Zastupitel Šanc: „Ukazuje se, jak naši představitelé přihráli velkou zakázku určitým firmám“

4. listopad 2015, 09:04

Kutná Hora - Říjnové zastupitelstvo začalo tradičním a dlouze diskutovaným bodem - "Dotazy a připomínky členů zastupitelstva". Mezi prvními se o slovo přihlásil Martin Hlavatý (Alternativa) s dotazem na stavební práce na křižovatce Zelenkova - Puškinská.

"Dovolil bych si vznést interpelaci na členy vedení města, kteří jsou současně i zástupci města ve vedení společnosti VHS Vrchlice - Maleč ve věci stavby kanalizace v ulicích Puškinská - Zelenkova," uvedl svůj příspěvek Martin Hlavatý a pokračoval: "Asi 250 majitelů garáží dostalo v dubnu ultimativní dopis se zhruba týdenním termínem na vystěhování garáží s tím, že k nim do konce října nebude přístup. Za velmi aktivního přispění inženýra Suchánka a tehdy ještě technického oddělení Odboru správy majetku jsme vyvolali několik jednání s investorem, na kterých jsme se domluvili, jakým způsobem bude stavba probíhat, aby nedošlo k omezení vlastnických práv majitelů sběrného dvora."

Obyvatelé v dané lokalitě si podle Martina Hlavatého několikrát stěžovali na pomalý průběh stavby. "Sám jsem se přesvědčil, že práce spočívají především v čekání v tu na jeřáb, v tu na trubky, v tu na odbočovací koleno," upozornil.
Ulice Puškinská měla být hotová do 31. července 2015. "Někdy v posledních  dnech se na plotech objevilo oznámení o prodloužení termínu do 30. září, dnes jsem se dozvěděl termín byl dále prodloužen do 29. listopadu," řekl na zastupitelstvu Martin Hlavatý a navázal: "Obyvatelé této lokality si podobné utrpění zažili před lety při stavbě teplovodu. Je pro mě nepochopitelné, že Městu je v tomto případě jedno, že z vydaných termínů pro dokončení stavby se postupně stává trhací kalendář, že celá řada garáží je stavbou poškozena, že není značena objížďka ke garážím a ke sběrnému dvoru. Že si stavba dělá z velké části lokality parkoviště a skladiště. Nedovedu si představit, že bych takto mohl postupovat jako občan města například v případě svého výkopu pro přípojku na plyn."

Jedním ze zástupců Kutné Hory ve společnosti VHS Vrchlice - Maleč je místostarostka Zuzana Moravčíková (ČSSD). "Na jednání představenstva jsme byli ubezpečeni, že stavba probíhá jak má. Ve společnosti VHS ale problém projednám a budu chtít vědět odpovědi na vznesené otázky," slíbila.

Do diskuse se zapojil i Karel Koubský ml. (Šance). "Problém je hlubší, než vypadá," poznamenal a pokračoval: "Nejde jen o nepřístupnost lokality, jde o to, co se stalo například dnes. Firma, která tam staví, nedodržuje stavební technologické postupy. Páteřní kanalizační svod, který má v průměru 1,80 metrů, pokládí bez pažení. Dnes se utrhl břeh v části, kde je horkovodní propoj kotelen. Došlo k jeho odhalení, mohlo dojít k jeho poškození. Uvidíme, co to přinese v budoucích týdnech, měsících a letech."

Odpovědnost za daný stav mají podle Karla Koubského ml. Radim Fedorovič a Zuzana Moravčíková. "Ty jsme si jako zastupitelstvo vybrali, Radim Fedorovič a Zuzana Moravčíková zastupují Město v představenstvu VHS. Byli to oni - když nastoupili do VHS, zrušili schválený výsledek výběrového řízení a nechali vyhrát firmu Stavební konstrukce Zbraslavice, která nikdy nic nepostavila. Když se podíváte do sbírky listin, zjistíte, že obrat této společnosti byl v minulých letech téměř nula. Tato společnost nedodržuje postupy a tím ohrožuje majetek města," prohlásil Koubský.

"Výběrové řízení jsme nezrušili, problém byl v tom, že vítězná firma byla napadena, jelikož nesplňovala reference. Zaměstnanci VHS tuto informaci ověřovali, zjistili, že je pravdivá, proto byla firma vyřazena a druhý v pořadí s nejžší cenou byla společnost Stavební konstrukce Zbraslavice," poznamenal Radim Fedorovič (Kutnohorská změna).

"Ukazuje se, jak naši představitelé v představenstvu přihráli velkou zakázku určitým firmám," přisadil si Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu).

René Svoboda
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Zastupitel Šanc: „Ukazuje se, jak naši představitelé přihráli velkou zakázku určitým firmám“

Zastupitel Šanc: „Ukazuje se, jak naši představitelé přihráli velkou zakázku určitým firmám“

4. listopad 2015

Kutná Hora - Říjnové zastupitelstvo začalo tradičním a dlouze diskutovaným bodem - "Dotazy a připomínky členů zastupitelstva". Mezi prvními se o slovo přihlásil Martin Hlavatý (Alternativa) s dotazem na stavební práce na křižovatce Zelenkova - Puškinská.

"Dovolil bych si vznést interpelaci na členy vedení města, kteří jsou současně i zástupci města ve vedení společnosti VHS Vrchlice - Maleč ve věci stavby kanalizace v ulicích Puškinská - Zelenkova," uvedl svůj příspěvek Martin Hlavatý a pokračoval: "Asi 250 majitelů garáží dostalo v dubnu ultimativní dopis se zhruba týdenním termínem na vystěhování garáží s tím, že k nim do konce října nebude přístup. Za velmi aktivního přispění inženýra Suchánka a tehdy ještě technického oddělení Odboru správy majetku jsme vyvolali několik jednání s investorem, na kterých jsme se domluvili, jakým způsobem bude stavba probíhat, aby nedošlo k omezení vlastnických práv majitelů sběrného dvora."

Obyvatelé v dané lokalitě si podle Martina Hlavatého několikrát stěžovali na pomalý průběh stavby. "Sám jsem se přesvědčil, že práce spočívají především v čekání v tu na jeřáb, v tu na trubky, v tu na odbočovací koleno," upozornil.
Ulice Puškinská měla být hotová do 31. července 2015. "Někdy v posledních  dnech se na plotech objevilo oznámení o prodloužení termínu do 30. září, dnes jsem se dozvěděl termín byl dále prodloužen do 29. listopadu," řekl na zastupitelstvu Martin Hlavatý a navázal: "Obyvatelé této lokality si podobné utrpění zažili před lety při stavbě teplovodu. Je pro mě nepochopitelné, že Městu je v tomto případě jedno, že z vydaných termínů pro dokončení stavby se postupně stává trhací kalendář, že celá řada garáží je stavbou poškozena, že není značena objížďka ke garážím a ke sběrnému dvoru. Že si stavba dělá z velké části lokality parkoviště a skladiště. Nedovedu si představit, že bych takto mohl postupovat jako občan města například v případě svého výkopu pro přípojku na plyn."

Jedním ze zástupců Kutné Hory ve společnosti VHS Vrchlice - Maleč je místostarostka Zuzana Moravčíková (ČSSD). "Na jednání představenstva jsme byli ubezpečeni, že stavba probíhá jak má. Ve společnosti VHS ale problém projednám a budu chtít vědět odpovědi na vznesené otázky," slíbila.

Do diskuse se zapojil i Karel Koubský ml. (Šance). "Problém je hlubší, než vypadá," poznamenal a pokračoval: "Nejde jen o nepřístupnost lokality, jde o to, co se stalo například dnes. Firma, která tam staví, nedodržuje stavební technologické postupy. Páteřní kanalizační svod, který má v průměru 1,80 metrů, pokládí bez pažení. Dnes se utrhl břeh v části, kde je horkovodní propoj kotelen. Došlo k jeho odhalení, mohlo dojít k jeho poškození. Uvidíme, co to přinese v budoucích týdnech, měsících a letech."

Odpovědnost za daný stav mají podle Karla Koubského ml. Radim Fedorovič a Zuzana Moravčíková. "Ty jsme si jako zastupitelstvo vybrali, Radim Fedorovič a Zuzana Moravčíková zastupují Město v představenstvu VHS. Byli to oni - když nastoupili do VHS, zrušili schválený výsledek výběrového řízení a nechali vyhrát firmu Stavební konstrukce Zbraslavice, která nikdy nic nepostavila. Když se podíváte do sbírky listin, zjistíte, že obrat této společnosti byl v minulých letech téměř nula. Tato společnost nedodržuje postupy a tím ohrožuje majetek města," prohlásil Koubský.

"Výběrové řízení jsme nezrušili, problém byl v tom, že vítězná firma byla napadena, jelikož nesplňovala reference. Zaměstnanci VHS tuto informaci ověřovali, zjistili, že je pravdivá, proto byla firma vyřazena a druhý v pořadí s nejžší cenou byla společnost Stavební konstrukce Zbraslavice," poznamenal Radim Fedorovič (Kutnohorská změna).

"Ukazuje se, jak naši představitelé v představenstvu přihráli velkou zakázku určitým firmám," přisadil si Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu).

René Svoboda