NÁZOR: Vyádření starosty Martina Starého k posledním událostem na radnici

17. listopad 2017, 16:58

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Během posledních měsíců se na kutnohorské politické scéně odehrálo mnoho různých změn a myslím, že v očích kutnohorských voličů jsme jako politici “nezklamali”. Hašteření, hádky, individuální zájmy, handrkování o maličkosti, neochota naslouchat druhým, odvolávání z funkcí… Dokážu si představit, že přesně takhle nás místní politiky dnes kutnohorští voliči vidí, bez ohledu na partajní či koaliční příslušnost. Mezi námi, nijak moc se jim nedivím.

Dovolte mi uplynulé děje na naší radnici vysvětlit.

Koaliční smlouva, která byla před třemi lety podepsána třemi subjekty, byla křehkým dokumentem od samého začátku. Křehkým proto, že závisela na každém členu koalice, na jeho práci a odhodlání pro město něco udělat, na jeho odvaze předřadit městské zájmy zájmům strany či zájmům osobním. Takhle jsem jí vnímal a stale vnímám.

Ale jak se říká – řetěz je nejslabší tam, kde je jeho nejslabší článek. Za poslední rok se ale logicky ukázaly slabé články pomyslného koaličního řetězu, které smlouvě mírně řečeno nepomáhaly. A je teď především na mně, abych na zbylou dobu volebního období našel články nové, takové, které řetěz posílí a dotáhnou do voleb. Mým samozřejmým cílem je naplnit cíle koaliční smlouvy a vždy se přitom držet zásad transparentnosti vůči našim voličům.

Hádky na radnici, které ústily v návrhy změn, však většinou pramenily z toho, že se mnozí ze zvolených zástupců zcela oprostili nejen od politických programů a pravidel politiky, ale že přitom přestali vnímat, zda takové handrkování a personální změny neuškodí chodu Městského úřadu, městských firem nebo dokonce celé Kutné Hory.

Čas ukáže, která z rozhodnutí o změnách na radnici či v městských společnostech byla správná a která nikoliv. Pevně věřím, že v dlouhodobé perspektivě rozhodování kutnohorské radnice obstojí.

Myslím si totiž, že politika na komunální úrovni by měla být především o chuti pracovat, tvořit, pracovat ve prospěch komunity a nikoliv za každou cenu jen kritizovat či hledat vlastní prospěch a přitom sortovat lidi podle stran. To je moje krédo.

Věřím a jsem si jist, že lidí podobného životního kréda najdeme v řadách zastupitelů dost na to, abychom mohli společně naše myšlenky dotáhnout až do konce volebního období. Vždy s jedinou prioritou – aby Kutná Hora byla i nadále příjemným místem pro život místních, pro které a díky jejichž volební vůli místní politici pracují.

Martin Starý,
starosta Kutné Hory

AVE_CZ
Reklama
NÁZOR: Vyádření starosty Martina Starého k posledním událostem na radnici

NÁZOR: Vyádření starosty Martina Starého k posledním událostem na radnici

17. listopad 2017

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info:

Během posledních měsíců se na kutnohorské politické scéně odehrálo mnoho různých změn a myslím, že v očích kutnohorských voličů jsme jako politici “nezklamali”. Hašteření, hádky, individuální zájmy, handrkování o maličkosti, neochota naslouchat druhým, odvolávání z funkcí… Dokážu si představit, že přesně takhle nás místní politiky dnes kutnohorští voliči vidí, bez ohledu na partajní či koaliční příslušnost. Mezi námi, nijak moc se jim nedivím.

Dovolte mi uplynulé děje na naší radnici vysvětlit.

Koaliční smlouva, která byla před třemi lety podepsána třemi subjekty, byla křehkým dokumentem od samého začátku. Křehkým proto, že závisela na každém členu koalice, na jeho práci a odhodlání pro město něco udělat, na jeho odvaze předřadit městské zájmy zájmům strany či zájmům osobním. Takhle jsem jí vnímal a stale vnímám.

Ale jak se říká – řetěz je nejslabší tam, kde je jeho nejslabší článek. Za poslední rok se ale logicky ukázaly slabé články pomyslného koaličního řetězu, které smlouvě mírně řečeno nepomáhaly. A je teď především na mně, abych na zbylou dobu volebního období našel články nové, takové, které řetěz posílí a dotáhnou do voleb. Mým samozřejmým cílem je naplnit cíle koaliční smlouvy a vždy se přitom držet zásad transparentnosti vůči našim voličům.

Hádky na radnici, které ústily v návrhy změn, však většinou pramenily z toho, že se mnozí ze zvolených zástupců zcela oprostili nejen od politických programů a pravidel politiky, ale že přitom přestali vnímat, zda takové handrkování a personální změny neuškodí chodu Městského úřadu, městských firem nebo dokonce celé Kutné Hory.

Čas ukáže, která z rozhodnutí o změnách na radnici či v městských společnostech byla správná a která nikoliv. Pevně věřím, že v dlouhodobé perspektivě rozhodování kutnohorské radnice obstojí.

Myslím si totiž, že politika na komunální úrovni by měla být především o chuti pracovat, tvořit, pracovat ve prospěch komunity a nikoliv za každou cenu jen kritizovat či hledat vlastní prospěch a přitom sortovat lidi podle stran. To je moje krédo.

Věřím a jsem si jist, že lidí podobného životního kréda najdeme v řadách zastupitelů dost na to, abychom mohli společně naše myšlenky dotáhnout až do konce volebního období. Vždy s jedinou prioritou – aby Kutná Hora byla i nadále příjemným místem pro život místních, pro které a díky jejichž volební vůli místní politici pracují.

Martin Starý,
starosta Kutné Hory