vv auto
Reklama

Kutnohorští místostarostové reagují: „Město má své priority“

26. leden 2012, 13:51
(aktualizováno: 26. leden 2012, 13:58)

Kutná Hora - Vážení čtenáři, článek náměstkyně hejtmana Ing. Zuzany Moravčíkové a členky zastupitelstva města si zasluhuje faktická doplnění.

Proč tedy radní doporučili zastupitelům dotaci nepřijmout?

1. Mezi dobou podání žádosti o dotaci a její realizací byl vybudován nový sběrný dvůr v areálu bývalé mazutové kotelny. Má za sebou první rok celoročního provozu a kapacitně vyhovuje. V době podání žádosti o dotaci tento sběrný dvůr neexistoval. Další sběrný dvůr otevře se vší pravděpodobností v průběhu roku firma Zers v Neškaredicích. Krom toho město zachovalo svozy přímo z ulice.

2. Dotace nepřináší jenom peníze, ale také náklady. Kromě finanční spoluúčasti blížící se 2 mil. Kč jsou to náklady na provoz sběrného dvora – předpoklad při omezeném provozu cca 600 tis, ročně, pokud by měl sběrný dvůr sloužit široké veřejnosti. Provoz každého sběrného dvora zvýší náklady na provozování odpadového hospodářství.

3. Dispozice diskutovaného sběrného dvora (technologie, nasávací oblast) je předimenzovaná, praktické zkušenosti ukazují, že náklady na jeho pořízení neodpovídají aktuálním potřebám města a jeho občanů. Dotace obecně vnímáme jako účelně vynaložené prostředky a odmítáme myšlenku čerpání dotací jenom proto, že existují.

4. Ministerstvo financí opakovaně žádá o přehodnocení vztahu měst a obcí k dotacím. Nelze uvažovat jenom o tom, že město dostane prostředky a něco méně či více potřebného vybuduje. Je třeba uvažovat o tom, kolik to město bude stát do budoucna. Ekonomická situace v ČR a v Evropě se změnila. Příkladem je aktuálně z dotace rekonstruovaný tzv. Spolkový dům v Lierově ulici, který sám o sobě zvýší provozní náklady o částku převyšující ročně milion korun, nemluvě o nákladech na jeho vybavení, které město zaplatí.

5. Při detailnějším pohledu na pořízení nového sběrného dvora v Kutné Hoře jsme zjistili, že běžný sběrný dvůr je možno pořídit za částku kolem 2 milionů korun bez dotací, což je spoluúčast města. Pokud bude město někdy v budoucnosti potřebovat nový sběrný dvůr, pořídí jej adekvátně poptávce za méně peněz.  

6. Zastupitelé budou rozhodovat v úterý 31. ledna 2012.


PARKOVIŠTĚ U NÁDRAŽÍ (P+R) nebo rekonstrukce Městských sadů?
Shrnutím faktů se vrátíme o více jak rok zpět, kdy zastupitelstvo nepřijalo dotaci na akci v Kutné Hoře běžně nazývanou Městské sady. V úvodu příspěvku si dovolujeme upozornit, že dotační projekt byl připraven v bohulibé snaze získat dotační prostředky jako PARKOVIŠTĚ U NÁDRAŽÍ  (P+R), což ovšem zcela zásadně omezilo jeho funkčnost.   

Cílem projektu bylo zajistit veřejnou dopravní infrastrukturu, parkoviště, v rámci systému P+R, a to primárně pro uspokojení potřeb místních obyvatel a posílení jejich preference udržitelných forem dopravy v běžném životě. V souladu s cílem projektu bylo nezbytné po dobu udržitelnosti (5 let od dokončení realizace projektu) dodržet příslušný provozní řád parkoviště. Parkoviště nebylo určeno pro běžné parkování automobilů občanů města. Během nočních hodin muselo být parkoviště prázdné a uzavřené.
Přiznaná dotace 9 947 700,29 Kč
Celkové náklady 26 631 300, Kč

Důvody omítnutí dotace byly v zásadě dva:
1. Vysoká spoluúčast města ve výši 60% celkové částky, celkem téměř 17 milionů. Město by nedokázalo tak velkou částku financovat, když současně financovalo například spoluúčasti na Rekonstrukci ZŠ Jana Palacha, Spolkovém domě, V. etapě zádlaby historického centra, rekonstrukci ZŠ TGM, koupi pozemků LITIS  a další akce. Rok 2011 byl pro město v oblasti investic velice náročný. Přímo z rozpočtu města to bylo více jak 70 mil.
 
2. Nejvíce diskutovanou součástí projektu Parkoviště u nádraží byla ovšem jeho smysluplnost, pokud má být parkoviště v noci prázdné, autobusové nádraží je stále tam kde je a rekonstrukce železničního nádraží Kutná Hora město není na pořadu dne.
Podívejme se na parkovací řád, kterým se mělo parkoviště řídit – citace podmínek z dotace:
„Provozní doba parkoviště bude denně od 4:00 až do příjezdu posledního vlakového spoje (cca ve 23.00 hodin), poté bude parkoviště uzavřeno.
V době, kdy bude parkoviště mimo provoz, nebude zde možné parkovat osobní automobily.“
Konec citace.

Závěr: při nedodržení těchto podmínek by městu hrozilo vrácení dotace cca 10 mil. Kč. Laskavý čtenář nechť posoudí sám, jaké podmínky dotací ohrožují praktickou realizaci projektů.   

Podali jsme a připravujeme potřebnější žádosti o dotace

Směřujeme žádosti o dotace tam, kde má město aktuálně velký deficit v uspokojování potřeb občanů – revitalizace sídliště, rekonstrukce (zateplení a výměna oken) v MŠ Benešova, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce Sokolovny v Malíně, řešení chybějících služeb v sociální oblasti, podíl na výstavbě nového kruhového objezdu na Karlově a další. Současně město podporuje výstavbu chybějící kanalizace, připravovanou výstavbu kruhového objezdu u Kauflandu a dalo by se pokračovat. Ročně rekonstruujeme a budeme rekonstruovat městské komunikace v objemu cca 10 mil. korun - spadá tam i letos plánovaná oprava komunikace v Městských sadech, kde přibudou parkovací místa bez jakéhokoliv omezení, či v minulém roce realizovaná rekonstrukce Benešovy ulice.

V závěru našeho vyjádření je třeba říci, že rozhodování o tom, jestli dotaci připravenou v minulém volebním období přijmout či ne není vůbec jednoduché a z našeho pohledu je to zcela nepolitická, praktická úvaha, řízená mnohdy selským rozumem. Jsme vedeni snahou neplýtvat penězi nás všech  a nemrhat dotacemi tam, kde nevycházejí ze skutečných potřeb občanů našeho města.  

Související článek:

Názor zastupitelky Moravčíkové: Radnice odmítá další dotaci, nyní ve výši 17 milionů!

Jiří Franc (místostarosta), Karel Koubský (místostarosta)
Komentáře
Re: - vložil Kroupa - 29. leden 2012, 19:56

a) Pády nemají nic společného spravopisem. b) V tomto případě se jedná o zvláštní druh neshodného přívlastku, tzv. jmenovací nominativ, jehož druhá část může být ve vokativu nesklonná.

pravopis - vložil Anonymous - 29. leden 2012, 19:46

Dobrý večer, pane Kroupo,
jestliže chcete někoho kritizovat, tak ho prosím oslovujte správně. V českém jazyce odjakživa oslovujeme pátým pádem.

pravopis - vložil Ivo Šalátek - 27. leden 2012, 11:47

Je pravda, že v diskuzích na internetu si na pravopis nedávám pozor. Asi to jen tak nezměním. Myslím ale, že to všichni bereme s určitým nadhledem.

AVE_CZ
Reklama
Kutnohorští místostarostové reagují: „Město má své priority“

Kutnohorští místostarostové reagují: „Město má své priority“

26. leden 2012
(aktualizováno: 26. leden 2012, 13:58)

Kutná Hora - Vážení čtenáři, článek náměstkyně hejtmana Ing. Zuzany Moravčíkové a členky zastupitelstva města si zasluhuje faktická doplnění.

Proč tedy radní doporučili zastupitelům dotaci nepřijmout?

1. Mezi dobou podání žádosti o dotaci a její realizací byl vybudován nový sběrný dvůr v areálu bývalé mazutové kotelny. Má za sebou první rok celoročního provozu a kapacitně vyhovuje. V době podání žádosti o dotaci tento sběrný dvůr neexistoval. Další sběrný dvůr otevře se vší pravděpodobností v průběhu roku firma Zers v Neškaredicích. Krom toho město zachovalo svozy přímo z ulice.

2. Dotace nepřináší jenom peníze, ale také náklady. Kromě finanční spoluúčasti blížící se 2 mil. Kč jsou to náklady na provoz sběrného dvora – předpoklad při omezeném provozu cca 600 tis, ročně, pokud by měl sběrný dvůr sloužit široké veřejnosti. Provoz každého sběrného dvora zvýší náklady na provozování odpadového hospodářství.

3. Dispozice diskutovaného sběrného dvora (technologie, nasávací oblast) je předimenzovaná, praktické zkušenosti ukazují, že náklady na jeho pořízení neodpovídají aktuálním potřebám města a jeho občanů. Dotace obecně vnímáme jako účelně vynaložené prostředky a odmítáme myšlenku čerpání dotací jenom proto, že existují.

4. Ministerstvo financí opakovaně žádá o přehodnocení vztahu měst a obcí k dotacím. Nelze uvažovat jenom o tom, že město dostane prostředky a něco méně či více potřebného vybuduje. Je třeba uvažovat o tom, kolik to město bude stát do budoucna. Ekonomická situace v ČR a v Evropě se změnila. Příkladem je aktuálně z dotace rekonstruovaný tzv. Spolkový dům v Lierově ulici, který sám o sobě zvýší provozní náklady o částku převyšující ročně milion korun, nemluvě o nákladech na jeho vybavení, které město zaplatí.

5. Při detailnějším pohledu na pořízení nového sběrného dvora v Kutné Hoře jsme zjistili, že běžný sběrný dvůr je možno pořídit za částku kolem 2 milionů korun bez dotací, což je spoluúčast města. Pokud bude město někdy v budoucnosti potřebovat nový sběrný dvůr, pořídí jej adekvátně poptávce za méně peněz.  

6. Zastupitelé budou rozhodovat v úterý 31. ledna 2012.


PARKOVIŠTĚ U NÁDRAŽÍ (P+R) nebo rekonstrukce Městských sadů?
Shrnutím faktů se vrátíme o více jak rok zpět, kdy zastupitelstvo nepřijalo dotaci na akci v Kutné Hoře běžně nazývanou Městské sady. V úvodu příspěvku si dovolujeme upozornit, že dotační projekt byl připraven v bohulibé snaze získat dotační prostředky jako PARKOVIŠTĚ U NÁDRAŽÍ  (P+R), což ovšem zcela zásadně omezilo jeho funkčnost.   

Cílem projektu bylo zajistit veřejnou dopravní infrastrukturu, parkoviště, v rámci systému P+R, a to primárně pro uspokojení potřeb místních obyvatel a posílení jejich preference udržitelných forem dopravy v běžném životě. V souladu s cílem projektu bylo nezbytné po dobu udržitelnosti (5 let od dokončení realizace projektu) dodržet příslušný provozní řád parkoviště. Parkoviště nebylo určeno pro běžné parkování automobilů občanů města. Během nočních hodin muselo být parkoviště prázdné a uzavřené.
Přiznaná dotace 9 947 700,29 Kč
Celkové náklady 26 631 300, Kč

Důvody omítnutí dotace byly v zásadě dva:
1. Vysoká spoluúčast města ve výši 60% celkové částky, celkem téměř 17 milionů. Město by nedokázalo tak velkou částku financovat, když současně financovalo například spoluúčasti na Rekonstrukci ZŠ Jana Palacha, Spolkovém domě, V. etapě zádlaby historického centra, rekonstrukci ZŠ TGM, koupi pozemků LITIS  a další akce. Rok 2011 byl pro město v oblasti investic velice náročný. Přímo z rozpočtu města to bylo více jak 70 mil.
 
2. Nejvíce diskutovanou součástí projektu Parkoviště u nádraží byla ovšem jeho smysluplnost, pokud má být parkoviště v noci prázdné, autobusové nádraží je stále tam kde je a rekonstrukce železničního nádraží Kutná Hora město není na pořadu dne.
Podívejme se na parkovací řád, kterým se mělo parkoviště řídit – citace podmínek z dotace:
„Provozní doba parkoviště bude denně od 4:00 až do příjezdu posledního vlakového spoje (cca ve 23.00 hodin), poté bude parkoviště uzavřeno.
V době, kdy bude parkoviště mimo provoz, nebude zde možné parkovat osobní automobily.“
Konec citace.

Závěr: při nedodržení těchto podmínek by městu hrozilo vrácení dotace cca 10 mil. Kč. Laskavý čtenář nechť posoudí sám, jaké podmínky dotací ohrožují praktickou realizaci projektů.   

Podali jsme a připravujeme potřebnější žádosti o dotace

Směřujeme žádosti o dotace tam, kde má město aktuálně velký deficit v uspokojování potřeb občanů – revitalizace sídliště, rekonstrukce (zateplení a výměna oken) v MŠ Benešova, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce Sokolovny v Malíně, řešení chybějících služeb v sociální oblasti, podíl na výstavbě nového kruhového objezdu na Karlově a další. Současně město podporuje výstavbu chybějící kanalizace, připravovanou výstavbu kruhového objezdu u Kauflandu a dalo by se pokračovat. Ročně rekonstruujeme a budeme rekonstruovat městské komunikace v objemu cca 10 mil. korun - spadá tam i letos plánovaná oprava komunikace v Městských sadech, kde přibudou parkovací místa bez jakéhokoliv omezení, či v minulém roce realizovaná rekonstrukce Benešovy ulice.

V závěru našeho vyjádření je třeba říci, že rozhodování o tom, jestli dotaci připravenou v minulém volebním období přijmout či ne není vůbec jednoduché a z našeho pohledu je to zcela nepolitická, praktická úvaha, řízená mnohdy selským rozumem. Jsme vedeni snahou neplýtvat penězi nás všech  a nemrhat dotacemi tam, kde nevycházejí ze skutečných potřeb občanů našeho města.  

Související článek:

Názor zastupitelky Moravčíkové: Radnice odmítá další dotaci, nyní ve výši 17 milionů!

Zlata banka
Reklama
Jiří Franc (místostarosta), Karel Koubský (místostarosta)