vv auto
Reklama

Zateplení školy Jana Palacha v Kutné Hoře bylo dokončeno s ročním předstihem

6. leden 2012, 11:14
(aktualizováno: 6. leden 2012, 11:15)

Kutná Hora – Zrekonstruovaná Základní škola Jana Palacha byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 5. ledna. Přestřižením pásky za účasti ředitele školy Miroslava Roudného, místostarostů Jiřího France, Karla Koubského a zástupců dodavatelů, skončil rozsáhlý projekt zateplení školy, který byl oproti původnímu plánu dokončen o rok dříve.

Rekonstrukce, prováděná firmou CGM Czech a.s. zahrnovala kompletní zateplení obvodového pláště základní školy, zateplení všech střešních ploch a kompletní výměně oken, vstupních dveří a prosklených schodišťových stěn. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce školy začala 11. ledna 2011 a dělníci dokončovali poslední práce v závěru loňského roku. Původní termín ukončení prací byl přitom stanoven až na prosinec roku 2012. Doba realizace tak byla zkrácena na polovinu, čímž dojde již v letošním roce k úspoře nákladů na vytápění školy. Realizací tohoto projektu dojde k úspoře energie oproti minulým rokům o 20 až 30 procent.

Cena rekonstrukce je téměř třiatřicet milionů korun, z čehož očekávaná výše dotace se blíží 19 milionům korun (dotace ze SFŽP ČR a EU). Zbývajících přibližně 13 milionů korun hradí město z vlastních zdrojů. Kromě plánované rekonstrukce se podařilo navíc vyměnit střešní plášť na pavilonu tělocvičny a co je důležité, došlo k rozšíření využití tělocvičny včetně přilehlé chodby. Tyto původně neplánované úpravy si vyžádaly dalších přibližně 1,5 milionu korun z vlastních zdrojů.

Postup prací byl maximálně sklouben s chodem školy, který nemohl být narušen, jelikož po celou dobu stavby běžela školní výuka na sto procent. „Vzhledem k tomu, že jsme znali harmonogram prací, měli jsme dostatek času připravit jakýsi krizový plán řízení školy za výjimečných podmínek jako je celková rekonstrukce. K dispozici jsme měli prostory, které byly přizpůsobeny výuce a byly prováděny přesuny provozu z pavilonu do pavilonu, protože se musel vždy uvolnit celý pavilon. Takto byla situace zvládnuta bez větších problémů, přestože k omezení výuky docházelo hlavně v informatice a tělesné výchově,“ vysvětlil ředitel Základní školy Jana Palacha Miroslav Roudný.

Díky záměru dokončit opravy o rok dříve, se muselo na stavbě pohybovat větší množství dělníků, a tak se někdy vyskytly i drobné komplikace. Obtíže se podařilo překonat díky vstřícnému přístupu dodavatele a v nemenší míře díky velké trpělivosti, vstřícnosti a maximální ochoty spolupracovat ze strany vedení školy, všech jejích zaměstnanců a organizací ve škole sídlících. „S výsledkem rekonstrukce jsme spokojeni, protože došlo ke zlepšení estetického vzhledu budov – barevná pestrost fasády je výsledkem snažení pedagogů,“ řekl Miroslav Roudný a dodává: „Významným přínosem je zlepšení mikroklimatických podmínek jednotlivých pavilonů díky novým těsnícím oknům, důkladnému zateplení obvodových zdí a střech.“ Zateplením budovy se zamezilo únikům tepla a naopak i přehřívání místností v letních měsících.

Velkých změn se dočkala i tělocvična, ve které byla, kromě zateplení, zrenovována podlaha a obložení stěn, dobudována chodba a vybudovány průhledy pro diváky. Zlepšily se tím i hygienické podmínky, zvýšila se bezpečnost žáků. „Věřím, že novou tvář Základní školy Jana Palacha ocení nejen děti a jejich rodiče, ale i všichni ostatní obyvatelé. Vždyť „Palachovka“ je teď pýchou celého sídliště,“ dodal závěrem kutnohorský místostarosta Jiří Franc.

Tisková zpráva
Komentáře
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Zateplení školy Jana Palacha v Kutné Hoře bylo dokončeno s ročním předstihem

Zateplení školy Jana Palacha v Kutné Hoře bylo dokončeno s ročním předstihem

6. leden 2012
(aktualizováno: 6. leden 2012, 11:15)

Kutná Hora – Zrekonstruovaná Základní škola Jana Palacha byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 5. ledna. Přestřižením pásky za účasti ředitele školy Miroslava Roudného, místostarostů Jiřího France, Karla Koubského a zástupců dodavatelů, skončil rozsáhlý projekt zateplení školy, který byl oproti původnímu plánu dokončen o rok dříve.

Rekonstrukce, prováděná firmou CGM Czech a.s. zahrnovala kompletní zateplení obvodového pláště základní školy, zateplení všech střešních ploch a kompletní výměně oken, vstupních dveří a prosklených schodišťových stěn. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

Rekonstrukce školy začala 11. ledna 2011 a dělníci dokončovali poslední práce v závěru loňského roku. Původní termín ukončení prací byl přitom stanoven až na prosinec roku 2012. Doba realizace tak byla zkrácena na polovinu, čímž dojde již v letošním roce k úspoře nákladů na vytápění školy. Realizací tohoto projektu dojde k úspoře energie oproti minulým rokům o 20 až 30 procent.

Cena rekonstrukce je téměř třiatřicet milionů korun, z čehož očekávaná výše dotace se blíží 19 milionům korun (dotace ze SFŽP ČR a EU). Zbývajících přibližně 13 milionů korun hradí město z vlastních zdrojů. Kromě plánované rekonstrukce se podařilo navíc vyměnit střešní plášť na pavilonu tělocvičny a co je důležité, došlo k rozšíření využití tělocvičny včetně přilehlé chodby. Tyto původně neplánované úpravy si vyžádaly dalších přibližně 1,5 milionu korun z vlastních zdrojů.

Postup prací byl maximálně sklouben s chodem školy, který nemohl být narušen, jelikož po celou dobu stavby běžela školní výuka na sto procent. „Vzhledem k tomu, že jsme znali harmonogram prací, měli jsme dostatek času připravit jakýsi krizový plán řízení školy za výjimečných podmínek jako je celková rekonstrukce. K dispozici jsme měli prostory, které byly přizpůsobeny výuce a byly prováděny přesuny provozu z pavilonu do pavilonu, protože se musel vždy uvolnit celý pavilon. Takto byla situace zvládnuta bez větších problémů, přestože k omezení výuky docházelo hlavně v informatice a tělesné výchově,“ vysvětlil ředitel Základní školy Jana Palacha Miroslav Roudný.

Díky záměru dokončit opravy o rok dříve, se muselo na stavbě pohybovat větší množství dělníků, a tak se někdy vyskytly i drobné komplikace. Obtíže se podařilo překonat díky vstřícnému přístupu dodavatele a v nemenší míře díky velké trpělivosti, vstřícnosti a maximální ochoty spolupracovat ze strany vedení školy, všech jejích zaměstnanců a organizací ve škole sídlících. „S výsledkem rekonstrukce jsme spokojeni, protože došlo ke zlepšení estetického vzhledu budov – barevná pestrost fasády je výsledkem snažení pedagogů,“ řekl Miroslav Roudný a dodává: „Významným přínosem je zlepšení mikroklimatických podmínek jednotlivých pavilonů díky novým těsnícím oknům, důkladnému zateplení obvodových zdí a střech.“ Zateplením budovy se zamezilo únikům tepla a naopak i přehřívání místností v letních měsících.

Velkých změn se dočkala i tělocvična, ve které byla, kromě zateplení, zrenovována podlaha a obložení stěn, dobudována chodba a vybudovány průhledy pro diváky. Zlepšily se tím i hygienické podmínky, zvýšila se bezpečnost žáků. „Věřím, že novou tvář Základní školy Jana Palacha ocení nejen děti a jejich rodiče, ale i všichni ostatní obyvatelé. Vždyť „Palachovka“ je teď pýchou celého sídliště,“ dodal závěrem kutnohorský místostarosta Jiří Franc.

Tisková zpráva