Jiří Gač: Čtvrteční demonstrace není akcí všech studentů Gymnázia Jiřího Ortena!

24. duben 2021, 07:53

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

jako student GJO bych rád podal odpor proti článku, ohledně “demonstrace studentů GJO”. V nadpisu i v článku se redakce zmiňuje o demonstraci studentů GJO v kontextu takovém, že to je demonstrace VŠECH studentů, na čtenáře může z článku dýchnout pocit, že to je nějaká hromadná akce školy.

Rád bych upozornil, že jako student GJO zásadně s touto akcí NEsouhlasím a jsem si jist, že stejný názor jako já budou zastávat i další studenti, kteří naši školou navštěvují. Budu mluvit za mě a pár dalších mých spolužáků, u kterých mám ověřeno, že mají názor stejný.

Jako racionálně přemýšlející lidé jsme si vědomi toho, že uzávěra škol má nějaký svůj důvod a okamžité otevření všech škol (a s tím spojené rozpohybování dalších statisíců až milionů lidí) by mohlo způsobit návrat zpět do minulých měsíců, které byly doposud vůbec nejhorší. Vůbec proto tedy nesouhlasíme ani s tím, aby se v době, kdy jsme na cestě ke zlepšení epidemické situace, pořádaly hromadné demonstrace, kde by účastníci například nemuseli dodržovat opatření, neměli ochranu úst a nosu a šíření viru tím podporovali. Jsme si vědomi toho, že tím, že se neotevřou všechny školy najednou, bude umožněna prezenční výuka třeba malým žákům ze ZŠ, kteří ji potřebují bez debat mnohem víc než my na gymnáziu. Nesouhlasíme s tím, že pořadatelka přirovnává letošní situaci k situacím v minulosti, kdy studenti protestovali proti nacistům či komunistům.

Zkrátka bych chtěl znovu zdůraznit, že tato demonstrace není akcí všech studentů a všichni si nepřejí být s ní spojováni. Prosil bych tedy redakci, aby článek upravila tak, že z něj budzřejmé, že to je akce konkrétní studentky našeho gymnázia, avšak určitě ne všech. Rád bych ještě upozornil, že aktuální postoj vedení školy by měl být dostupný v následujících hodinách na instagramu GJO @gjo_kh.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem Jiří Gač, student GJO

Související článek:
Studenti GJO: „Nejsme pouhé ovce, které čekají na dobrodiní od vlády!“

AVE_CZ
Reklama
Jiří Gač: Čtvrteční demonstrace není akcí všech studentů Gymnázia Jiřího Ortena!

Jiří Gač: Čtvrteční demonstrace není akcí všech studentů Gymnázia Jiřího Ortena!

24. duben 2021

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

jako student GJO bych rád podal odpor proti článku, ohledně “demonstrace studentů GJO”. V nadpisu i v článku se redakce zmiňuje o demonstraci studentů GJO v kontextu takovém, že to je demonstrace VŠECH studentů, na čtenáře může z článku dýchnout pocit, že to je nějaká hromadná akce školy.

Rád bych upozornil, že jako student GJO zásadně s touto akcí NEsouhlasím a jsem si jist, že stejný názor jako já budou zastávat i další studenti, kteří naši školou navštěvují. Budu mluvit za mě a pár dalších mých spolužáků, u kterých mám ověřeno, že mají názor stejný.

Jako racionálně přemýšlející lidé jsme si vědomi toho, že uzávěra škol má nějaký svůj důvod a okamžité otevření všech škol (a s tím spojené rozpohybování dalších statisíců až milionů lidí) by mohlo způsobit návrat zpět do minulých měsíců, které byly doposud vůbec nejhorší. Vůbec proto tedy nesouhlasíme ani s tím, aby se v době, kdy jsme na cestě ke zlepšení epidemické situace, pořádaly hromadné demonstrace, kde by účastníci například nemuseli dodržovat opatření, neměli ochranu úst a nosu a šíření viru tím podporovali. Jsme si vědomi toho, že tím, že se neotevřou všechny školy najednou, bude umožněna prezenční výuka třeba malým žákům ze ZŠ, kteří ji potřebují bez debat mnohem víc než my na gymnáziu. Nesouhlasíme s tím, že pořadatelka přirovnává letošní situaci k situacím v minulosti, kdy studenti protestovali proti nacistům či komunistům.

Zkrátka bych chtěl znovu zdůraznit, že tato demonstrace není akcí všech studentů a všichni si nepřejí být s ní spojováni. Prosil bych tedy redakci, aby článek upravila tak, že z něj budzřejmé, že to je akce konkrétní studentky našeho gymnázia, avšak určitě ne všech. Rád bych ještě upozornil, že aktuální postoj vedení školy by měl být dostupný v následujících hodinách na instagramu GJO @gjo_kh.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem Jiří Gač, student GJO

Související článek:
Studenti GJO: „Nejsme pouhé ovce, které čekají na dobrodiní od vlády!“

Zlata banka
Reklama