vv auto
Reklama

NÁZORY: Zamyšlení Martina Starého nad investicemi do kutnohorských hřbitovů

1. září 2020, 07:45

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Nedávné události přívalových dešťů v Kutné Hoře mne donutily k zamyšlení. Na FB i v novinách často čteme příspěvky od správce hřbitovů, pana Krause – radního a zastupitele, jak se rád tituluje. Rád bych se v této souvislosti zmínil o detailech toho, co na hřbitovech posledních 5 let probíhá, co nás to stojí i o tom, jaký jiný pohled by na investice na hřbitovech měl mít občan nebo politik.

Za posledních 5 let, kdy je pan Kraus správcem hřbitova, se investovalo a bude v letošním roce investovat převážně do hřbitova Všech Svatých 19 850 000. Ano, čtete správně – skoro 20 milionů korun! O další finanční prostředky formou žádosti o dotace se spoluúčastí cca 30% žádalo město usnesením RM č. 90/20 i v letošním roce. Celková částka bude za rok 2020 a 2021 dalších 1,8 milionu Kč. Celkově tedy bude částka za 6 let skoro 22 milionů Kč (zatím nevíme, kolik bude uvolněno z rozpočtu města na rok 2021, tzn. může být ještě vyšší).

Pro představu – do revitalizace sídliště Šipší se investovalo během 5. etap (bez komunikací) celkově 27,5 milionů korun, z toho asi 60% peněz bylo dotačních. S komunikacemi to bylo cca 48 milionů Kč. Když pomineme stále kritizovaný nedostatek parkovacích míst, revitalizace sídliště byla a je jeho obyvateli veskrze kladně hodnocena. Zpříjemnil se totiž život a prostředí pro cca 8 tisíc obyvatel našeho města a sídliště se stalo o dost příjemnějším místem pro život. Sídliště Hlouška však na podobnou revitalizaci čeká marně. Proč? Důvodů je mnoho, ale jedním z nich je prý stále nedostatek financí. Proto zde zmiňuji právě, dle mého názoru, přemrštěné investice do hřbitova. Ptám se, zda je přednější investovat do majetku, kde leží několik tisíc hrobů, nebo do místa, kde žije, pracuje a vychovává své děti několik tisíc občanů.

Můžeme se na peníze proinvestované na hřbitově podívat i jiným pohledem. Dotace na sídliště byla specifická (60% dotací, 40% vlastních prostředků), nicméně ostatní dotační tituly, které město do teď využívá a které jsem v minulém volebním období inicioval, jsou v režimu 80 až 90% dotace  +  zbytek spoluúčast a neuznatelné náklady. Tyto projekty současné vedení města označuje na jednu stranu za „megalomanské“, na druhou stranu se za stejné projekty veřejně plácá po rameni. Při 20 milionech vlastních financí bychom tak mohli proinvestovat 70 až 80 milionů korun z podobně nastavených dotačních titulů. Celkově by to mohlo být cca 90 až 100 milionů korun.  Za to už by se přece dalo udělat hodně práce pro občany, ne? Už to nemusí být megalomanské projekty typu Vlašského dvoru nebo nové knihovny, ale podobně jsou nastavené dotace na chodníky, veřejné osvětlení, protipovodňová opatření apod. Takové investice už by byly ve městě jistě vidět tam, kde to mnozí citelně potřebujeme. Je to opravdu jen o prioritách a o tom, zda se chceme věnovat živým nebo mrtvým.

Další pohled na investice z posledních let do hřbitova Všech Svatých může být i o prioritách radnice. Na hřbitově se investuje několik milionů korun do likvidace přívalových dešťů, zpevňují se cesty, budují se retenční nádrže. Z dotací. Když jsem během minulého roku požadoval dvakrát, aby zastupitelé odsouhlasili jeden z mnou navržených materiálů, který se týkal zpracování a následné realizace koncepce opatření proti přívalovým dešťům, tak se koalice k mému návrhu otočila zády. Víme všichni, že v Kutné Hoře jsou lokality, které každoročně ohrožuje velké množství vody. Je to např. ulice Vocelova, Štefánikova, Zemanova, části sídliště a další místa, kde jsou vytopeny domy, garáže, sklepy – mohly by se vybudovat retenční nádrže, ochranná opatření, svodnice, příkopy atd. Bohužel se neděje nic. Ptám se tedy, proč na hřbitově ano, ve městě ne? Kde je ta větší potřeba? Kdo určuje ty priority?

Odpověď je jednoduchá. Správcem hřbitova je zastupitel a radní J. Kraus. Ten si je vědom své pozice v koalici a každoročně proudící investice na hřbitovy vyžaduje a tvrdě si je hlídá. Není to o diskusi a koaliční shodě, je to trochu o něčem jiném. Silná pozice ve slabé koalici se dá totiž využít mnohými způsoby, tvrdě, zištně.  O těchto způsobech jsem se přesvědčil za mého starostování několikrát a to, že tento styl práce a požadavků pokračuje, mi potvrdil i současný pan místostarosta. Pak se ale není čemu divit. Ani tomu, že si pak pan Kraus dělá z městem financovaných oprav na hřbitovech své osobní politické PR, které mu bez těchto spojitostí a informací lidé holt slušně řečeno „žerou“. Bylo by však dobré přemýšlet o tom, zda jsou finance do hřbitovů opravdu tak nutné, nebo zda má město nedostatky zcela jinde.

Martin Starý,
bývalý starosta a zastupitel Kutné Hory

Přílohy:
Přehled investic do hřbitovů v KH
Prezentace revitalizace sídliště Šipší

AVE_CZ
Reklama
NÁZORY: Zamyšlení Martina Starého nad investicemi do kutnohorských hřbitovů

NÁZORY: Zamyšlení Martina Starého nad investicemi do kutnohorských hřbitovů

1. září 2020

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Nedávné události přívalových dešťů v Kutné Hoře mne donutily k zamyšlení. Na FB i v novinách často čteme příspěvky od správce hřbitovů, pana Krause – radního a zastupitele, jak se rád tituluje. Rád bych se v této souvislosti zmínil o detailech toho, co na hřbitovech posledních 5 let probíhá, co nás to stojí i o tom, jaký jiný pohled by na investice na hřbitovech měl mít občan nebo politik.

Za posledních 5 let, kdy je pan Kraus správcem hřbitova, se investovalo a bude v letošním roce investovat převážně do hřbitova Všech Svatých 19 850 000. Ano, čtete správně – skoro 20 milionů korun! O další finanční prostředky formou žádosti o dotace se spoluúčastí cca 30% žádalo město usnesením RM č. 90/20 i v letošním roce. Celková částka bude za rok 2020 a 2021 dalších 1,8 milionu Kč. Celkově tedy bude částka za 6 let skoro 22 milionů Kč (zatím nevíme, kolik bude uvolněno z rozpočtu města na rok 2021, tzn. může být ještě vyšší).

Pro představu – do revitalizace sídliště Šipší se investovalo během 5. etap (bez komunikací) celkově 27,5 milionů korun, z toho asi 60% peněz bylo dotačních. S komunikacemi to bylo cca 48 milionů Kč. Když pomineme stále kritizovaný nedostatek parkovacích míst, revitalizace sídliště byla a je jeho obyvateli veskrze kladně hodnocena. Zpříjemnil se totiž život a prostředí pro cca 8 tisíc obyvatel našeho města a sídliště se stalo o dost příjemnějším místem pro život. Sídliště Hlouška však na podobnou revitalizaci čeká marně. Proč? Důvodů je mnoho, ale jedním z nich je prý stále nedostatek financí. Proto zde zmiňuji právě, dle mého názoru, přemrštěné investice do hřbitova. Ptám se, zda je přednější investovat do majetku, kde leží několik tisíc hrobů, nebo do místa, kde žije, pracuje a vychovává své děti několik tisíc občanů.

Můžeme se na peníze proinvestované na hřbitově podívat i jiným pohledem. Dotace na sídliště byla specifická (60% dotací, 40% vlastních prostředků), nicméně ostatní dotační tituly, které město do teď využívá a které jsem v minulém volebním období inicioval, jsou v režimu 80 až 90% dotace  +  zbytek spoluúčast a neuznatelné náklady. Tyto projekty současné vedení města označuje na jednu stranu za „megalomanské“, na druhou stranu se za stejné projekty veřejně plácá po rameni. Při 20 milionech vlastních financí bychom tak mohli proinvestovat 70 až 80 milionů korun z podobně nastavených dotačních titulů. Celkově by to mohlo být cca 90 až 100 milionů korun.  Za to už by se přece dalo udělat hodně práce pro občany, ne? Už to nemusí být megalomanské projekty typu Vlašského dvoru nebo nové knihovny, ale podobně jsou nastavené dotace na chodníky, veřejné osvětlení, protipovodňová opatření apod. Takové investice už by byly ve městě jistě vidět tam, kde to mnozí citelně potřebujeme. Je to opravdu jen o prioritách a o tom, zda se chceme věnovat živým nebo mrtvým.

Další pohled na investice z posledních let do hřbitova Všech Svatých může být i o prioritách radnice. Na hřbitově se investuje několik milionů korun do likvidace přívalových dešťů, zpevňují se cesty, budují se retenční nádrže. Z dotací. Když jsem během minulého roku požadoval dvakrát, aby zastupitelé odsouhlasili jeden z mnou navržených materiálů, který se týkal zpracování a následné realizace koncepce opatření proti přívalovým dešťům, tak se koalice k mému návrhu otočila zády. Víme všichni, že v Kutné Hoře jsou lokality, které každoročně ohrožuje velké množství vody. Je to např. ulice Vocelova, Štefánikova, Zemanova, části sídliště a další místa, kde jsou vytopeny domy, garáže, sklepy – mohly by se vybudovat retenční nádrže, ochranná opatření, svodnice, příkopy atd. Bohužel se neděje nic. Ptám se tedy, proč na hřbitově ano, ve městě ne? Kde je ta větší potřeba? Kdo určuje ty priority?

Odpověď je jednoduchá. Správcem hřbitova je zastupitel a radní J. Kraus. Ten si je vědom své pozice v koalici a každoročně proudící investice na hřbitovy vyžaduje a tvrdě si je hlídá. Není to o diskusi a koaliční shodě, je to trochu o něčem jiném. Silná pozice ve slabé koalici se dá totiž využít mnohými způsoby, tvrdě, zištně.  O těchto způsobech jsem se přesvědčil za mého starostování několikrát a to, že tento styl práce a požadavků pokračuje, mi potvrdil i současný pan místostarosta. Pak se ale není čemu divit. Ani tomu, že si pak pan Kraus dělá z městem financovaných oprav na hřbitovech své osobní politické PR, které mu bez těchto spojitostí a informací lidé holt slušně řečeno „žerou“. Bylo by však dobré přemýšlet o tom, zda jsou finance do hřbitovů opravdu tak nutné, nebo zda má město nedostatky zcela jinde.

Martin Starý,
bývalý starosta a zastupitel Kutné Hory

Přílohy:
Přehled investic do hřbitovů v KH
Prezentace revitalizace sídliště Šipší

Zlata banka
Reklama