Zastupitelé schválili koncepci podpory sportu ve městě v letech 2021 - 2026

30. červen 2020, 08:01

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé na svém červnovém zasedání jednali mimo jiné o "koncepci podpory sportu v letech 2021 - 2026". Jedná se o dotační programy pro oblast sportu.

"Jde o doplnění a změnu koncepce, cílových oblastí podpory je pět," uvedl místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). "První tři - volnočasové aktivity, výkonnostní sport a sportovní akce - už byly řešeny v rámci programu rozdělování peněz na registrovanou mládež a grantů," doplnil a doplnil: "Novým cílem je provoz a údržba sportovních zařízení a investice do stávajících a nově budovaných sportovních zařízení v majetku města."

Podle Víta Šnajdra bude město přednostně spravovat a udržovat svá sportoviště, které má v majetku. "Případně sportoviště, která leží na pozemcích města. To je docela zásadní věc," zdůraznil. Další zásadní změnou je podle místostarosty způsob financování sportovních akcí. "Budou upřednostňovány akce, které budou pod dotačními tituly, které si dokáží sehnat koofinancování z jiných zdrojů a tak dále," řekl na zastupitelstvu a dodal: "Komise doporučuje nalézt vhodnou společnou správu sportovišť v majetku města a ostatních."

"Jsou tam věci, které říkáte a nejsou úplně pravda," obrátil se na místostarostu Tomáš Havlíček (ODS). "Okruh způsobilých žadatelů u sportovišť je stanoven tak, že jde o subjekty využívající městská sportoviště," poznamenal Tomáš Havlíček a pokračoval: "V důvodové zprávě je uvedeno, že se zřejmě počítá i se sportovišti na pozemcích města, výzva, kterou tady schvalujeme, s tím vůbec nepočítá. To jsou věci, se kterými jsme se nedokázali vyrovnat. Například u Sparty - některé pozemky jsou města, někdy jsou sportoviště Sparty, někde je celý majetek Sparty. Tato problematika by měla být vyřešena, to je zásadní."

Podle místostarosty je tento problém koncepcí řešen. "Je to napsáno jasně v bodě čtyři: Cílem podpory mohou být i sportoviště nacházející se na pozemcích města," citoval z návrhu a pokračoval: "Pokud bychom se měli starat o sportoviště, které nevlastní město, případně není na jeho pozemku, zcela jednoznačně bychom do sportu museli nalít dvakrát takovou částku, kterou dáváme. V tuto chvíli nejsme schopní pořádně obhospodařit ani svoje sportoviště."

Tomáš Havlíček trval na tom, že výzva neobsahuje možnost žádat o dotaci na sportoviště, které není v majetku města, ale leží na jeho pozemcích. "Pro rok 2021 schvalujeme přímo výzvu a tam to prostě není," opakoval a navázal: "Je potřeba to do výzvy dopracovat. Tak to schválíme a tak to bude vyhlášeno."

Dále Tomáš Havlíček upozornil na problémy skrytých dotací klubů využívajících ztrátové sportovniště města, například haly Klimeška. "Vítám objektivní parametry, které jste pro žádosti stanovili. Parametr pronájem sportoviště je diskutabilní," upozornil a vysvětlil: "Někdo si pronajímá sportoviště v dotované hale, což je vlastně nepřímá dotace klubů. Druhou věcí je, že někdo má sportoviště vlastní a musí je udržovat. To by potom mohlo vést k obcházení - někdo by mohl sportoviště pronajmout a pak si ho pronajmout zpět, aby si nájemné promítal do žádosti o vyšší dotaci. Nechci nikomu peníze brát, byl bych jen rád, kdyby se rozdíly nějak rozumně srovnaly: Například Fit Art má dotaci na žáka 2600,- Kč a vedle toho Fit studio JB 980,- Kč. Tady už je vidět nepoměr. Není potřeba něco extra měnit, je to jen v nastavení parametrů."

"Tabulka pro přepočet na registrovaného žáka je stále živým dokumentem, komise s ní neustále pracuje," poznamenal Vít Šnajdr. "Některé věci, dokud nepřevedete do praxe, se tam neukáží. Nerovnosti, na které ukazujete, se snažíme dorovnávat. Je ale obtížné spravedlivé nastavení kolektivních sportů s těmi individuálními. Žádný systém nebude absolutně spravedlivý," upozornil.

Tomáš Havlíček dále kladl důraz na řešení otázky sportovišť v Kutné Hoře. "Domníval jsem se, že město bude mít nějaký plán obnovy sportovišť, včetně těch, které nejsou nejsou v majetku města, jsou třeba na městských pozemcích. Mohou být ale i spolky, které mají svůj pozemek a pokud město řekne, že takový spolek nemá nárok na dotaci, je tady varianta, že si město majetek pod sebe vezme. Ty spolky nejsou schopné se o majetek dlouhodobě starat bez podpory města," uvedl.

Některá jednání o převodu některého sportovního majetku pod město podle místostarosty už proběhla. "Jestliže z městských peněz podporujeme sportoviště, které není v majetku města, potom nikdo netlačí na sporty, aby na tato jednání slyšely. Proč by to dělaly, když jim peníze na provoz dáváme," naznačil a dodal: "Toto může být i pobídka, abychom jednání znovu obnovili."

Pro koncepci sportu pro období 2021 - 2026 hlasovalo 23 zastupitelů. Viktora (ANO) a Jirásek (Město pro lidi) nehlasovali.

René Svoboda
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Zastupitelé schválili koncepci podpory sportu ve městě v letech 2021 - 2026

Zastupitelé schválili koncepci podpory sportu ve městě v letech 2021 - 2026

30. červen 2020

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé na svém červnovém zasedání jednali mimo jiné o "koncepci podpory sportu v letech 2021 - 2026". Jedná se o dotační programy pro oblast sportu.

"Jde o doplnění a změnu koncepce, cílových oblastí podpory je pět," uvedl místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). "První tři - volnočasové aktivity, výkonnostní sport a sportovní akce - už byly řešeny v rámci programu rozdělování peněz na registrovanou mládež a grantů," doplnil a doplnil: "Novým cílem je provoz a údržba sportovních zařízení a investice do stávajících a nově budovaných sportovních zařízení v majetku města."

Podle Víta Šnajdra bude město přednostně spravovat a udržovat svá sportoviště, které má v majetku. "Případně sportoviště, která leží na pozemcích města. To je docela zásadní věc," zdůraznil. Další zásadní změnou je podle místostarosty způsob financování sportovních akcí. "Budou upřednostňovány akce, které budou pod dotačními tituly, které si dokáží sehnat koofinancování z jiných zdrojů a tak dále," řekl na zastupitelstvu a dodal: "Komise doporučuje nalézt vhodnou společnou správu sportovišť v majetku města a ostatních."

"Jsou tam věci, které říkáte a nejsou úplně pravda," obrátil se na místostarostu Tomáš Havlíček (ODS). "Okruh způsobilých žadatelů u sportovišť je stanoven tak, že jde o subjekty využívající městská sportoviště," poznamenal Tomáš Havlíček a pokračoval: "V důvodové zprávě je uvedeno, že se zřejmě počítá i se sportovišti na pozemcích města, výzva, kterou tady schvalujeme, s tím vůbec nepočítá. To jsou věci, se kterými jsme se nedokázali vyrovnat. Například u Sparty - některé pozemky jsou města, někdy jsou sportoviště Sparty, někde je celý majetek Sparty. Tato problematika by měla být vyřešena, to je zásadní."

Podle místostarosty je tento problém koncepcí řešen. "Je to napsáno jasně v bodě čtyři: Cílem podpory mohou být i sportoviště nacházející se na pozemcích města," citoval z návrhu a pokračoval: "Pokud bychom se měli starat o sportoviště, které nevlastní město, případně není na jeho pozemku, zcela jednoznačně bychom do sportu museli nalít dvakrát takovou částku, kterou dáváme. V tuto chvíli nejsme schopní pořádně obhospodařit ani svoje sportoviště."

Tomáš Havlíček trval na tom, že výzva neobsahuje možnost žádat o dotaci na sportoviště, které není v majetku města, ale leží na jeho pozemcích. "Pro rok 2021 schvalujeme přímo výzvu a tam to prostě není," opakoval a navázal: "Je potřeba to do výzvy dopracovat. Tak to schválíme a tak to bude vyhlášeno."

Dále Tomáš Havlíček upozornil na problémy skrytých dotací klubů využívajících ztrátové sportovniště města, například haly Klimeška. "Vítám objektivní parametry, které jste pro žádosti stanovili. Parametr pronájem sportoviště je diskutabilní," upozornil a vysvětlil: "Někdo si pronajímá sportoviště v dotované hale, což je vlastně nepřímá dotace klubů. Druhou věcí je, že někdo má sportoviště vlastní a musí je udržovat. To by potom mohlo vést k obcházení - někdo by mohl sportoviště pronajmout a pak si ho pronajmout zpět, aby si nájemné promítal do žádosti o vyšší dotaci. Nechci nikomu peníze brát, byl bych jen rád, kdyby se rozdíly nějak rozumně srovnaly: Například Fit Art má dotaci na žáka 2600,- Kč a vedle toho Fit studio JB 980,- Kč. Tady už je vidět nepoměr. Není potřeba něco extra měnit, je to jen v nastavení parametrů."

"Tabulka pro přepočet na registrovaného žáka je stále živým dokumentem, komise s ní neustále pracuje," poznamenal Vít Šnajdr. "Některé věci, dokud nepřevedete do praxe, se tam neukáží. Nerovnosti, na které ukazujete, se snažíme dorovnávat. Je ale obtížné spravedlivé nastavení kolektivních sportů s těmi individuálními. Žádný systém nebude absolutně spravedlivý," upozornil.

Tomáš Havlíček dále kladl důraz na řešení otázky sportovišť v Kutné Hoře. "Domníval jsem se, že město bude mít nějaký plán obnovy sportovišť, včetně těch, které nejsou nejsou v majetku města, jsou třeba na městských pozemcích. Mohou být ale i spolky, které mají svůj pozemek a pokud město řekne, že takový spolek nemá nárok na dotaci, je tady varianta, že si město majetek pod sebe vezme. Ty spolky nejsou schopné se o majetek dlouhodobě starat bez podpory města," uvedl.

Některá jednání o převodu některého sportovního majetku pod město podle místostarosty už proběhla. "Jestliže z městských peněz podporujeme sportoviště, které není v majetku města, potom nikdo netlačí na sporty, aby na tato jednání slyšely. Proč by to dělaly, když jim peníze na provoz dáváme," naznačil a dodal: "Toto může být i pobídka, abychom jednání znovu obnovili."

Pro koncepci sportu pro období 2021 - 2026 hlasovalo 23 zastupitelů. Viktora (ANO) a Jirásek (Město pro lidi) nehlasovali.

René Svoboda