vv auto
Reklama

Zastupitelé Kutné Hory se v úterý na jednání nesejdou

30. březen 2020, 07:45

Kutná Hora - Na pravidelném březnovém zasedání se zastupitelé měli sejít 17. března. Kvůli aktuální situaci v České republice bylo ale zastupitelstvo odloženo na úterý 31. března.

"Starosta města ruší v souladu s usnesením vlády č. 274 ze dne 23. března 2020, kterým se přijímají krizová opatření, jednání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se mělo uskutečnit 31. března," píše se v textu z radnice.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;

II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bodu I tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

res, www.vlada.cz
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Zastupitelé Kutné Hory se v úterý na jednání nesejdou

Zastupitelé Kutné Hory se v úterý na jednání nesejdou

30. březen 2020

Kutná Hora - Na pravidelném březnovém zasedání se zastupitelé měli sejít 17. března. Kvůli aktuální situaci v České republice bylo ale zastupitelstvo odloženo na úterý 31. března.

"Starosta města ruší v souladu s usnesením vlády č. 274 ze dne 23. března 2020, kterým se přijímají krizová opatření, jednání Zastupitelstva města Kutná Hora, které se mělo uskutečnit 31. března," píše se v textu z radnice.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. března 2020 č. 274 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;

II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bodu I tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

res, www.vlada.cz