Zastupitelům, úředníkům i veřejnosti představí koncept „Smart Cities“

15. únor 2017, 08:12

Kutná Hora - Prezentace projektu „Smart Cities“ se uskuteční v pondělí 27. února od 17 hodin v Rytířském sálu ve Vlašském dvoře.

"Protože se už skoro rok bavíme o tom, co by pro nás měla znamenat koncepce a vůbec celá myšlenka „Smart Cities“ a protože se posledních několik týdnů začínají ozývat firmy pouze s dílčími řešeními v dané oblasti, rozhodli jsme se oslovit odborníky na slovo vzaté," uvedl v pozvánce starosta Kutné Hory Martin Starý.

"Rádi bychom všem - odborné veřejnosti, zástupcům státních i městských organizací, zastupitelům, úředníkům, městským komisím i veřejnosti - vysvětlili na veřejné prezentaci, co je smyslem „chytrých měst“ a jak by mohla do budoucna fungovat spolupráce na bázi těchto nových technologií a koncepcí," doplnil.

Tato koncepce by měla být pak všeobecně uznávaným dokumentem, ze kterého budou vycházet dílčí řešení v jednotlivých oblastech (např. doprava, energetika, odpady, veřejné osvětlení atd.)

"Prosím dostavte se, připravte si otázky a snažte se využít možnosti se s touto moderní myšlenkou řízení měst, průmyslových areálů nebo jen budov seznámit. Uživateli a partnery v projektu bychom pak  měli být všichni - občané, organizace, firmy, město -  tzn. je nutné se s touto problematikou seznámit, vědět, co dokáže a případně jak tuto celkovou nebo i jen dílčí oblasti naplňovat," uzavřel Martin Starý.

Smart City

Smart City je místo, kde jsou efektivnější tradiční sítě a služby ve prospěch jeho obyvatel a podniků, díky použití digitálních a telekomunikačních technologií.

Koncept Smart City přesahuje využití informačních a komunikačních technologií pro lepší využití zdrojů a méně emisí. To znamená inteligentnější městské dopravní sítě, moderní zásobování vodou a nakládání s odpady, účinnější způsoby jak osvětlovat a vytápět budovy.

A také zahrnuje více interaktivní a citlivější městskou správu, bezpečnější veřejná prostranství a uspokojování potřeb stárnoucího obyvatelstva. (Evropská komise)

tz
AVE_CZ
Reklama
Zastupitelům, úředníkům i veřejnosti představí koncept „Smart Cities“

Zastupitelům, úředníkům i veřejnosti představí koncept „Smart Cities“

15. únor 2017

Kutná Hora - Prezentace projektu „Smart Cities“ se uskuteční v pondělí 27. února od 17 hodin v Rytířském sálu ve Vlašském dvoře.

"Protože se už skoro rok bavíme o tom, co by pro nás měla znamenat koncepce a vůbec celá myšlenka „Smart Cities“ a protože se posledních několik týdnů začínají ozývat firmy pouze s dílčími řešeními v dané oblasti, rozhodli jsme se oslovit odborníky na slovo vzaté," uvedl v pozvánce starosta Kutné Hory Martin Starý.

"Rádi bychom všem - odborné veřejnosti, zástupcům státních i městských organizací, zastupitelům, úředníkům, městským komisím i veřejnosti - vysvětlili na veřejné prezentaci, co je smyslem „chytrých měst“ a jak by mohla do budoucna fungovat spolupráce na bázi těchto nových technologií a koncepcí," doplnil.

Tato koncepce by měla být pak všeobecně uznávaným dokumentem, ze kterého budou vycházet dílčí řešení v jednotlivých oblastech (např. doprava, energetika, odpady, veřejné osvětlení atd.)

"Prosím dostavte se, připravte si otázky a snažte se využít možnosti se s touto moderní myšlenkou řízení měst, průmyslových areálů nebo jen budov seznámit. Uživateli a partnery v projektu bychom pak  měli být všichni - občané, organizace, firmy, město -  tzn. je nutné se s touto problematikou seznámit, vědět, co dokáže a případně jak tuto celkovou nebo i jen dílčí oblasti naplňovat," uzavřel Martin Starý.

Smart City

Smart City je místo, kde jsou efektivnější tradiční sítě a služby ve prospěch jeho obyvatel a podniků, díky použití digitálních a telekomunikačních technologií.

Koncept Smart City přesahuje využití informačních a komunikačních technologií pro lepší využití zdrojů a méně emisí. To znamená inteligentnější městské dopravní sítě, moderní zásobování vodou a nakládání s odpady, účinnější způsoby jak osvětlovat a vytápět budovy.

A také zahrnuje více interaktivní a citlivější městskou správu, bezpečnější veřejná prostranství a uspokojování potřeb stárnoucího obyvatelstva. (Evropská komise)

Zlata banka
Reklama
tz