Základní škola Kamenná stezka oslavila sté výročí chlebem a solí

7. září 2010, 20:42
(aktualizováno: 7. září 2010, 20:47)

Kutná Hora – Základní škola Kamenná stezka v Kutné Hoře oslavila 21. května tohoto roku rovných sto let od vysvěcení budovy, ve které škola v současné době sídlí. Oslavy významného jubilea ale vyvrcholily až v úterý 7. září, kdy se bohatého kulturního programu v prostorách školy zúčastnili jak významní představitelé Kutné Hory, tak bývalí žáci školy.

Z historie školy

Nová budova pro Lindnerův učitelský ústav, který do té doby byl umístěn v Hrádku, se začala stavět 24.2.1908. Pozemky pro výstavbu darovalo město. Již 21. 5. 1910 bylo provedeno slavnostní vysvěcení budovy a první studenti zasedli do lavic ve školním roce 1910 – 1911. V září byl ředitelem ustanoven František Ruffer, ten vedl školu až do roku 1927. Od 1.9. 1948 je státní školní budova přidělena pro umístění Základní odborné školy v Kutné Hoře, přechází sem Dívčí měšťanská škola ve Vlašském dvoře. Na přerušenou tradici učebního ústavu navázala střední pedagogická škola, která byla otevřena 1.9. 1955. Od roku 1975 – 1976 je v budově opět i první stupeň.

Po roce 1989 dochází k velkým změnám. V roce 1993 se škola stala školou s právní subjektivitou. Dochází k modernizaci interiéru, byla vybudována počítačová učebna, nové šatny, zmodernizováno hygienické zařízení. Škola se zaměřila na rozšířenou výuku cizích jazyků.

V současné době prochází škola moderními změnami. K budově školy byly přistavěny moderní šatny a sociální zařízení., instalován bezdrátový internet, třídy byly vybaveny moderním výškově stavitelným nábytkem, počítačovou technikou a interaktivními tabulemi. Od roku 2007 probíhá vzdělávání žáků podle nového Školního vzdělávacího programu „Tvořívá stezka“. V roce 2009 zažádala škola o grant na výstavbu sportoviště na školním pozemku.

Současnost

Základní školu ve školním roce 2010 - 2011 navštěvuje ve 11 třídách celkem 222 žáků. Výuka probíhá v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola  a v 1.- 4. ročníku a 6.- 9. ročníku podle nového Školního vzdělávacího programu "Tvořivá stezka".

Škola se zaměřuje na výuku informatiky, cizích jazyků /Aj, Nj/ a na rozvíjení sportovních aktivit žáků. Nabízívelké množství volitelných a nepovinných předmětů a kroužků.

Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Základní škola Kamenná stezka oslavila sté výročí chlebem a solí

Základní škola Kamenná stezka oslavila sté výročí chlebem a solí

7. září 2010
(aktualizováno: 7. září 2010, 20:47)

Kutná Hora – Základní škola Kamenná stezka v Kutné Hoře oslavila 21. května tohoto roku rovných sto let od vysvěcení budovy, ve které škola v současné době sídlí. Oslavy významného jubilea ale vyvrcholily až v úterý 7. září, kdy se bohatého kulturního programu v prostorách školy zúčastnili jak významní představitelé Kutné Hory, tak bývalí žáci školy.

Z historie školy

Nová budova pro Lindnerův učitelský ústav, který do té doby byl umístěn v Hrádku, se začala stavět 24.2.1908. Pozemky pro výstavbu darovalo město. Již 21. 5. 1910 bylo provedeno slavnostní vysvěcení budovy a první studenti zasedli do lavic ve školním roce 1910 – 1911. V září byl ředitelem ustanoven František Ruffer, ten vedl školu až do roku 1927. Od 1.9. 1948 je státní školní budova přidělena pro umístění Základní odborné školy v Kutné Hoře, přechází sem Dívčí měšťanská škola ve Vlašském dvoře. Na přerušenou tradici učebního ústavu navázala střední pedagogická škola, která byla otevřena 1.9. 1955. Od roku 1975 – 1976 je v budově opět i první stupeň.

Po roce 1989 dochází k velkým změnám. V roce 1993 se škola stala školou s právní subjektivitou. Dochází k modernizaci interiéru, byla vybudována počítačová učebna, nové šatny, zmodernizováno hygienické zařízení. Škola se zaměřila na rozšířenou výuku cizích jazyků.

V současné době prochází škola moderními změnami. K budově školy byly přistavěny moderní šatny a sociální zařízení., instalován bezdrátový internet, třídy byly vybaveny moderním výškově stavitelným nábytkem, počítačovou technikou a interaktivními tabulemi. Od roku 2007 probíhá vzdělávání žáků podle nového Školního vzdělávacího programu „Tvořívá stezka“. V roce 2009 zažádala škola o grant na výstavbu sportoviště na školním pozemku.

Současnost

Základní školu ve školním roce 2010 - 2011 navštěvuje ve 11 třídách celkem 222 žáků. Výuka probíhá v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola  a v 1.- 4. ročníku a 6.- 9. ročníku podle nového Školního vzdělávacího programu "Tvořivá stezka".

Škola se zaměřuje na výuku informatiky, cizích jazyků /Aj, Nj/ a na rozvíjení sportovních aktivit žáků. Nabízívelké množství volitelných a nepovinných předmětů a kroužků.

Prohlédnout galerii