro nás je tato situace komplikovaná, ale že se nevzdáváme. Opravdu děkuji všem pedagogům za jejich přístup, kreativitu a chuť neustále zlepšovat a zkvalitňovat podobu naší výuky v této době.

Součástí výuky ZUŠ Kutná Hora jsou i koncerty a další akce, jako například ZUŠ Open. Dají se řešit podobné projekty i on-line?
Naše škola neustále prezentuje výsledky žáků. I během uzavření školy.  Pravidelně zveřejňujeme nahrávky a výsledné práce žáků ze všech oborů. Zveřejňujeme také ukázky naší výuky – co pro žáky natáčíme, jaké podklady mají od nás ke svému studiu. Snažíme se se žáky nalézt v této situaci i další rozměr. Například žáci výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Jany Andrejskové vytvořili pro klienty Domova Barbora kamínky, které jim také i přímo donesli. Je krásné, že výtvory našich žáků potěšily klienty v době, kdy i oni jsou často odtrženi od svého běžného života a svých blízkých. Ale samozřejmě nám chybí to, co pro nás bylo samozřejmostí a  naprostou součástí našeho života - koncerty, výstavy, taneční a dramatická přestavení.

Můžete nějak zhodnotit přístup studentů ZUŠ - zvykli si na nové formy výuky?
Snažíme se k žákům přistupovat individuálně a reagovat na jejich potřeby. Učíme mnoha způsoby aby byla výuka pestrá a odpovídala potřebám jednotlivých oborů. Samozřejmě se ale neobejdeme bez pomoci rodičů a prarodičů. Zvláště u menších žáků je nutná pomoc s připojením k výuce. Chtěla bych rodičům, prarodičům, sourozencům a všem, kteří nám pomáhají realizovat výuku, poděkovat. Vím, že toho všichni naši žáci mají hodně ze svých škol. Proto si velice vážím času, který věnují nám a přípravě na naši výuku.

A jak jsou na tom pedagogové? Dokázali se vypořádat s novými formami výuky?
Pedagogové zareagovali skvěle. Jak jsem již říkala, je to pro nás velká výzva. Není možné jen čekat až se vše přežene. Pedagogové se museli rychle seznámit  s novými technologiemi a propojit je a využít při výuce uměleckých oborů. Snažíme se nepodléhat všeobecné „špatné náladě“ , ale žáky neustále podporovat, motivovat a dál s nimi pracovat. Nevíme totiž jak dlouho ještě tato situace potrvá a kdy se vrátíme k běžné výuce.

Mohou se studenti těšit po návratu do školy na nová zařízení, prostory, případně vylepšené nebo rekonstruované prostory?
Neustále mapujeme potřeby a pro školu kupujeme didaktické pomůcky. Letošní školní rok škola zakoupila pro klavírní oddělení nový nástroj – křídlo YAMAHA. Další nástroj – pianino PETROF v hodnotě 219 000,- se podařilo získat díky zapojení školy do výzvy  Piana do škol, kterou zorganizovala rodinná nadace Karla Komárka. Tento nástroj bude využíván pro výuku zpěvu a literárně – dramatického oboru. Více informací o tomto projektu je prezentováno na našich stránkách. Další drobnější nástroje dokupujeme také i do dalších oddělení. Škola tím rozšiřuje i možnost půjčovat žákům ke studiu další nástroje. Dále také vybavujeme školu potřebným IT vybavením.

Doléhá na některé žáky zhoršená ekonomická situace rodičů - má i vaše škola žáky, které podporují neziskové organizace, případně jak se vyvíjí počet těchto žáků, ať jde o ž školné, příspěvky na nástroje apod.?
Zhoršená ekonomická situace doléhá na mnoho lidí. Od našich žáků vybíráme úplatu za vzdělávání – za individuální výuku 1100,- za kolektivní 800,- za pololetí. Částky jsou jedny z nejnižších ze ZUŠ ve Středočeském kraji. Tyto peníze ale nejdou na platy pedagogů – ty hradí podle normativů MŠMT přes jednotlivé kraje. Úplata za vzdělávání jde na všech ZUŠ na pokrytí provozních nákladů. Nakupují se z nich pomůcky, nástroje, dezinfekční prostředky a mnoho dalšího pro samotnou výuku. Někteří rodiče nás, ředitele ZUŠ, oslovují, zda neuvažujeme vzhledem k této době o snížení úplaty za vzdělávání. K tomuto kroku ale ředitelé ZUŠ nemají oprávnění. To má pouze MŠMT. Mnozí si ale ani neuvědomují, že právě z provozních prostředků nakupujeme veškeré nástroje a vybavení, které potom  využíváme při výuce a dále také půjčujeme žákům.  Pořízení hudebních nástrojů je dnes velice nákladné - např. baryton do žesťového oddělení je dnes záležitost kolem 65 000,- Kč,  pořízení nového klavírního křídla  vyjde na 250 000,- až 400 000,- Kč. Samozřejmě také všechny nástroje pravidelně opravujeme – i to je ročně velice nákladné.

ZUŠ Kutná Hora se ale snaží žákům a hlavně rodičům i v této době vycházet vstříc – žáci dostali od školy zdarma zapůjčení nástrojů přes celé letní prázdniny, dále připravujeme pro žáky balíčky s výukovým matriálem – tyto balíčky budou od nás dostávat během dubna a května. Rodiče mají také možnost využít nabídky paní Ing. Kateřiny Daczické a Nadačního fondu Mikuláše Daczického z Heslova. Ta s námi spolupracuje již několik let a žákům tento fond hradí úplatu za vzdělávání či výpůjčku hudebních nástrojů.

Jaké má ZUŠ Kutná Hora plány pro budoucnost? Například rozšíření prostor nebo rozšíření nabídky oborů?
Plánů máme mnoho. Chceme zrealizovat některé projekty, které jsme zrušili vzhledem k pandemii – cyklus koncertů a výstav k 90. letům založení ZUŠ, ZUŠ Open, absolventské koncerty a představení jednotlivých oborů. Již nyní jsme plně čtyřoborová škola - hudební, výtvarný, taneční a literárně – dramatický. Ale samozřejmě se do budoucna chceme věnovat dalšímu rozvoji těchto oborů – například se ve výtvarném oboru více zajímat o animaci a fotografii, v hudebním oboru dále využít nově nakoupeného vybavení (tablety s výukovými programy) – např. při výuce Hudební nauky. Máme také za sebou I. část renovace koncertního sálu a chceme i dál v našich plánech pokračovat.

Kdy se podle vás žáci představí v prvním koncertu pro rodiče?
Na tuto otázku opravdu neumím odpovědět a bojím se i odhadovat nějaké konkrétní datum. Všichni si ale samozřejmě přejeme, aby to bylo opravdu v co nejkratší době. Aby se vše obracelo k lepšímu a my se všichni mohli vrátit k našim běžným životům. I v této době ale stále pracujeme a žáci vytváří i při distanční výuce naprosto úžasné věci. Veškeré prezentace žáků jsou uveřejněné na www.zuskh.cz.

Ráda bych také nové zájemce o studium pozvala na přijímací pohovory: 21. a 22. května 2021 Stačí poslat elektronickou přihlášku (naleznete na našich stránkách) a začátkem května Vám na zadanou emailovou adresu přijde pozvánka s přiděleným přesným časem. Podrobnosti najdete na našich stránkách www.zuskh.cz.

Chtěla bych na závěr opravdu poděkovat všem rodičům za jejich podporu. Dostávám velice krásné zprávy a reakce na naši výuku a na naši snahu nepromarnit se žáky ani tento čas. Věřím, že tato situace co nejdřív skončí a my se v plné síle vrátíme k běžné formě výuky a všem našim běžným aktivitám.

Ukázky on-line výuky ZUŠ Kutná Hora:
https://youtu.be/nth6jPxVHdM
https://youtu.be/KvOCRne8fsM
https://youtu.be/rbOnBpLgaNM
https://youtu.be/JNPEYOHv84U
https://youtu.be/Q00dMs5ZhIw

res, tz

AVE_CZ
Reklama
V ZUŠ Kutná Hora připravují pestrou on-line výuku

V ZUŠ Kutná Hora připravují pestrou on-line výuku

9. březen 2021

Kutná Hora - Všechny školy, včetně těch uměleckých, jsou bez pár měsíců celý rok zavřené. On-line výukou některé předměty lze nahradit lépe, jiné hůře. Velmi těžké je například pracovat on-line v tanečním oboru. "Ano je to tak, od října vyučujeme distančně," předeslala ředitelka ZUŠ Kutná Hora Kateřina Fillová.

"Rozvolnění a návrat k běžné výuce přišel koncem listopadu, ale tato situace vydržela bohužel jen do Vánoc," připomněla a pokračovala: "Od ledna učíme opět pouze distančně. Snažíme se ale neustále reagovat na podněty žáků a rodičů. Vyučujeme pravidelně online a tato výuka je střídána podle oborů s distanční výukou - pedagogové natáčejí výuková videa a připravují pro žáky další materiály. Opravdu se snažíme žáky maximálně podporovat a i v této situaci s nimi pokračovat ve výuce. Je velice důležité neztratit ve všech oborech návaznost a žáky i dál rozvíjet i pomocí distanční výuky."

Nabídla globální světová krize nějaké příležitosti také pro ZUŠ Kutná Hora? Kde naopak zkomplikovala rozvoj studentů kutnohorské ZUŠ?
Pro nás je vlastně tato situace velkou výzvou. Mohli jsme si vybrat – jen si stěžovat, že je velice těžké učit umělecké obory distanční formou. Nebo se snažit vzít tuto situaci jako výzvu. Naše škola si vybrala druhou cestu. Ano, je to těžké. Umělecké obory jsou založené na individuálnímu přístupu, tvořivosti, jedinečné atmosféře při výuce. Ale my se snažíme i v této situaci nalézt nová pozitiva a vymýšlet nové způsoby, jak přenést žákům potřebné podněty a informace k jejich dalšímu rozvoji, aby i tato podoba výuky měla potřebný přínos. V některých oborech, vyučovaných kolektivně - taneční či výtvarný, je to komplikované, ale jde to i tam. I přes online výuku můžeme žákům přenést nápady, tvořivost, individualitu a dále je vzdělávat – jen jiným způsobem.  

Škola měla nakoupenou potřebnou IT techniku pomocí Šablon II a pedagogové se seznámili s různými způsoby a možnostmi výuky. Učíme přes Google Meet, Skype, Whats App – snažíme se v tomto reagovat na individuální potřeby žáků, ale zohlednit i individualitu jednotlivých předmětů. Neříkáme – to nepůjde! Snažíme se hledat nové cesty a způsoby, jak zrealizovat jednotlivou výuku. Někdy je to opravdu velice těžké, ale nevzdáváme to. Samozřejmě neumíme nahradit atmosféru prezenční výuky. To ani není možné. Je to nyní jiný druh výuky, distanční. Snažíme se žákům i v této situaci dávat maximum. Pokud to jde, pokračujeme v rozpracovaných projektech, které upravujeme podle dané situace a možností. Nejde čekat na to, až se školy otevřou a do té doby sedět a nic nedělat. Tento čas by žákům v jejich uměleckém rozvoji velice chyběl.  Proto i v této době se žáky intenzivně pracujeme a snažíme se dál rozvíjet jejich dovednosti touto distanční formou. Zkoušíme různé možnosti, modely a podoby výuky v jednotlivých oborech. Jsme rádi i za zpětnou vazbu od žáků a rodičů, protože to, co funguje a je přínosné např. pro výuku nástrojů, nemusí fungovat při kolektivní výuce pěveckých sborů. Samozřejmě jsem za tuto dobu měla i několik nepříjemných hovorů od rodičů. Ale i jim se snažím vysvětlit, že my, pedagogové, za tuto situaci opravdu nemůžeme. Že se snažíme maximálně využít podobu distanční výuky. I pro nás je tato situace komplikovaná, ale že se nevzdáváme. Opravdu děkuji všem pedagogům za jejich přístup, kreativitu a chuť neustále zlepšovat a zkvalitňovat podobu naší výuky v této době.

Součástí výuky ZUŠ Kutná Hora jsou i koncerty a další akce, jako například ZUŠ Open. Dají se řešit podobné projekty i on-line?
Naše škola neustále prezentuje výsledky žáků. I během uzavření školy.  Pravidelně zveřejňujeme nahrávky a výsledné práce žáků ze všech oborů. Zveřejňujeme také ukázky naší výuky – co pro žáky natáčíme, jaké podklady mají od nás ke svému studiu. Snažíme se se žáky nalézt v této situaci i další rozměr. Například žáci výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Jany Andrejskové vytvořili pro klienty Domova Barbora kamínky, které jim také i přímo donesli. Je krásné, že výtvory našich žáků potěšily klienty v době, kdy i oni jsou často odtrženi od svého běžného života a svých blízkých. Ale samozřejmě nám chybí to, co pro nás bylo samozřejmostí a  naprostou součástí našeho života - koncerty, výstavy, taneční a dramatická přestavení.

Můžete nějak zhodnotit přístup studentů ZUŠ - zvykli si na nové formy výuky?
Snažíme se k žákům přistupovat individuálně a reagovat na jejich potřeby. Učíme mnoha způsoby aby byla výuka pestrá a odpovídala potřebám jednotlivých oborů. Samozřejmě se ale neobejdeme bez pomoci rodičů a prarodičů. Zvláště u menších žáků je nutná pomoc s připojením k výuce. Chtěla bych rodičům, prarodičům, sourozencům a všem, kteří nám pomáhají realizovat výuku, poděkovat. Vím, že toho všichni naši žáci mají hodně ze svých škol. Proto si velice vážím času, který věnují nám a přípravě na naši výuku.

A jak jsou na tom pedagogové? Dokázali se vypořádat s novými formami výuky?
Pedagogové zareagovali skvěle. Jak jsem již říkala, je to pro nás velká výzva. Není možné jen čekat až se vše přežene. Pedagogové se museli rychle seznámit  s novými technologiemi a propojit je a využít při výuce uměleckých oborů. Snažíme se nepodléhat všeobecné „špatné náladě“ , ale žáky neustále podporovat, motivovat a dál s nimi pracovat. Nevíme totiž jak dlouho ještě tato situace potrvá a kdy se vrátíme k běžné výuce.

Mohou se studenti těšit po návratu do školy na nová zařízení, prostory, případně vylepšené nebo rekonstruované prostory?
Neustále mapujeme potřeby a pro školu kupujeme didaktické pomůcky. Letošní školní rok škola zakoupila pro klavírní oddělení nový nástroj – křídlo YAMAHA. Další nástroj – pianino PETROF v hodnotě 219 000,- se podařilo získat díky zapojení školy do výzvy  Piana do škol, kterou zorganizovala rodinná nadace Karla Komárka. Tento nástroj bude využíván pro výuku zpěvu a literárně – dramatického oboru. Více informací o tomto projektu je prezentováno na našich stránkách. Další drobnější nástroje dokupujeme také i do dalších oddělení. Škola tím rozšiřuje i možnost půjčovat žákům ke studiu další nástroje. Dále také vybavujeme školu potřebným IT vybavením.

Doléhá na některé žáky zhoršená ekonomická situace rodičů - má i vaše škola žáky, které podporují neziskové organizace, případně jak se vyvíjí počet těchto žáků, ať jde o ž školné, příspěvky na nástroje apod.?
Zhoršená ekonomická situace doléhá na mnoho lidí. Od našich žáků vybíráme úplatu za vzdělávání – za individuální výuku 1100,- za kolektivní 800,- za pololetí. Částky jsou jedny z nejnižších ze ZUŠ ve Středočeském kraji. Tyto peníze ale nejdou na platy pedagogů – ty hradí podle normativů MŠMT přes jednotlivé kraje. Úplata za vzdělávání jde na všech ZUŠ na pokrytí provozních nákladů. Nakupují se z nich pomůcky, nástroje, dezinfekční prostředky a mnoho dalšího pro samotnou výuku. Někteří rodiče nás, ředitele ZUŠ, oslovují, zda neuvažujeme vzhledem k této době o snížení úplaty za vzdělávání. K tomuto kroku ale ředitelé ZUŠ nemají oprávnění. To má pouze MŠMT. Mnozí si ale ani neuvědomují, že právě z provozních prostředků nakupujeme veškeré nástroje a vybavení, které potom  využíváme při výuce a dále také půjčujeme žákům.  Pořízení hudebních nástrojů je dnes velice nákladné - např. baryton do žesťového oddělení je dnes záležitost kolem 65 000,- Kč,  pořízení nového klavírního křídla  vyjde na 250 000,- až 400 000,- Kč. Samozřejmě také všechny nástroje pravidelně opravujeme – i to je ročně velice nákladné.

ZUŠ Kutná Hora se ale snaží žákům a hlavně rodičům i v této době vycházet vstříc – žáci dostali od školy zdarma zapůjčení nástrojů přes celé letní prázdniny, dále připravujeme pro žáky balíčky s výukovým matriálem – tyto balíčky budou od nás dostávat během dubna a května. Rodiče mají také možnost využít nabídky paní Ing. Kateřiny Daczické a Nadačního fondu Mikuláše Daczického z Heslova. Ta s námi spolupracuje již několik let a žákům tento fond hradí úplatu za vzdělávání či výpůjčku hudebních nástrojů.

Jaké má ZUŠ Kutná Hora plány pro budoucnost? Například rozšíření prostor nebo rozšíření nabídky oborů?
Plánů máme mnoho. Chceme zrealizovat některé projekty, které jsme zrušili vzhledem k pandemii – cyklus koncertů a výstav k 90. letům založení ZUŠ, ZUŠ Open, absolventské koncerty a představení jednotlivých oborů. Již nyní jsme plně čtyřoborová škola - hudební, výtvarný, taneční a literárně – dramatický. Ale samozřejmě se do budoucna chceme věnovat dalšímu rozvoji těchto oborů – například se ve výtvarném oboru více zajímat o animaci a fotografii, v hudebním oboru dále využít nově nakoupeného vybavení (tablety s výukovými programy) – např. při výuce Hudební nauky. Máme také za sebou I. část renovace koncertního sálu a chceme i dál v našich plánech pokračovat.

Kdy se podle vás žáci představí v prvním koncertu pro rodiče?
Na tuto otázku opravdu neumím odpovědět a bojím se i odhadovat nějaké konkrétní datum. Všichni si ale samozřejmě přejeme, aby to bylo opravdu v co nejkratší době. Aby se vše obracelo k lepšímu a my se všichni mohli vrátit k našim běžným životům. I v této době ale stále pracujeme a žáci vytváří i při distanční výuce naprosto úžasné věci. Veškeré prezentace žáků jsou uveřejněné na www.zuskh.cz.

Ráda bych také nové zájemce o studium pozvala na přijímací pohovory: 21. a 22. května 2021 Stačí poslat elektronickou přihlášku (naleznete na našich stránkách) a začátkem května Vám na zadanou emailovou adresu přijde pozvánka s přiděleným přesným časem. Podrobnosti najdete na našich stránkách www.zuskh.cz.

Chtěla bych na závěr opravdu poděkovat všem rodičům za jejich podporu. Dostávám velice krásné zprávy a reakce na naši výuku a na naši snahu nepromarnit se žáky ani tento čas. Věřím, že tato situace co nejdřív skončí a my se v plné síle vrátíme k běžné formě výuky a všem našim běžným aktivitám.

Ukázky on-line výuky ZUŠ Kutná Hora:
https://youtu.be/nth6jPxVHdM
https://youtu.be/KvOCRne8fsM
https://youtu.be/rbOnBpLgaNM
https://youtu.be/JNPEYOHv84U
https://youtu.be/Q00dMs5ZhIw

Zlata banka
Reklama
res, tz