Domaro
Reklama

O kolik milionů přišlo město za šest let?

9. březen 2021, 17:00

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Po šancovském vedení Kutné Hory v letech 2010-14 zbyl velký, a nijak příjemný problém, kterým je takřka nevypověditelná smlouva s dodavatelem tepla z biomasy EC Kutná Hora s.r.o. Jde o dlouhodobý kontrakt zavazující město k povinnosti ročních odběrů v řádech desítek milionů korun. Dodavatel je od roku 2014 takřka výhradním dodavatelem tepla pro Kutnou Horu.

V čem je vlastně problém? Ve vlastních zdrojích (kotle a kogenerační jednotky) dokáže městská společnost KH Tebis vyrobit teplo významně levněji, než za kolik je povinna jej nakupovat od EC Kutná Hora, k čemuž je smluvně zavázána.

Již po zahájení dodávek tepla z EC Kutná Hora bylo zřejmé, že ekonomika KH Tebis a přijatelná cena tepla je možná pouze při současném snížení příjmů městského rozpočtu, ze kterého peníze směřují zpět k občanům (služby, opravy, kultura atd.). Nelze se proto divit, že tato kauza neunikla ani pozornosti celostátního deníku Hospodářské noviny a národním televizním stanicím (více viz https://archiv.ihned.cz/c1-65796810-nejvetsi-firemni-sponzor-kdu-csl-dostal-kontrakt-na-dodavky-tepla-od-spriznenych-politiku).

Libo Hogo fogo slamáček?

Podivnou pachuť v ústech zanechává tento problém, který již neměříme v milionech, ale rovnou desítkách milionů, které vyletěly z kutnohorské poklady a chybí kam se podíváte. Už samotný začátek obchodního vztahu vyžadoval investici města cca 11 milionů korun k prodloužení přivaděče z EC Kutná Hora s.r.o. z kotelny Hlouška do kotelny Šipší, aby bylo dosaženo alespoň současné ekonomiky provozu.

Co to vlastně znamená pro běžného občana? Nájemné, které bylo postupně sníženo z původních více než 12 milionů v roce 2011 na současných cca 5,5 milionu Kč, jsou spolu se ziskem KH Tebisu důležité příjmy městského rozpočtu. A tyto peníze městu dlouhodobě chybí. Čtenář si jistě spočítá sám o kolik město přišlo.

Z nájemného by se měla hradit obnova teplárenské infrastruktury Kutné Hory v hodnotě cca 200 milionů korun. Takto bude placena z městského rozpočtu, na úkor jiných investic. Z rozděleného zisku vlastní firmy by mohlo bývalo město například opravit chodníky, silnice, sportoviště, zvelebit centrum města nebo investovat do průmyslové zóny, či opravit byty pro mladé. Pro konkrétnější představu, hovoříme třeba o opravě dožilého městského krytého bazénu, desítkách kilometrů chodníků, či stovkách parkovacích míst. Toto jsou problémy, které naše město dlouhodobě trápí!

To externí dodavatel tepla, který část tohoto zisku odnímá, nezajistí. Zisky jsou jednoduše řečeno v cizích rukou.

Apel na zastupitele a Radu města

V těchto dnech je Radou města Kutná Hora, jako zástupcem jediného vlastníka městské teplárenské společnosti KH Tebis s.r.o., diskutováno možné prodloužení smlouvy za upravených podmínek. Připomeňme, že smlouva na 8 let nabyla účinnosti v září 2014 a patří k ní také dvě jednostranné 3leté opce (celkem 6 let), které jsou nezvykle na straně dodavatele, nikoliv města. Zástupce dodavatele přiznal, že na čtrnáctiletém kontraktu vydělávají zejména díky současné výrobě elektřiny ročně desítky milionů.

Neshledáváme v nejlepším zájmu občanů našeho města, aby se druhé dějství této dvouaktovky (projednávání nových obchodních podmínek s dominantním dodavatelem tepla pro město) odehrávalo jako to první – za zavřenými dveřmi. K čemu bylo veřejné slyšení připomínek občanů 2.5. 2012, když Rada města den na to, bez větší diskuse, stejně uzavření smlouvy odsouhlasila? Důsledky tohoto ukvapeného jednání ponesou občané ještě mnoho dalších let. Nabízí se také možnost snížení rezervovaného tepelného výkonu, který město nepotřebuje nebo odstoupení od smlouvy v souladu Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Preferujeme širokou a otevřenou diskusi napříč politickým spektrem, podrobné a podložené informace, účast externích poradců a dostatek času pro rozhodování a posouzení všech dostupných informací.

Společně ODS a Město PRO lidi

AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
O kolik milionů přišlo město za šest let?

O kolik milionů přišlo město za šest let?

9. březen 2021

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

Po šancovském vedení Kutné Hory v letech 2010-14 zbyl velký, a nijak příjemný problém, kterým je takřka nevypověditelná smlouva s dodavatelem tepla z biomasy EC Kutná Hora s.r.o. Jde o dlouhodobý kontrakt zavazující město k povinnosti ročních odběrů v řádech desítek milionů korun. Dodavatel je od roku 2014 takřka výhradním dodavatelem tepla pro Kutnou Horu.

V čem je vlastně problém? Ve vlastních zdrojích (kotle a kogenerační jednotky) dokáže městská společnost KH Tebis vyrobit teplo významně levněji, než za kolik je povinna jej nakupovat od EC Kutná Hora, k čemuž je smluvně zavázána.

Již po zahájení dodávek tepla z EC Kutná Hora bylo zřejmé, že ekonomika KH Tebis a přijatelná cena tepla je možná pouze při současném snížení příjmů městského rozpočtu, ze kterého peníze směřují zpět k občanům (služby, opravy, kultura atd.). Nelze se proto divit, že tato kauza neunikla ani pozornosti celostátního deníku Hospodářské noviny a národním televizním stanicím (více viz https://archiv.ihned.cz/c1-65796810-nejvetsi-firemni-sponzor-kdu-csl-dostal-kontrakt-na-dodavky-tepla-od-spriznenych-politiku).

Libo Hogo fogo slamáček?

Podivnou pachuť v ústech zanechává tento problém, který již neměříme v milionech, ale rovnou desítkách milionů, které vyletěly z kutnohorské poklady a chybí kam se podíváte. Už samotný začátek obchodního vztahu vyžadoval investici města cca 11 milionů korun k prodloužení přivaděče z EC Kutná Hora s.r.o. z kotelny Hlouška do kotelny Šipší, aby bylo dosaženo alespoň současné ekonomiky provozu.

Co to vlastně znamená pro běžného občana? Nájemné, které bylo postupně sníženo z původních více než 12 milionů v roce 2011 na současných cca 5,5 milionu Kč, jsou spolu se ziskem KH Tebisu důležité příjmy městského rozpočtu. A tyto peníze městu dlouhodobě chybí. Čtenář si jistě spočítá sám o kolik město přišlo.

Z nájemného by se měla hradit obnova teplárenské infrastruktury Kutné Hory v hodnotě cca 200 milionů korun. Takto bude placena z městského rozpočtu, na úkor jiných investic. Z rozděleného zisku vlastní firmy by mohlo bývalo město například opravit chodníky, silnice, sportoviště, zvelebit centrum města nebo investovat do průmyslové zóny, či opravit byty pro mladé. Pro konkrétnější představu, hovoříme třeba o opravě dožilého městského krytého bazénu, desítkách kilometrů chodníků, či stovkách parkovacích míst. Toto jsou problémy, které naše město dlouhodobě trápí!

To externí dodavatel tepla, který část tohoto zisku odnímá, nezajistí. Zisky jsou jednoduše řečeno v cizích rukou.

Apel na zastupitele a Radu města

V těchto dnech je Radou města Kutná Hora, jako zástupcem jediného vlastníka městské teplárenské společnosti KH Tebis s.r.o., diskutováno možné prodloužení smlouvy za upravených podmínek. Připomeňme, že smlouva na 8 let nabyla účinnosti v září 2014 a patří k ní také dvě jednostranné 3leté opce (celkem 6 let), které jsou nezvykle na straně dodavatele, nikoliv města. Zástupce dodavatele přiznal, že na čtrnáctiletém kontraktu vydělávají zejména díky současné výrobě elektřiny ročně desítky milionů.

Neshledáváme v nejlepším zájmu občanů našeho města, aby se druhé dějství této dvouaktovky (projednávání nových obchodních podmínek s dominantním dodavatelem tepla pro město) odehrávalo jako to první – za zavřenými dveřmi. K čemu bylo veřejné slyšení připomínek občanů 2.5. 2012, když Rada města den na to, bez větší diskuse, stejně uzavření smlouvy odsouhlasila? Důsledky tohoto ukvapeného jednání ponesou občané ještě mnoho dalších let. Nabízí se také možnost snížení rezervovaného tepelného výkonu, který město nepotřebuje nebo odstoupení od smlouvy v souladu Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Preferujeme širokou a otevřenou diskusi napříč politickým spektrem, podrobné a podložené informace, účast externích poradců a dostatek času pro rozhodování a posouzení všech dostupných informací.

Společně ODS a Město PRO lidi

Zlata banka
Reklama