Střední Čechy
Reklama

Život SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora na pozadí roušek a štítů

21. květen 2020, 07:28

Kutná Hora - Skončil nám nouzový stav. To je skvělé. Každý kdo mohl a chtěl, zapojil se do pomoci, těm kteří to v jeho okolí potřebovali. Ne jinak tomu bylo i v případě SOŠ a SOU řemesel.

Roušek, štítů a respirátorů jsme u nás v SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře vyrobili nepočítaně. Ten čas, kdy byly školy nuceny vzdělávat své žáky distančně využívala každá škole dle svých možností a schopností. Řada kolegů zůstalo doma a věnovalo se vzdělávání na dálku, za což jim patří velký dík. Nutno dodat, že jsme si tento způsob výuky spousta pedagogů vyzkoušela poprvé a ta komunikace je skutečně velmi náročná.

V naší škole jsme se však neomezili jen na dálkovou přípravu žáků.  Pod rouškou představ o liduprázdné škole, jak se mnozí domnívají, bylo v té naší celkem živo. Velkou měrou se někteří učitelé mimo své pedagogické působení zasadili o zlepšení prostředí školy, spousta učeben byla právě jimi vymalována, učitelé odborného výcviku oboru zedník opravovali vnitřní omítky, uklízečky intenzivně  upravovali okolí školy. Někteří učitelé se zapojili do přípravy pokrmů nejen pro své kolegy, ale i pro naše klienty z Pečovatelské služby, které jim po celou dobu dodáváme obědy. Vysázeli jsme nové keře a dřeviny, které budou zdobit areál školy. Každý se zapojil, jak to šlo.  Proběhla revize školního archivu, oprava a zprovoznění doskočiště ve vzdělávací budově Seifertovy sady 20, dalších úprav se dostalo vnitřním prostorům u Rytířů, kde máme naši školní restauraci a internát. Na internátě v areálu vzdělávací budovy Čáslavská 202 se tým vychovatelů mimo šití roušek pustil do malířských úprav pokojů našich žáků.

Té práce, kterou naši pedagogové, ale i nepedagogové odvedli je skutečně velký kus. Jedná se nejen o práci v rámci pomoci našim partnerům, kolegům ale i o práci v rámci úprav a údržby školy. A za to jim patří upřímné: DĚKUJEME. Část žáků si již mohla po svém příchodu do školy jistých úprav všimnout, naplno si je pak užijí všichni s příchodem do školy po letních prázdninách.

Josef Vavřinec,
ředitel školy

AVE_CZ
Reklama
Život SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora na pozadí roušek a štítů

Život SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora na pozadí roušek a štítů

21. Květen 2020

Kutná Hora - Skončil nám nouzový stav. To je skvělé. Každý kdo mohl a chtěl, zapojil se do pomoci, těm kteří to v jeho okolí potřebovali. Ne jinak tomu bylo i v případě SOŠ a SOU řemesel.

Roušek, štítů a respirátorů jsme u nás v SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře vyrobili nepočítaně. Ten čas, kdy byly školy nuceny vzdělávat své žáky distančně využívala každá škole dle svých možností a schopností. Řada kolegů zůstalo doma a věnovalo se vzdělávání na dálku, za což jim patří velký dík. Nutno dodat, že jsme si tento způsob výuky spousta pedagogů vyzkoušela poprvé a ta komunikace je skutečně velmi náročná.

V naší škole jsme se však neomezili jen na dálkovou přípravu žáků.  Pod rouškou představ o liduprázdné škole, jak se mnozí domnívají, bylo v té naší celkem živo. Velkou měrou se někteří učitelé mimo své pedagogické působení zasadili o zlepšení prostředí školy, spousta učeben byla právě jimi vymalována, učitelé odborného výcviku oboru zedník opravovali vnitřní omítky, uklízečky intenzivně  upravovali okolí školy. Někteří učitelé se zapojili do přípravy pokrmů nejen pro své kolegy, ale i pro naše klienty z Pečovatelské služby, které jim po celou dobu dodáváme obědy. Vysázeli jsme nové keře a dřeviny, které budou zdobit areál školy. Každý se zapojil, jak to šlo.  Proběhla revize školního archivu, oprava a zprovoznění doskočiště ve vzdělávací budově Seifertovy sady 20, dalších úprav se dostalo vnitřním prostorům u Rytířů, kde máme naši školní restauraci a internát. Na internátě v areálu vzdělávací budovy Čáslavská 202 se tým vychovatelů mimo šití roušek pustil do malířských úprav pokojů našich žáků.

Té práce, kterou naši pedagogové, ale i nepedagogové odvedli je skutečně velký kus. Jedná se nejen o práci v rámci pomoci našim partnerům, kolegům ale i o práci v rámci úprav a údržby školy. A za to jim patří upřímné: DĚKUJEME. Část žáků si již mohla po svém příchodu do školy jistých úprav všimnout, naplno si je pak užijí všichni s příchodem do školy po letních prázdninách.

Josef Vavřinec,
ředitel školy

Prohlédnout galerii