Domaro
Reklama

Začíná rekonstrukce mostu na silnici I/2 u Nových Dvorů

20. duben 2024, 07:54

Nové Dvory - V těchto dnech ŘSD ČR zahajuje úplnou rekonstrukci mostu na silnici I/2 u městyse Nové Dvory na Kutnohorsku. Práce omezí provoz pouze částečně.

Jedná se o most s evidenčním číslem 2-017, který převádí silnici I/2 přes řeku Klejnárku. "Podle posledního sčítání dopravy po něm každý den projede na 7,5 tisíce aut, z toho přibližně 16% tvoří nákladní vozidla a kamiony," připomněl tiskový mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý.

Vzhledem ke stávajícímu stavebně-technickému stavu mostního objektu bylo rozhodnuto o provedení komplexní přestavby mostu. "Projektová dokumentace řeší závady identifikované mimořádnou mostní prohlídkou a je vyhotovena na základě diagnostického průzkumu," vysvětlil a pokračoval: "Ze závěrů vyplývá, že stav současného mostu je na sedmimístné stupnici klasifikace na stupni číslo 5, a to znamená špatný. Stávající mostní konstrukce je v nevyhovujícím stavu. Zatékání do ní výrazně omezuje její další životnost. Objekt mostu je prakticky na konci životnosti. Navíc je tato trasa zvažována pro přepravu komponent pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany formou nadrozměrného nákladu."

Z toho důvodu bylo rozhodnuto o demolici současného mostního objektu a následné výstavbě nového. "Jeho celková délka bude 18,6 m, celková šířka 14,3 m. Most se bude sestávat z předpjatých nosníků tvaru T a bude o jednom poli. V rámci stavby dojde také na opravu předmostí a provedena bude také přeložka elektro a sdělovacího vedení," poodkryl plány tiskový mluvčí.

V těsné blízkosti rekonstruovaného mostu probíhá v těchto dnech montáž mostního provizoria. Po něm bude po dobu stavby vedena obousměrně veškerá doprava, rychlost na něm bude snížena na 30 km/h maximálně. Součástí mostního provizoria bude také lávka pro pěší. Převedení provozu na mostní provizorium je naplánováno začátkem května.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost M-Silnice a.s., která provádí práce za 21,19 mil. Kč bez DPH. Uvedení zrekonstruovaného mostu do provozu předpokládáme v říjnu.

2024_mapa_ND.jpg

tz, jv
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Začíná rekonstrukce mostu na silnici I/2 u Nových Dvorů

Začíná rekonstrukce mostu na silnici I/2 u Nových Dvorů

20. duben 2024

Nové Dvory - V těchto dnech ŘSD ČR zahajuje úplnou rekonstrukci mostu na silnici I/2 u městyse Nové Dvory na Kutnohorsku. Práce omezí provoz pouze částečně.

Jedná se o most s evidenčním číslem 2-017, který převádí silnici I/2 přes řeku Klejnárku. "Podle posledního sčítání dopravy po něm každý den projede na 7,5 tisíce aut, z toho přibližně 16% tvoří nákladní vozidla a kamiony," připomněl tiskový mluvčí ŘSD ČR Jiří Veselý.

Vzhledem ke stávajícímu stavebně-technickému stavu mostního objektu bylo rozhodnuto o provedení komplexní přestavby mostu. "Projektová dokumentace řeší závady identifikované mimořádnou mostní prohlídkou a je vyhotovena na základě diagnostického průzkumu," vysvětlil a pokračoval: "Ze závěrů vyplývá, že stav současného mostu je na sedmimístné stupnici klasifikace na stupni číslo 5, a to znamená špatný. Stávající mostní konstrukce je v nevyhovujícím stavu. Zatékání do ní výrazně omezuje její další životnost. Objekt mostu je prakticky na konci životnosti. Navíc je tato trasa zvažována pro přepravu komponent pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany formou nadrozměrného nákladu."

Z toho důvodu bylo rozhodnuto o demolici současného mostního objektu a následné výstavbě nového. "Jeho celková délka bude 18,6 m, celková šířka 14,3 m. Most se bude sestávat z předpjatých nosníků tvaru T a bude o jednom poli. V rámci stavby dojde také na opravu předmostí a provedena bude také přeložka elektro a sdělovacího vedení," poodkryl plány tiskový mluvčí.

V těsné blízkosti rekonstruovaného mostu probíhá v těchto dnech montáž mostního provizoria. Po něm bude po dobu stavby vedena obousměrně veškerá doprava, rychlost na něm bude snížena na 30 km/h maximálně. Součástí mostního provizoria bude také lávka pro pěší. Převedení provozu na mostní provizorium je naplánováno začátkem května.

Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost M-Silnice a.s., která provádí práce za 21,19 mil. Kč bez DPH. Uvedení zrekonstruovaného mostu do provozu předpokládáme v říjnu.

2024_mapa_ND.jpg

Zlata banka
Reklama
tz, jv