vv auto
Reklama

NÁZOR: Mateřská školka je pro děti důležitá: Budeme mít ale místa ve školkách?!

5. říjen 2021, 07:45

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info.

Podle českých i zahraničních výzkumů je to potvrzeno: dávat dítě do mateřské školy se vyplatí! Vyplatí se to rodičům, kteří pro ně mají zajištěný kvalitní rozvoj a péči a mohou se věnovat svému povolání. Vyplatí se to samotným dětem – ti jsou dobře připravené na školu a mají tak lepší start do života (jednoznačně se ukazuje, alespoň 2 roky ve školce znamenají lepší práci, vyšší vzdělání a úspěch v životě). Nakonec je to výhodné i pro město a stát, investice do dětí se mu mnohonásobně vrátí (na daních, nižší nezaměstnanosti, na nižší kriminalitě).

V Česku máme školky velmi dobré. Ale na kvalitu vzdělávání v nich má vliv kapacita (tedy kolik do školky chodí dětí a kolik mají paní učitelek), podmínky a pohoda ve školce (a to jak dětí, tak i učitelek).

Které děti mají nárok na místo ve školce

Všichni víme, že povinná je docházka pro předškoláky, tedy děti, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Nárok na místo v mateřské školce má ale každé dítě, kterému jsou do začátku školního roku 3 roky. Důležité je slovo nárok, protože každá obec má povinnost místo pro tyto děti ve svých mateřských školkách zajistit. Je třeba také zmínit, že mateřské školy mohou navštěvovat i děti mladší (dvouleté), kterých je dnes ve školkách v Česku zhruba 10 %. A tam, kde mají dostatečné kapacity, pak i výrazně více. Jak bylo řečeno výše – pro stát, rodiče i děti je to výhodné.

Nedostatek míst a přeplněné třídy. Co s tím?

Jaká je situace u nás?! S jak přeplněnými třídami se musí učitelky a učitelé vypořádat? S čím se rodiče v „boji o místo pro své dítě“ potýkají? Jaké jsou kapacity školek ve městě? Odpověď na tuto otázku je snadná. Přesně takové, jaké obec pro své občany (a děti) zajistí.

Pokud se podíváme na data, které nám dávají odhady do příštích let, pak z toho u nás vycházíme velmi špatně. Statistiky, které zohledňující naplněnost a strukturu škol a jejich tříd, říkají že: z celkem 234 sledovaných správních obvodů[1] ORP Kutná Hora patří mezi desítku nejhorších. Tedy míst s nejvyšší naplněností mateřských škol! (Pro zajímavost z této desítky nejhorších pak připadají další 4 místa na městské části Prahy.)

graf2.jpgNaplněnost školek v obvodu Kutná Hora (tedy ve městě a dalších 50 okolních obcích, od Bernardova po Zruč nad Sázavou) dosahuje 96,8 %. Přitom víc jak polovina všech mateřských škol tady (56 %) je naplněna na 100 a více procent. Co to znamená? Jen v samotné Kutné Hoře máme zhruba 11 tříd fungujících na výjimku, tedy chodí do nich víc dětí, než je maximum povolených 24 dětí. Zhruba tři stovky dětí se tak učí v nevyhovujících podmínkách přeplněných tříd, což výrazně ztěžuje možnost individuálního přístupu učitelek k dětem a samotné vzdělávání dětí. Spousta dalších dětí se do mateřských škol vůbec nedostane! A v návaznosti na to tratí sama obec, která takový stav dovolí. Ministerstvo školství stanovuje cíl - 22 dětí na jednu třídu školky. A k tomu je nastaveno i financování – stát hradí náklady spojené se vzdělávání pouze do výše maximálního povoleného počtu, tedy 24 dětí.

[1] obcí s rozšířenou působností a městských částí

Pomůže nová školka v Trebišovské … ALE

Příští rok se Kutná Hora dočká obnovené mateřské školy v Trebišovské. Tyto třídy již kapacitně odpovídají národním cílům a poskytnou tak místo pro 88 dětí ve 4 třídách po 22 dětech. Částečně tak městu odlehčí a snad se podaří umístit všechny děti (s nárokem chodit do školky) a mělo by dojít ke snížení počtu dětí i v ostatních třídách, a to na maximum 24 dětí na třídu. Nová školka pomůže situaci zlepšit, ale nepodaří se ji snížit obsazenost dalších školek. Pouze srovná už tak velký deficit míst. Stejně tak není schopna zajistit lepší podmínky pro vzdělávání dětí a práci učitelek a učitelů.

A ani takto navýšená kapacita nebude schopna reagovat na výstavbu stovek nových bytů, která ve městě probíhá. Na počet lidí v regionu totiž připadá přes 10 % předškoláků! Není příliš složité dopočítat, jaké nároky na kapacity představuje současná výstavba stovek bytů pro sto až tisíc obyvatel (aktuálně zastavovaných lokalit Třešňovka, výstavby na Šipší a v Kouřimské; a to nepočítáme připravované lokality na místě stávajícího Lekerlandu pro dalších tisíc lidí). Pro vaši představu: mezi lety 2016–2020 vzniklo v Kutné Hoře 260 nových bytů, a aktuálně stejný počet bytů vznikne jen teď v roce 2022!

Malé kapacity školek ovlivňují celé město

Cestou je výstavba nových kapacit, jenom ty umožní snížit počet dětí na 22 dětí na třídu a dovolí přijmout do školky i děti mladší 3 let. Zároveň vytvoří prostor pro (tolik potřebný) individuální přístup učitelů ke každému dítěti a větší péči dětem se speciálními potřebami (hyperaktivním, nemluvícím česky, s potřebou zdravotního dohledu nebo jiné stravy, logopedické či jiné péče apod.) o to více. Každé dítě si zaslouží pozornost, aby rozvíjelo své talenty a připravilo se na úspěšný start do školy (a života)!

Nevyhovující podmínky ovlivní všechny děti, které se předškolního vzdělání účastní. Učitelky a učitelé v našich mateřských školách dělají často víc, než je možné. Vždy však budou limitovány podmínkami, které nemohou ovlivnit. Proto dopady nedostatečné kapacity mateřských škol je mnohem větší. Dostupnost školek je základním předpokladem pro návrat rodičů (v našich podmínkách hlavně maminek) do práce. Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání tak zvyšuje v krátkodobém horizontu atraktivitu města i jeho příjmy, v dlouhodobém je příjmová stránka o to významnější s ohledem na vyšší vzdělanost.

Má to řešení

Problém s kapacitou má už teď řešení v dohledu. Za několik měsíců bude vypsána výzva na dotaci z EU (nového Integrovaného regionálního operačního programu), která bude určena právě pro nejpostiženější lokality, tedy i pro Kutnou Horu. Dotace bude určena na výstavbu mateřských škol.
Je tak pouze v rukou města, zdali za zlomek prostředků z městského rozpočtu (finanční spoluúčast v projektu) umožní výstavbu moderní a udržitelné budovy!

Nová školka by měla být od začátku projektována s cílem vytvořit co možná nejlepší a kreativní prostředí pro děti, jejich vzdělávání a rozvoj. Výstavba odpovídající, moderní, udržitelné budovy přinese městu další výhody v podobě nižších nákladů a přibližně po roce 2030 i možnost vytvořit třídy pro mladší děti, nebo ukončit provoz prostorově, stavebně a energeticky nevhodné budovy jiné ze škol. Z tohoto pohledu bude výše spoluúčasti zanedbatelná, jelikož i vlastní provoz školy by byl následně plně hrazen z prostředků státního rozpočtu.

Na závěr si dovolím poděkovat všem učitelkám a učitelům za jejich nelehkou práci. Doufám, že se spolu s dětmi dočkají i odpovídajících podmínek pro vzdělávání a rozvoj. Městu i školám jsem v oblasti školství k dispozici.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Seifert

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR: Mateřská školka je pro děti důležitá: Budeme mít ale místa ve školkách?!

NÁZOR: Mateřská školka je pro děti důležitá: Budeme mít ale místa ve školkách?!

5. říjen 2021

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info.

Podle českých i zahraničních výzkumů je to potvrzeno: dávat dítě do mateřské školy se vyplatí! Vyplatí se to rodičům, kteří pro ně mají zajištěný kvalitní rozvoj a péči a mohou se věnovat svému povolání. Vyplatí se to samotným dětem – ti jsou dobře připravené na školu a mají tak lepší start do života (jednoznačně se ukazuje, alespoň 2 roky ve školce znamenají lepší práci, vyšší vzdělání a úspěch v životě). Nakonec je to výhodné i pro město a stát, investice do dětí se mu mnohonásobně vrátí (na daních, nižší nezaměstnanosti, na nižší kriminalitě).

V Česku máme školky velmi dobré. Ale na kvalitu vzdělávání v nich má vliv kapacita (tedy kolik do školky chodí dětí a kolik mají paní učitelek), podmínky a pohoda ve školce (a to jak dětí, tak i učitelek).

Které děti mají nárok na místo ve školce

Všichni víme, že povinná je docházka pro předškoláky, tedy děti, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Nárok na místo v mateřské školce má ale každé dítě, kterému jsou do začátku školního roku 3 roky. Důležité je slovo nárok, protože každá obec má povinnost místo pro tyto děti ve svých mateřských školkách zajistit. Je třeba také zmínit, že mateřské školy mohou navštěvovat i děti mladší (dvouleté), kterých je dnes ve školkách v Česku zhruba 10 %. A tam, kde mají dostatečné kapacity, pak i výrazně více. Jak bylo řečeno výše – pro stát, rodiče i děti je to výhodné.

Nedostatek míst a přeplněné třídy. Co s tím?

Jaká je situace u nás?! S jak přeplněnými třídami se musí učitelky a učitelé vypořádat? S čím se rodiče v „boji o místo pro své dítě“ potýkají? Jaké jsou kapacity školek ve městě? Odpověď na tuto otázku je snadná. Přesně takové, jaké obec pro své občany (a děti) zajistí.

Pokud se podíváme na data, které nám dávají odhady do příštích let, pak z toho u nás vycházíme velmi špatně. Statistiky, které zohledňující naplněnost a strukturu škol a jejich tříd, říkají že: z celkem 234 sledovaných správních obvodů[1] ORP Kutná Hora patří mezi desítku nejhorších. Tedy míst s nejvyšší naplněností mateřských škol! (Pro zajímavost z této desítky nejhorších pak připadají další 4 místa na městské části Prahy.)

graf2.jpgNaplněnost školek v obvodu Kutná Hora (tedy ve městě a dalších 50 okolních obcích, od Bernardova po Zruč nad Sázavou) dosahuje 96,8 %. Přitom víc jak polovina všech mateřských škol tady (56 %) je naplněna na 100 a více procent. Co to znamená? Jen v samotné Kutné Hoře máme zhruba 11 tříd fungujících na výjimku, tedy chodí do nich víc dětí, než je maximum povolených 24 dětí. Zhruba tři stovky dětí se tak učí v nevyhovujících podmínkách přeplněných tříd, což výrazně ztěžuje možnost individuálního přístupu učitelek k dětem a samotné vzdělávání dětí. Spousta dalších dětí se do mateřských škol vůbec nedostane! A v návaznosti na to tratí sama obec, která takový stav dovolí. Ministerstvo školství stanovuje cíl - 22 dětí na jednu třídu školky. A k tomu je nastaveno i financování – stát hradí náklady spojené se vzdělávání pouze do výše maximálního povoleného počtu, tedy 24 dětí.

[1] obcí s rozšířenou působností a městských částí

Pomůže nová školka v Trebišovské … ALE

Příští rok se Kutná Hora dočká obnovené mateřské školy v Trebišovské. Tyto třídy již kapacitně odpovídají národním cílům a poskytnou tak místo pro 88 dětí ve 4 třídách po 22 dětech. Částečně tak městu odlehčí a snad se podaří umístit všechny děti (s nárokem chodit do školky) a mělo by dojít ke snížení počtu dětí i v ostatních třídách, a to na maximum 24 dětí na třídu. Nová školka pomůže situaci zlepšit, ale nepodaří se ji snížit obsazenost dalších školek. Pouze srovná už tak velký deficit míst. Stejně tak není schopna zajistit lepší podmínky pro vzdělávání dětí a práci učitelek a učitelů.

A ani takto navýšená kapacita nebude schopna reagovat na výstavbu stovek nových bytů, která ve městě probíhá. Na počet lidí v regionu totiž připadá přes 10 % předškoláků! Není příliš složité dopočítat, jaké nároky na kapacity představuje současná výstavba stovek bytů pro sto až tisíc obyvatel (aktuálně zastavovaných lokalit Třešňovka, výstavby na Šipší a v Kouřimské; a to nepočítáme připravované lokality na místě stávajícího Lekerlandu pro dalších tisíc lidí). Pro vaši představu: mezi lety 2016–2020 vzniklo v Kutné Hoře 260 nových bytů, a aktuálně stejný počet bytů vznikne jen teď v roce 2022!

Malé kapacity školek ovlivňují celé město

Cestou je výstavba nových kapacit, jenom ty umožní snížit počet dětí na 22 dětí na třídu a dovolí přijmout do školky i děti mladší 3 let. Zároveň vytvoří prostor pro (tolik potřebný) individuální přístup učitelů ke každému dítěti a větší péči dětem se speciálními potřebami (hyperaktivním, nemluvícím česky, s potřebou zdravotního dohledu nebo jiné stravy, logopedické či jiné péče apod.) o to více. Každé dítě si zaslouží pozornost, aby rozvíjelo své talenty a připravilo se na úspěšný start do školy (a života)!

Nevyhovující podmínky ovlivní všechny děti, které se předškolního vzdělání účastní. Učitelky a učitelé v našich mateřských školách dělají často víc, než je možné. Vždy však budou limitovány podmínkami, které nemohou ovlivnit. Proto dopady nedostatečné kapacity mateřských škol je mnohem větší. Dostupnost školek je základním předpokladem pro návrat rodičů (v našich podmínkách hlavně maminek) do práce. Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání tak zvyšuje v krátkodobém horizontu atraktivitu města i jeho příjmy, v dlouhodobém je příjmová stránka o to významnější s ohledem na vyšší vzdělanost.

Má to řešení

Problém s kapacitou má už teď řešení v dohledu. Za několik měsíců bude vypsána výzva na dotaci z EU (nového Integrovaného regionálního operačního programu), která bude určena právě pro nejpostiženější lokality, tedy i pro Kutnou Horu. Dotace bude určena na výstavbu mateřských škol.
Je tak pouze v rukou města, zdali za zlomek prostředků z městského rozpočtu (finanční spoluúčast v projektu) umožní výstavbu moderní a udržitelné budovy!

Nová školka by měla být od začátku projektována s cílem vytvořit co možná nejlepší a kreativní prostředí pro děti, jejich vzdělávání a rozvoj. Výstavba odpovídající, moderní, udržitelné budovy přinese městu další výhody v podobě nižších nákladů a přibližně po roce 2030 i možnost vytvořit třídy pro mladší děti, nebo ukončit provoz prostorově, stavebně a energeticky nevhodné budovy jiné ze škol. Z tohoto pohledu bude výše spoluúčasti zanedbatelná, jelikož i vlastní provoz školy by byl následně plně hrazen z prostředků státního rozpočtu.

Na závěr si dovolím poděkovat všem učitelkám a učitelům za jejich nelehkou práci. Doufám, že se spolu s dětmi dočkají i odpovídajících podmínek pro vzdělávání a rozvoj. Městu i školám jsem v oblasti školství k dispozici.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Seifert