Domaro
Reklama

NÁZOR: Předseda Spolku kutnohorských podnikatelů reaguje na slova starosty a místostarosty

15. listopad 2019, 13:42

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážený pane starosto Viktoro, Vážený pane místostarosto Šnajdře,

dovolte, abych touto formou otevřeného e-mailu reagoval na Vaše pronesená slova a věty, které se zjevně týkaly mé osoby. Předpokládám, že Vám nemusím asi připomínat, že se jedná o slova ze zvukového záznamu ze 6. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora letošního roku ( 5.11.) cca. v čase 1 hodiny a 15 minuty, hned po přestávce, pronesená Vámi oběma a zjevně mířící na mou osobu a také zjevně pronesená v domnění Vás obou, že ještě neprobíhá záznam z jednání.

Připomenu, že jsem na tomto jednání zastupitelstva vystoupil jako předseda Spolku kutnohorských podnikatelů s výzvou, aby se uskutečnilo jednání mezi městem Kutná Hora a spolkem Kutnohorský zookoutek Denemark pobočný spolek v záležitosti podané žádosti ze strany spolku Kutnohorský zookoutek Denemark pobočný spolek o prodloužení jejich nájemní smlouvy na pozemek, kde by měl být jejich projekt realizován a nabídl jsme za náš Spolek kutnohorských podnikatelů roli mediátora.

To proto, že dlouhodobě prosazujeme rovné příležitosti, otevřenou komunikaci mezi městem a podnikatelskými subjekty a seriózní chování platící pro všechny. Proto jsme také vyzvali zástupce města Kutná Hora k respektování dohodnutých úmluv a to v souladu s platnými zákony, normami a předpisy (Výzvu jsme předali i v písemné podobě).

Snad každý, kdo bude číst tyto řádky, či sám sledoval záznam z tohoto jednání chápe, že jsme neučinili nic více než jen vstřícný krok k oběma smluvním stranám, tedy i k městu Kutná Hora. Nechceme vzniklý problém mezi smluvními stranami nijak analyzovat či se angažovat pro jednu či druhou stranu, ale nabídli jsme roli mediátora a pomoci k nalezení východiska, které bude přijatelné pro obě smluvní strany a půjde v souladu s platnými zákony, normami a předpisy a povede k naplňování dohodnutých obchodních podmínek a obecných pravidel slušného chování a také bude sledovat zájmy obyvatel Kutné Hory.

Z Vaší krátké diskuse, kdy jste Vy, pane starosto, pronesl v záznamu jen dvě věty, ale jejich obsah byl v rozporu s tím, jak jste reagoval na dotazy zastupitele pana Tomáše Havlíčka přímo po mém vystoupení, kdy jste prohlásil, že Vy se společnému jednání u kulatého stolu nebráníte. Tedy cituji doslovně Vaše slova ze záznamu: “Překvapil mne ten Ruml. To mě dostalo teda“ Protože já však ze své podstaty hledám ve vyjádřeních představitelů města a obcí vždy to pozitivní, chci konstatovat, pane starosto, že věřím, že jste měl na mysli a že jsem Vás překvapil především v pozitivním slova smyslu a že Vás má podaná pomocná ruka mile překvapila a takzvaně „dostala“, jak jste sám sdělil. A tak se Vás otevřeně ptám, zda můžete písemně potvrdit, zda je to tak jak píši a pokud ano, pak z toho i usuzuji, že jste mile rád přijal naši nabídku stát se mediátorem pro výše uvedené jednání. A tak i nejen v brzké době naplánujete společné setkání se spolkem Kutnohorský zookoutek Denemark pobočný spolek a vyzvete i mne, abychom mohli být na tomto společném jednání nejen účastni, ale být i k dispozici oběma stranám v roli mediátora. Za oznámení místa, data a času tohoto jednání Vám proto předem děkuji. A já Vám poté zase na oplátku velmi rád sdělím, kdo za náš Spolek kutnohorských podnikatelů bude tohoto jednání účasten.

Vás, pane místostarosto Šnajdře, bych na tomto místě chtěl požádat, aby jste nejen mne osobně, ale i veřejnosti objasnil a vysvětlil co jste měl na mysli svou pronesenou větou na slova starosty, doslovně cituji: „Podej někomu prst a sežere Ti celou ruku“ a proč poté následovala věta: „Bacha jsme slyšet“. Vaše vyjádření o „podaném prstu a sežrané ruce“ bych si mohl vykládat v mnoha smyslech, ale z řečeného jasně vyplývá, že jste odpovídal na slova pana starosty a lze z toho tedy vyvodit, že se mohlo jednat o poznámku nejen na moji osobu, ale především i na Spolek kutnohorských podnikatelů, jehož jsem předsedou a na aktivity našeho spolku v regionu Kutnohorska. Pokud by tomu tak bylo, pak toto Vaše vyjádření bylo nejen značně neprofesionální, ale i nepatřičné a člověk v pozici místostarosty a představitele radnice města Kutná Hora by neměl nic takového pronést a to ani kdyby věděl, že je nahrávací zařízení právě vypnuto.

Vaše vyjádření je i v rozporu s faktem, že představitel města by měl vystupovat v souladu se zásady slušného chování, otevřené komunikace a rovných příležitostí pro všechny.

Vyzývám Vás tedy, pane místostarosto, aby jste veřejnosti i mne obsah a smysl Vámi vysloveného a zjevně mířícího nejen na moji adresu písemně objasnil a vysvětlil. A pokud smysl a důvod svých slov nedokážete patřičně objasnit a vysvětlit, pak mám pro Vás jedno doporučení a to, aby jste ze svého vyjádření vyvodil i patřičné závěry pro svou osobu v pozici místostarosty a to nemyslím jen na veřejnou omluvu za nepatřičná slova.

S pozdravem, očekáváním a poděkováním za písemné odpovědi Vás obou

Mgr. Josef Ruml,
předseda Spolku kutnohorských podnikatelů
a
jednatel společnosti

AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
NÁZOR: Předseda Spolku kutnohorských podnikatelů reaguje na slova starosty a místostarosty

NÁZOR: Předseda Spolku kutnohorských podnikatelů reaguje na slova starosty a místostarosty

15. listopad 2019

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Vážený pane starosto Viktoro, Vážený pane místostarosto Šnajdře,

dovolte, abych touto formou otevřeného e-mailu reagoval na Vaše pronesená slova a věty, které se zjevně týkaly mé osoby. Předpokládám, že Vám nemusím asi připomínat, že se jedná o slova ze zvukového záznamu ze 6. zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora letošního roku ( 5.11.) cca. v čase 1 hodiny a 15 minuty, hned po přestávce, pronesená Vámi oběma a zjevně mířící na mou osobu a také zjevně pronesená v domnění Vás obou, že ještě neprobíhá záznam z jednání.

Připomenu, že jsem na tomto jednání zastupitelstva vystoupil jako předseda Spolku kutnohorských podnikatelů s výzvou, aby se uskutečnilo jednání mezi městem Kutná Hora a spolkem Kutnohorský zookoutek Denemark pobočný spolek v záležitosti podané žádosti ze strany spolku Kutnohorský zookoutek Denemark pobočný spolek o prodloužení jejich nájemní smlouvy na pozemek, kde by měl být jejich projekt realizován a nabídl jsme za náš Spolek kutnohorských podnikatelů roli mediátora.

To proto, že dlouhodobě prosazujeme rovné příležitosti, otevřenou komunikaci mezi městem a podnikatelskými subjekty a seriózní chování platící pro všechny. Proto jsme také vyzvali zástupce města Kutná Hora k respektování dohodnutých úmluv a to v souladu s platnými zákony, normami a předpisy (Výzvu jsme předali i v písemné podobě).

Snad každý, kdo bude číst tyto řádky, či sám sledoval záznam z tohoto jednání chápe, že jsme neučinili nic více než jen vstřícný krok k oběma smluvním stranám, tedy i k městu Kutná Hora. Nechceme vzniklý problém mezi smluvními stranami nijak analyzovat či se angažovat pro jednu či druhou stranu, ale nabídli jsme roli mediátora a pomoci k nalezení východiska, které bude přijatelné pro obě smluvní strany a půjde v souladu s platnými zákony, normami a předpisy a povede k naplňování dohodnutých obchodních podmínek a obecných pravidel slušného chování a také bude sledovat zájmy obyvatel Kutné Hory.

Z Vaší krátké diskuse, kdy jste Vy, pane starosto, pronesl v záznamu jen dvě věty, ale jejich obsah byl v rozporu s tím, jak jste reagoval na dotazy zastupitele pana Tomáše Havlíčka přímo po mém vystoupení, kdy jste prohlásil, že Vy se společnému jednání u kulatého stolu nebráníte. Tedy cituji doslovně Vaše slova ze záznamu: “Překvapil mne ten Ruml. To mě dostalo teda“ Protože já však ze své podstaty hledám ve vyjádřeních představitelů města a obcí vždy to pozitivní, chci konstatovat, pane starosto, že věřím, že jste měl na mysli a že jsem Vás překvapil především v pozitivním slova smyslu a že Vás má podaná pomocná ruka mile překvapila a takzvaně „dostala“, jak jste sám sdělil. A tak se Vás otevřeně ptám, zda můžete písemně potvrdit, zda je to tak jak píši a pokud ano, pak z toho i usuzuji, že jste mile rád přijal naši nabídku stát se mediátorem pro výše uvedené jednání. A tak i nejen v brzké době naplánujete společné setkání se spolkem Kutnohorský zookoutek Denemark pobočný spolek a vyzvete i mne, abychom mohli být na tomto společném jednání nejen účastni, ale být i k dispozici oběma stranám v roli mediátora. Za oznámení místa, data a času tohoto jednání Vám proto předem děkuji. A já Vám poté zase na oplátku velmi rád sdělím, kdo za náš Spolek kutnohorských podnikatelů bude tohoto jednání účasten.

Vás, pane místostarosto Šnajdře, bych na tomto místě chtěl požádat, aby jste nejen mne osobně, ale i veřejnosti objasnil a vysvětlil co jste měl na mysli svou pronesenou větou na slova starosty, doslovně cituji: „Podej někomu prst a sežere Ti celou ruku“ a proč poté následovala věta: „Bacha jsme slyšet“. Vaše vyjádření o „podaném prstu a sežrané ruce“ bych si mohl vykládat v mnoha smyslech, ale z řečeného jasně vyplývá, že jste odpovídal na slova pana starosty a lze z toho tedy vyvodit, že se mohlo jednat o poznámku nejen na moji osobu, ale především i na Spolek kutnohorských podnikatelů, jehož jsem předsedou a na aktivity našeho spolku v regionu Kutnohorska. Pokud by tomu tak bylo, pak toto Vaše vyjádření bylo nejen značně neprofesionální, ale i nepatřičné a člověk v pozici místostarosty a představitele radnice města Kutná Hora by neměl nic takového pronést a to ani kdyby věděl, že je nahrávací zařízení právě vypnuto.

Vaše vyjádření je i v rozporu s faktem, že představitel města by měl vystupovat v souladu se zásady slušného chování, otevřené komunikace a rovných příležitostí pro všechny.

Vyzývám Vás tedy, pane místostarosto, aby jste veřejnosti i mne obsah a smysl Vámi vysloveného a zjevně mířícího nejen na moji adresu písemně objasnil a vysvětlil. A pokud smysl a důvod svých slov nedokážete patřičně objasnit a vysvětlit, pak mám pro Vás jedno doporučení a to, aby jste ze svého vyjádření vyvodil i patřičné závěry pro svou osobu v pozici místostarosty a to nemyslím jen na veřejnou omluvu za nepatřičná slova.

S pozdravem, očekáváním a poděkováním za písemné odpovědi Vás obou

Mgr. Josef Ruml,
předseda Spolku kutnohorských podnikatelů
a
jednatel společnosti

Zlata banka
Reklama