vv auto
Reklama

Poděkování lékařům a personálu kutnohorské nemocnice

10. duben 2022, 01:44

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info.

Kutná Hora/ Čáslav - Děkuji za profesionální přístup lékařů a laskavost personálu chirurgického oddělení kutnohorské nemocnice. Především pánům chirurgům MUDr. Janu Spáčilovi a MUDr. Josefu Oupickému. A také čáslavské praktické lékařce MUDr. Lucii Čápové.

O tom, jak jsem kráčel po stopách Hippokrata, jsem už psal, přesto svůj zážitek zopakuji. Je to zajímavé, edukativní a inspirující. Před několika lety jsem totiž navštívil na ostrově Kós starořecký léčebný chrám, zasvěcený bohu lékařství, Asklépion. V něm studoval nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství, Hippokratés z Kósu. A také jsem pod prastarým platanem četl Hippokratovu přísahu, kterou pod tímto stromem sepsal a vyučoval. Ta obsahuje základní etické principy, kterými se medicína po drobných úpravách řídí dodnes. V textu přísahy se mimo jiné píše: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku.“

Hippokratés žil zhruba čtyři století před naším letopočtem. Vytvořil přísahu, která je téměř dokonalá. Téměř píši proto, protože tam chybí některá slova a principy. Kdyby „otec medicíny“ znal uvedené lékaře a lékařku, jistě by do přísahy připsal slova jako důvěra, laskavost a empatie.

Text a foto Ing. Vladimír Havlíček
AVE_CZ
Reklama
Poděkování lékařům a personálu kutnohorské nemocnice

Poděkování lékařům a personálu kutnohorské nemocnice

10. duben 2022

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info.

Kutná Hora/ Čáslav - Děkuji za profesionální přístup lékařů a laskavost personálu chirurgického oddělení kutnohorské nemocnice. Především pánům chirurgům MUDr. Janu Spáčilovi a MUDr. Josefu Oupickému. A také čáslavské praktické lékařce MUDr. Lucii Čápové.

O tom, jak jsem kráčel po stopách Hippokrata, jsem už psal, přesto svůj zážitek zopakuji. Je to zajímavé, edukativní a inspirující. Před několika lety jsem totiž navštívil na ostrově Kós starořecký léčebný chrám, zasvěcený bohu lékařství, Asklépion. V něm studoval nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství, Hippokratés z Kósu. A také jsem pod prastarým platanem četl Hippokratovu přísahu, kterou pod tímto stromem sepsal a vyučoval. Ta obsahuje základní etické principy, kterými se medicína po drobných úpravách řídí dodnes. V textu přísahy se mimo jiné píše: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku.“

Hippokratés žil zhruba čtyři století před naším letopočtem. Vytvořil přísahu, která je téměř dokonalá. Téměř píši proto, protože tam chybí některá slova a principy. Kdyby „otec medicíny“ znal uvedené lékaře a lékařku, jistě by do přísahy připsal slova jako důvěra, laskavost a empatie.

Zlata banka
Reklama
Text a foto Ing. Vladimír Havlíček
Prohlédnout galerii