Stavex
Reklama

Mýlit se je lidské

31. březen 2021, 07:58

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Když vyšel 12.3. tohoto roku text nazvaný Reakce na článek O kolik milionů přišlo město za šest let? jehož autorem je podnikatel Ing. Petr Polívka, nechtěl jsem na něj původně reagovat. Respektuji suverenitu všech městských společností. Pozici města má hájit v každém okamžiku jeho vedení. To však mlčí, a proto nadešel čas na mé vyjádření.

Chtěl bych v několika bodech uvést chybná tvrzení Ing. Polívky na pravou míru nebo je doplnit:

1) Nejsem autorem článku "O kolik milionů přišlo město za šest let?", které podepsalo Město PRO lidi a ODS.

2) Tvrzení pana Polívky, že mají kogenerační jednotky návratnost 16 let, je chybné. Nedostatky výpočtu si musí autor opravit sám. Nezveřejní-li správný výpočet městská teplárna, nemůže tak činit bývalý jednatel.

3) Kogenerační jednotky jsou zařízení pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Návratnost vložených investic je velmi příznivá a pohybuje se od 2 do 5 let, uvádí například Komerční banka ve svém materiálu. Zdroj: https://www.kb.cz/getmedia/22a3a22a-13b5-446d-a46e-8150324bfd9c/kb-energy-cs-kogeneracni-jednotky.pdf.aspx

4) Rada města disponovala v době rozhodnutí o nákupu dvou kogeneračních jednotek za mého jednatelství několika výpočty o návratnosti investice, včetně akademického posudku s délkou do 3 let. Ekonomové vědí, že máme různé metody výpočtu návratnosti investic, proto připouštím kalkulace s rozptylem v jednotkách let.

5) Podle expertního posudku roku 2018 je pro udržení cen tepla nezbytné začlenit kogenerační jednotky do provozu teplárny. Posudek také uvádí, že ukončení provozu kogeneračních jednotek by bylo v rozporu s dobrou péčí hospodáře. Stroje mají mimořádně pozitivní vliv na hospodaření teplárny.

Vím, že mýlit se je lidské, a proto se na pana Polívku nezlobím. Dodavatel si chrání své zájmy a nemůže mít komplexní vstupy pro bezchybný výpočet. Nerozumí-li kdokoliv problematice kogeneračních jednotek v podmínkách městské společnosti, nezná strategie, nemá vstupy, měl by se spojit s vedením teplárny nebo odborníky v dozorčí radě. Jak se můžeme dočíst v publikacích městské teplárny, nově je v plánu počet kogeneračních jednotek dokonce navýšit. Poslední velká akce spojena s převodem kogeneračních jednotek do majetku města se podařila prosadit díky současné koaliční většině v zastupitelstvu. Město PRO lidi není členem koalice.

Co říci závěrem? Městská teplárna není místo pro samovládce. Všechna podstatná rozhodnutí činí rada města ve funkci jediného společníka nebo zastupitelstvo města. Jednatel je posledním článkem, který plní vůli vlastníka.

Přeji všem hezké jaro. 

Martin Suchánek,
zastupitel, Město PRO lidi

Důležité veřejné zdroje a odkazy:

Březen 2017, jednatel KH Tebis Ing.Tomáš Pilc uvedl pro Kutnohorské listy: "Zisk bude reinvestován do nákupu nových technologií, hlavně do výměny kogeneračních jednotek, které vyrábějí energii. Tím se zvýší jejich účinnost a zefektivní výroba tepla. Také vzniknou výrazné úspory nákladů na opravy a údržbu. Stávající zařízení z roku 1995 sice v roce 2007 prošla generální opravou, ale od té doby už uplynulo 10 let. Ať se nám to líbí, nebo ne, jen za loňský rok jejich údržba v provozuschopném stavu stála přes milion korun. To je strašně moc. Je na čase pořídit novou techniku.“ A dále pokračuje: "Úspory, které vzniknou po pořízení nových kogeneračních jednotek, umožní odběratelům zachovat stávající ceny tepla. I když je pravda, že kdyby k této výměně nedošlo, časem by se cena tepla nutně zvýšit musela. Dalším důvodem, proč by cena tepla mohla vzrůstat, je nevýhodná smlouva mezi KH TEBIS a EC Kutná Hora uzavřená v době, kdy město vedla minulá radnice. Tu jsme zdědili po svých předchůdcích. A je to podivné dědictví. Tato smlouva totiž fixuje cenu tepla ve výši, která je vzhledem ke stávajícím cenám plynu pro odběratele nevýhodná. Kdyby smlouva byla od počátku postavena tak, aby cena tepla reagovala na ceny plynu, měli by už dnes odběratelé městské teplo levnější.“

Zdroj: https://kutnohorskelisty.cz/zpravy/uspesny-rok-pro-kh-tebis

Listopad 2017, Martin Suchánek do funkce jednatele nastoupil s dále uvedeným úkolem od Rady města Kutné Hora. Modernizace tepelného hospodářství města již byla v plném proudu a první nové stroje v provozu.

Usnesení: "Připravit soutěž za účelem obnovy kogeneračních jednotek v souladu s doporučením dozorčí rady na jejich výměnu z technických důvodů, tj., poruchovost, vysoké servisní náklady, zrušená servisní smlouva.“

Zdroj: https://mu.kutnahora.cz/mu/15-listopadu-2017

Prosinec 2019, jednatel KH Tebis Ing.Tomáš Pilc, Kutnohorské listy, článek za Tebis KH napsal Vojtěch Nezbeda:

"Již v průběhu roku jsme vás informovali o výměně stárnoucích kogeneračních jednotek v provozu Šipší. Tímto krokem se společnosti postupně daří plnit snahu o snižování dopadů rostoucích nákladů na výrobu energií.“ a dále ,,Nové jednotky jsou v provozu již od října letošního roku a návratnost této investice by měla být završena již v horizontu 3 let od tohoto termínu. Zásadní je i fakt, že se koaliční většině zastupitelstva Kutné Hory podařilo na listopadovém jednání prosadit i plánovaný odkup nového zařízení městem."

Zdroj: https://kutnohorskelisty.cz/wp-content/uploads/2019/11/KHL-12-2019.pdf

Září 2020, jednatel KH Tebis Ing.Tomáš Pilc. Leták všem zákazníkům TEPLO PRO KUTNOU HORU, vydání 1

Investičními plány městské společnosti: "navýšení počtu KGJ“  a "výměna 7 ks kotlů“. V části Kogenerační jednotky se dočteme: "KH TEBIS kogenerace začal používat již v roce 1994. Původní repasoval, ale později se již ukázala nutnost výměny za nové. Výhodnost kogeneračních jednotek je ve zlepšení celkové ekonomiky společnosti. Nakoupený plyn + náklady na servis + odpisy, návratností investic apod. proti prodeji elektrické energie (tato vysokoúčinná výroba je státem podporována podobně jako obnovitelné zdroje) a prodeji vyrobeného tepla podstatně zlevňuje nakoupené teplo ze společnosti EC Kutná Hora a to i proti předpokladu, že sami nebudeme vyrábět žádné a více nakupovat z EC. Pro pochopení, větší nákup tepla snižuje celkovou cenu nakoupeného GJ, výroba tepla na kogene-racích ji však snižuje několikrát více."

Související články:
O kolik milionů přišlo město za šest let?
Reakce na článek O kolik milionů přišlo město za šest let?

AVE_CZ
Reklama
Mýlit se je lidské

Mýlit se je lidské

31. březen 2021

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Když vyšel 12.3. tohoto roku text nazvaný Reakce na článek O kolik milionů přišlo město za šest let? jehož autorem je podnikatel Ing. Petr Polívka, nechtěl jsem na něj původně reagovat. Respektuji suverenitu všech městských společností. Pozici města má hájit v každém okamžiku jeho vedení. To však mlčí, a proto nadešel čas na mé vyjádření.

Chtěl bych v několika bodech uvést chybná tvrzení Ing. Polívky na pravou míru nebo je doplnit:

1) Nejsem autorem článku "O kolik milionů přišlo město za šest let?", které podepsalo Město PRO lidi a ODS.

2) Tvrzení pana Polívky, že mají kogenerační jednotky návratnost 16 let, je chybné. Nedostatky výpočtu si musí autor opravit sám. Nezveřejní-li správný výpočet městská teplárna, nemůže tak činit bývalý jednatel.

3) Kogenerační jednotky jsou zařízení pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Návratnost vložených investic je velmi příznivá a pohybuje se od 2 do 5 let, uvádí například Komerční banka ve svém materiálu. Zdroj: https://www.kb.cz/getmedia/22a3a22a-13b5-446d-a46e-8150324bfd9c/kb-energy-cs-kogeneracni-jednotky.pdf.aspx

4) Rada města disponovala v době rozhodnutí o nákupu dvou kogeneračních jednotek za mého jednatelství několika výpočty o návratnosti investice, včetně akademického posudku s délkou do 3 let. Ekonomové vědí, že máme různé metody výpočtu návratnosti investic, proto připouštím kalkulace s rozptylem v jednotkách let.

5) Podle expertního posudku roku 2018 je pro udržení cen tepla nezbytné začlenit kogenerační jednotky do provozu teplárny. Posudek také uvádí, že ukončení provozu kogeneračních jednotek by bylo v rozporu s dobrou péčí hospodáře. Stroje mají mimořádně pozitivní vliv na hospodaření teplárny.

Vím, že mýlit se je lidské, a proto se na pana Polívku nezlobím. Dodavatel si chrání své zájmy a nemůže mít komplexní vstupy pro bezchybný výpočet. Nerozumí-li kdokoliv problematice kogeneračních jednotek v podmínkách městské společnosti, nezná strategie, nemá vstupy, měl by se spojit s vedením teplárny nebo odborníky v dozorčí radě. Jak se můžeme dočíst v publikacích městské teplárny, nově je v plánu počet kogeneračních jednotek dokonce navýšit. Poslední velká akce spojena s převodem kogeneračních jednotek do majetku města se podařila prosadit díky současné koaliční většině v zastupitelstvu. Město PRO lidi není členem koalice.

Co říci závěrem? Městská teplárna není místo pro samovládce. Všechna podstatná rozhodnutí činí rada města ve funkci jediného společníka nebo zastupitelstvo města. Jednatel je posledním článkem, který plní vůli vlastníka.

Přeji všem hezké jaro. 

Martin Suchánek,
zastupitel, Město PRO lidi

Důležité veřejné zdroje a odkazy:

Březen 2017, jednatel KH Tebis Ing.Tomáš Pilc uvedl pro Kutnohorské listy: "Zisk bude reinvestován do nákupu nových technologií, hlavně do výměny kogeneračních jednotek, které vyrábějí energii. Tím se zvýší jejich účinnost a zefektivní výroba tepla. Také vzniknou výrazné úspory nákladů na opravy a údržbu. Stávající zařízení z roku 1995 sice v roce 2007 prošla generální opravou, ale od té doby už uplynulo 10 let. Ať se nám to líbí, nebo ne, jen za loňský rok jejich údržba v provozuschopném stavu stála přes milion korun. To je strašně moc. Je na čase pořídit novou techniku.“ A dále pokračuje: "Úspory, které vzniknou po pořízení nových kogeneračních jednotek, umožní odběratelům zachovat stávající ceny tepla. I když je pravda, že kdyby k této výměně nedošlo, časem by se cena tepla nutně zvýšit musela. Dalším důvodem, proč by cena tepla mohla vzrůstat, je nevýhodná smlouva mezi KH TEBIS a EC Kutná Hora uzavřená v době, kdy město vedla minulá radnice. Tu jsme zdědili po svých předchůdcích. A je to podivné dědictví. Tato smlouva totiž fixuje cenu tepla ve výši, která je vzhledem ke stávajícím cenám plynu pro odběratele nevýhodná. Kdyby smlouva byla od počátku postavena tak, aby cena tepla reagovala na ceny plynu, měli by už dnes odběratelé městské teplo levnější.“

Zdroj: https://kutnohorskelisty.cz/zpravy/uspesny-rok-pro-kh-tebis

Listopad 2017, Martin Suchánek do funkce jednatele nastoupil s dále uvedeným úkolem od Rady města Kutné Hora. Modernizace tepelného hospodářství města již byla v plném proudu a první nové stroje v provozu.

Usnesení: "Připravit soutěž za účelem obnovy kogeneračních jednotek v souladu s doporučením dozorčí rady na jejich výměnu z technických důvodů, tj., poruchovost, vysoké servisní náklady, zrušená servisní smlouva.“

Zdroj: https://mu.kutnahora.cz/mu/15-listopadu-2017

Prosinec 2019, jednatel KH Tebis Ing.Tomáš Pilc, Kutnohorské listy, článek za Tebis KH napsal Vojtěch Nezbeda:

"Již v průběhu roku jsme vás informovali o výměně stárnoucích kogeneračních jednotek v provozu Šipší. Tímto krokem se společnosti postupně daří plnit snahu o snižování dopadů rostoucích nákladů na výrobu energií.“ a dále ,,Nové jednotky jsou v provozu již od října letošního roku a návratnost této investice by měla být završena již v horizontu 3 let od tohoto termínu. Zásadní je i fakt, že se koaliční většině zastupitelstva Kutné Hory podařilo na listopadovém jednání prosadit i plánovaný odkup nového zařízení městem."

Zdroj: https://kutnohorskelisty.cz/wp-content/uploads/2019/11/KHL-12-2019.pdf

Září 2020, jednatel KH Tebis Ing.Tomáš Pilc. Leták všem zákazníkům TEPLO PRO KUTNOU HORU, vydání 1

Investičními plány městské společnosti: "navýšení počtu KGJ“  a "výměna 7 ks kotlů“. V části Kogenerační jednotky se dočteme: "KH TEBIS kogenerace začal používat již v roce 1994. Původní repasoval, ale později se již ukázala nutnost výměny za nové. Výhodnost kogeneračních jednotek je ve zlepšení celkové ekonomiky společnosti. Nakoupený plyn + náklady na servis + odpisy, návratností investic apod. proti prodeji elektrické energie (tato vysokoúčinná výroba je státem podporována podobně jako obnovitelné zdroje) a prodeji vyrobeného tepla podstatně zlevňuje nakoupené teplo ze společnosti EC Kutná Hora a to i proti předpokladu, že sami nebudeme vyrábět žádné a více nakupovat z EC. Pro pochopení, větší nákup tepla snižuje celkovou cenu nakoupeného GJ, výroba tepla na kogene-racích ji však snižuje několikrát více."

Související články:
O kolik milionů přišlo město za šest let?
Reakce na článek O kolik milionů přišlo město za šest let?

Zlata banka
Reklama