Střední Čechy
Reklama

Názor Michala Zapletala: MZ Prostor+ .... A komedie pokračuje

19. únor 2019, 08:18

Kolín - Upozornění: Texty uveřejněné v rubrice názory přinášejí pouze stanoviska autorů a nejsou redakčními materiály Svoboda.info.

Máme tu další pokus o rozšíření aktivit Prostoru + v centru Kolína, tentokrát jde pouze o změnu žánru.  Co myslíte, neměli by se kluci na Městě lépe dohodnout?

Vážení členové bytové komise,

Když byl vyhlášen tento záměr poprvé a já vyslovil závažné pochybnosti k průběhu celého procesu, pozvali jste mě na zasedání Vaší komise.  Jestli si dobře vzpomínáte, vedoucí bytového odboru p. Michalčík vystupoval jako velký znalec potřeb a potíží uživatelů drog s odkazem na svá středoškolská studia, ale zároveň neměl k dispozici žádné informace  o společnosti Prostor Plus a dokonce sdělil, že jeho odbor nemá možnosti zkoumat nic z toho, co jsem předkládal za informace o společnosti Prostor Plus. 

Dovoluji si Vám tedy předat podklady, které si každý úředník i občan může obstarat, stejně jako já. Uvádím zde tyto informace proto, abych osvětlil pozadí mých námitek vůči takto podanému záměru.

1) Podle vlastní výroční zprávy získala společnost Prostor Plus mezi lety 2012-2017 různé veřejné dotace ve výši celkem 152 miliónů korun (se započtením dalších darů a nadací celkem 212 miliónů korun). 

2) Součástí těchto peněz je i speciální dotace z roku 2016 v rámci programu IROP přímo na nákup a věci spojené s rekonstrukcí K-centra v Kolíně, a to v neuvěřitelné výši 29 874 619,- Kč  O této dotaci muselo vědět vedení města, protože právě za část z ní se rozhodlo prodat městský majetek a pozemky v centru města a de facto tak zajistit nemožnost vykázání této problémové činnosti mimo centrum.

3) V roce 2017 tak prodalo Město Kolín tuto budovu v centru města včetně pozemku společnosti Prostor Plus za velmi zajímavých 4 450 000  Kč: Takže z celé dotace zbývá ještě na věci spojené s rekonstrukcí více než 25 miliónů Kč,-. Tedy 6x více než za kolik jim byla prodána vlastní budova i s pozemkem.

4) Nyní tedy je navíc vyhlášen záměr pronajmout další budovu za směšné peníze. Opět v centru města

5) Na dané adrese sídlí nebo v minulém roce sídlily různé organizace, včetně neziskových, a není mi známá žádná, která by měla mít nájem ve výši 14,80 Kč /m2

Výše uvedené mě vede k následujícím námitkám vůči danému záměru:

1. Jestliže společnost Prostor Plus má k dispozici tak obrovské peníze včetně peněz konkrétně na nákup a věci spojené s rekonstrukcí K-centra, proč si město Kolín neřekne o běžné nájemné? Určitě to není kvůli podpoře neziskovek, ty ostatní totiž takovou velkorysost neznají.

2. Vůči ostatním nájemníkům v městských prostorech je to do očí bijící nespravedlnost

3. Chce-li město takto podporovat neziskovky, proč stejné podmínky nemají i ostatní, nota bene ty, které mají daleko menší přísun dotací?

4. Pan místostarosta Kašpar přitom při zdůvodnění zrušení záchytné stanice v Kolínském deníku uvedl, že v této lokalitě, která má být výstavní skříní Kolína od náměstí až k nádraží, město Kolín nechce pacienty/klienty záchytky. Jak se to slučuje se záměrem nejprve prodat jednu a pak ještě pronajmout druhou nemovitost klientům  drogového centra v témže místě, které chtěl od těchto lidí „vyčistit“?

5. Pan vedoucí odboru nebytových prostor Michalčík tvrdí, že narkomané potřebují začlenit do víru dění, aby nebyli na okraji společnosti, proto je dobré toto situovat do centra města. Pan starosta Rakušan na posledním zasedání zastupitelstva uvedl, že bychom se divili, kolik dobře situovaných lidí bere drogy a naopak potřebuje anonymitu při pomoci. (Je to na videozáznamu z posledního zasedání zastupitelstva) Jak to jde dohromady s prodejem a pronájmem nemovitostí v nejlukrativnější a nejnavštěvovanější lokalitě v Kolíně?

6. Lidé, kteří sedí v dozorčích orgánech společnosti Prostor Plus jsou zároveň činní v organizaci Klucivespolek, která získává pravidelně zakázky od města Kolína (naposledy stavební úpravy sv. Bartoloměje za více než 12 miliónů Kč)  a zároveň posílají sponzorské dary hnutí STAN pana Rakušana. Zakladatel Prostor Plus za stejné hnutí kandidoval v Kutné Hoře a musel hnutí opustit, protože financoval politické letáky právě z peněz z účtu společnosti Prostor Plus, které měly jít na dobročinné účely. Ve světle těchto faktů se to jeví jako naprosto účelová skrytá dotace stále stejné skupině lidí pod pláštíkem konání dobrých skutků.

 

 

 

Michal Zapletal, Občanská demokratická strana Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Názor Michala Zapletala: MZ Prostor+ .... A komedie pokračuje

Názor Michala Zapletala: MZ Prostor+ .... A komedie pokračuje

19. únor 2019

Kolín - Upozornění: Texty uveřejněné v rubrice názory přinášejí pouze stanoviska autorů a nejsou redakčními materiály Svoboda.info.

Máme tu další pokus o rozšíření aktivit Prostoru + v centru Kolína, tentokrát jde pouze o změnu žánru.  Co myslíte, neměli by se kluci na Městě lépe dohodnout?

Vážení členové bytové komise,

Když byl vyhlášen tento záměr poprvé a já vyslovil závažné pochybnosti k průběhu celého procesu, pozvali jste mě na zasedání Vaší komise.  Jestli si dobře vzpomínáte, vedoucí bytového odboru p. Michalčík vystupoval jako velký znalec potřeb a potíží uživatelů drog s odkazem na svá středoškolská studia, ale zároveň neměl k dispozici žádné informace  o společnosti Prostor Plus a dokonce sdělil, že jeho odbor nemá možnosti zkoumat nic z toho, co jsem předkládal za informace o společnosti Prostor Plus. 

Dovoluji si Vám tedy předat podklady, které si každý úředník i občan může obstarat, stejně jako já. Uvádím zde tyto informace proto, abych osvětlil pozadí mých námitek vůči takto podanému záměru.

1) Podle vlastní výroční zprávy získala společnost Prostor Plus mezi lety 2012-2017 různé veřejné dotace ve výši celkem 152 miliónů korun (se započtením dalších darů a nadací celkem 212 miliónů korun). 

2) Součástí těchto peněz je i speciální dotace z roku 2016 v rámci programu IROP přímo na nákup a věci spojené s rekonstrukcí K-centra v Kolíně, a to v neuvěřitelné výši 29 874 619,- Kč  O této dotaci muselo vědět vedení města, protože právě za část z ní se rozhodlo prodat městský majetek a pozemky v centru města a de facto tak zajistit nemožnost vykázání této problémové činnosti mimo centrum.

3) V roce 2017 tak prodalo Město Kolín tuto budovu v centru města včetně pozemku společnosti Prostor Plus za velmi zajímavých 4 450 000  Kč: Takže z celé dotace zbývá ještě na věci spojené s rekonstrukcí více než 25 miliónů Kč,-. Tedy 6x více než za kolik jim byla prodána vlastní budova i s pozemkem.

4) Nyní tedy je navíc vyhlášen záměr pronajmout další budovu za směšné peníze. Opět v centru města

5) Na dané adrese sídlí nebo v minulém roce sídlily různé organizace, včetně neziskových, a není mi známá žádná, která by měla mít nájem ve výši 14,80 Kč /m2

Výše uvedené mě vede k následujícím námitkám vůči danému záměru:

1. Jestliže společnost Prostor Plus má k dispozici tak obrovské peníze včetně peněz konkrétně na nákup a věci spojené s rekonstrukcí K-centra, proč si město Kolín neřekne o běžné nájemné? Určitě to není kvůli podpoře neziskovek, ty ostatní totiž takovou velkorysost neznají.

2. Vůči ostatním nájemníkům v městských prostorech je to do očí bijící nespravedlnost

3. Chce-li město takto podporovat neziskovky, proč stejné podmínky nemají i ostatní, nota bene ty, které mají daleko menší přísun dotací?

4. Pan místostarosta Kašpar přitom při zdůvodnění zrušení záchytné stanice v Kolínském deníku uvedl, že v této lokalitě, která má být výstavní skříní Kolína od náměstí až k nádraží, město Kolín nechce pacienty/klienty záchytky. Jak se to slučuje se záměrem nejprve prodat jednu a pak ještě pronajmout druhou nemovitost klientům  drogového centra v témže místě, které chtěl od těchto lidí „vyčistit“?

5. Pan vedoucí odboru nebytových prostor Michalčík tvrdí, že narkomané potřebují začlenit do víru dění, aby nebyli na okraji společnosti, proto je dobré toto situovat do centra města. Pan starosta Rakušan na posledním zasedání zastupitelstva uvedl, že bychom se divili, kolik dobře situovaných lidí bere drogy a naopak potřebuje anonymitu při pomoci. (Je to na videozáznamu z posledního zasedání zastupitelstva) Jak to jde dohromady s prodejem a pronájmem nemovitostí v nejlukrativnější a nejnavštěvovanější lokalitě v Kolíně?

6. Lidé, kteří sedí v dozorčích orgánech společnosti Prostor Plus jsou zároveň činní v organizaci Klucivespolek, která získává pravidelně zakázky od města Kolína (naposledy stavební úpravy sv. Bartoloměje za více než 12 miliónů Kč)  a zároveň posílají sponzorské dary hnutí STAN pana Rakušana. Zakladatel Prostor Plus za stejné hnutí kandidoval v Kutné Hoře a musel hnutí opustit, protože financoval politické letáky právě z peněz z účtu společnosti Prostor Plus, které měly jít na dobročinné účely. Ve světle těchto faktů se to jeví jako naprosto účelová skrytá dotace stále stejné skupině lidí pod pláštíkem konání dobrých skutků.

 

 

 

Michal Zapletal, Občanská demokratická strana Kolín