ZOO koutek: Neplnění smlouvy a nebo „klacky pod nohy“ zajímavému projektu?

7. říjen 2019, 08:03

Kutná Hora - Kutnohorská rada zamítla schválení dodatku k nájemní smlouvě z roku 2017 mezi Městem Kutná Hora a Kutnohorským ZOO koutkem. Ten požádal změnu doby účinnosti nájemní smlouvy z 30 měsíců od účinnosti smlouvy na dobu 30 měsíců od schválení novéího územního plánu města.

Pozemek mezi ulicemi Žižkova brána a Novomlýnská si spolek pronajal za účelem vybudování ZOO koutku s tím, že si obě strany dohodly zvláštní režim nájemného, jelikož po dobu výstavby by měl ZOO koutek logicky jen výdaje. Také se zavázal ke kolaudaci stavby do 2,5 roku po podpisu smlouvy a podání stavebního povolení do osmnácti měsíců trvání nájemního vztahu.

Právě nesplnění podmínky podání stavebního povolení byl dle tiskového prohlášení pro radní hlavním argumentem neprodlužovat zmíněné lhůty. "Podle územního plánu je pozemek veden jako veřejná zeleň a v této formě by měl zůstat i podle nového návrhu územního plánu. Spolek tak podmínky smlouvy nebude moci fakticky splnit nikdy, není tedy důvodem, aby město nadále pronajímalo pozemky za nevýhodnou symbolickou cenu, pokud pronajímatel neplní investiční plány," odůvodnilo rozhodnutí rady vedení města v tiskovém prohlášení a dodává: "Z předložených dokumentů pak vyplývá, že projekt, ke kterému se pronajímatel zavázel a který je součástí nájemní smlouvy, byl změněn. O těchto změnách pak město jako pronajímatel nebyl nijak oficiálně informován. Výše uvedené svědčí o nekorektním jednání spolku, který neposkytuje žádné záruky pro město."

"Neschválením dodatku vyplývají pro ZOO koutek nějaké povinnosti. Buď je bude chtít dodržet a nebo ne," naznačila místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). "Druhou otázkou je územní plán," zdůraznil starosta Josef Viktora (ANO 2011). "Nový územní plán v těchto místech nepředpokládá nějaké stavby, počítá se zelení. Z hlediska památkářů tam byly podmínky, které také nebyly splněné," dodal.

"Původní záměr byl nějaký, záměr, který je nyní na stole, se od toho původního velmi odlišuje," připojil se místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). "Stavby by podle památkářů neměly být více dva metry nad terénem, kavárna je navržena do výšky tří, čtyř metrů. Dále záměr počítá s nějakým probouraným vchodem, všude jsou tady ale historické zdi. To projekt vůbec neřeší, i z hlediska památkové ochrany je tam spousta pochybností," doplnil dále.

Prohlášení pobočného spolku Kutnohorský zookoutek Denemark:

Kutnohorský zookoutek se ne vlastní vinou dostal do patové situace

Naše snahy o obnovu kutnohorského zookoutku sahají několik let zpět. Projekt vybudovat a obnovit tradici Kutnohorského zookoutku se v posledním roce dostal do nesnází, díky jednomu z bodů nájemní smlouvy. Nesplněným bodem je podání žádosti o stavební povolení. Žádost nebyla podána z důvodu více jak ročního opoždění schválení nového územního plánu. Který měl umožnit stavby spojené s projektem zookoutku. V současně platném územním plánu by nám byla žádost o stavební povolení zamítnuta. Do dnešního dne nebyl nový územní plán vedením města a kraje schválen.

Z tohoto důvodu jsme začali řešit tento problém už začátkem roku 2019. Rada města byla písemně požádána o schválení dodatku k nájemní smlouvě, který měl řešit i prodloužení termínu na podání stavebního povolení. Od března letošního roku jsme tedy čekali na stanovisko a písemné vyjádření od vedení města. Mezitím jsme se snažili projednat tuto problematiku s veškerými dotčenými orgány i představiteli města. Negativní vyjádření, přes veškeré naše snahy o dohodu, nám bylo doručeno až poslední zářijový týden.

Rada města nás tedy dostala do situace, v níž nemůžeme splnit jeden jediný bod nájemní smlouvy, která je s městem uzavřena. Ne však naší vinou, natož naší nečinností.

Spolek Kutnohorský zookoutek (pobočný spolek Denemarku) v současné době hledá cestu, jak v projektu i nadále pokračovat. Projektu jsme věnovali stovky hodin práce a nemalé finanční prostředky. Proto nechceme i díky všeobecné podpoře obyvatel města Kutné Hory projekt opustit. Vzhledem k tomu, jak s námi za uplynulých sedm měsíců vedení města (ne)jednalo, je vidět evidentní neochota projektu vyjít vstříc. Především v situaci, kterou spolek nezavinil a nemohl nijak ovlivnit. Všechny ostatní podmínky nájemní smlouvy byly totiž doposud plněny beze zbytku.

Související články:
Červenec 2012: Sdružení Denemark usiluje o obnovení zookoutku, rada chce vyjádření zastupitelstva
Listopad 2012: Zastupitel Martin Starý: Kutnohorská ZOO a situace kolem ní
Srpen 2013: Kutnohoráci se obnoveného ZOO koutku v dohledné době nedočkají
Srpen 2016: Kutnohorský zookoutek by mohl být zaměřený na život v podzemí
Únor 2017: Architektonická studie ukazuje možnou budoucí podobu zookoutku

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
ZOO koutek: Neplnění smlouvy a nebo „klacky pod nohy“ zajímavému projektu?

ZOO koutek: Neplnění smlouvy a nebo „klacky pod nohy“ zajímavému projektu?

7. říjen 2019

Kutná Hora - Kutnohorská rada zamítla schválení dodatku k nájemní smlouvě z roku 2017 mezi Městem Kutná Hora a Kutnohorským ZOO koutkem. Ten požádal změnu doby účinnosti nájemní smlouvy z 30 měsíců od účinnosti smlouvy na dobu 30 měsíců od schválení novéího územního plánu města.

Pozemek mezi ulicemi Žižkova brána a Novomlýnská si spolek pronajal za účelem vybudování ZOO koutku s tím, že si obě strany dohodly zvláštní režim nájemného, jelikož po dobu výstavby by měl ZOO koutek logicky jen výdaje. Také se zavázal ke kolaudaci stavby do 2,5 roku po podpisu smlouvy a podání stavebního povolení do osmnácti měsíců trvání nájemního vztahu.

Právě nesplnění podmínky podání stavebního povolení byl dle tiskového prohlášení pro radní hlavním argumentem neprodlužovat zmíněné lhůty. "Podle územního plánu je pozemek veden jako veřejná zeleň a v této formě by měl zůstat i podle nového návrhu územního plánu. Spolek tak podmínky smlouvy nebude moci fakticky splnit nikdy, není tedy důvodem, aby město nadále pronajímalo pozemky za nevýhodnou symbolickou cenu, pokud pronajímatel neplní investiční plány," odůvodnilo rozhodnutí rady vedení města v tiskovém prohlášení a dodává: "Z předložených dokumentů pak vyplývá, že projekt, ke kterému se pronajímatel zavázel a který je součástí nájemní smlouvy, byl změněn. O těchto změnách pak město jako pronajímatel nebyl nijak oficiálně informován. Výše uvedené svědčí o nekorektním jednání spolku, který neposkytuje žádné záruky pro město."

"Neschválením dodatku vyplývají pro ZOO koutek nějaké povinnosti. Buď je bude chtít dodržet a nebo ne," naznačila místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu). "Druhou otázkou je územní plán," zdůraznil starosta Josef Viktora (ANO 2011). "Nový územní plán v těchto místech nepředpokládá nějaké stavby, počítá se zelení. Z hlediska památkářů tam byly podmínky, které také nebyly splněné," dodal.

"Původní záměr byl nějaký, záměr, který je nyní na stole, se od toho původního velmi odlišuje," připojil se místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). "Stavby by podle památkářů neměly být více dva metry nad terénem, kavárna je navržena do výšky tří, čtyř metrů. Dále záměr počítá s nějakým probouraným vchodem, všude jsou tady ale historické zdi. To projekt vůbec neřeší, i z hlediska památkové ochrany je tam spousta pochybností," doplnil dále.

Prohlášení pobočného spolku Kutnohorský zookoutek Denemark:

Kutnohorský zookoutek se ne vlastní vinou dostal do patové situace

Naše snahy o obnovu kutnohorského zookoutku sahají několik let zpět. Projekt vybudovat a obnovit tradici Kutnohorského zookoutku se v posledním roce dostal do nesnází, díky jednomu z bodů nájemní smlouvy. Nesplněným bodem je podání žádosti o stavební povolení. Žádost nebyla podána z důvodu více jak ročního opoždění schválení nového územního plánu. Který měl umožnit stavby spojené s projektem zookoutku. V současně platném územním plánu by nám byla žádost o stavební povolení zamítnuta. Do dnešního dne nebyl nový územní plán vedením města a kraje schválen.

Z tohoto důvodu jsme začali řešit tento problém už začátkem roku 2019. Rada města byla písemně požádána o schválení dodatku k nájemní smlouvě, který měl řešit i prodloužení termínu na podání stavebního povolení. Od března letošního roku jsme tedy čekali na stanovisko a písemné vyjádření od vedení města. Mezitím jsme se snažili projednat tuto problematiku s veškerými dotčenými orgány i představiteli města. Negativní vyjádření, přes veškeré naše snahy o dohodu, nám bylo doručeno až poslední zářijový týden.

Rada města nás tedy dostala do situace, v níž nemůžeme splnit jeden jediný bod nájemní smlouvy, která je s městem uzavřena. Ne však naší vinou, natož naší nečinností.

Spolek Kutnohorský zookoutek (pobočný spolek Denemarku) v současné době hledá cestu, jak v projektu i nadále pokračovat. Projektu jsme věnovali stovky hodin práce a nemalé finanční prostředky. Proto nechceme i díky všeobecné podpoře obyvatel města Kutné Hory projekt opustit. Vzhledem k tomu, jak s námi za uplynulých sedm měsíců vedení města (ne)jednalo, je vidět evidentní neochota projektu vyjít vstříc. Především v situaci, kterou spolek nezavinil a nemohl nijak ovlivnit. Všechny ostatní podmínky nájemní smlouvy byly totiž doposud plněny beze zbytku.

Související články:
Červenec 2012: Sdružení Denemark usiluje o obnovení zookoutku, rada chce vyjádření zastupitelstva
Listopad 2012: Zastupitel Martin Starý: Kutnohorská ZOO a situace kolem ní
Srpen 2013: Kutnohoráci se obnoveného ZOO koutku v dohledné době nedočkají
Srpen 2016: Kutnohorský zookoutek by mohl být zaměřený na život v podzemí
Únor 2017: Architektonická studie ukazuje možnou budoucí podobu zookoutku

René Svoboda