Domaro
Reklama

V Čáslavi proběhne informativní schůzka s občany o rozšíření a životnosti skládky

25. únor 2023, 07:24

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

V pondělí 27. února 2023 od 18:00 na Nové scéně Dusíkova divadla se koná informativní schůzka k tématu skládky. Schůzka bude rozdělena do několika bloků, na kterých zazní názory z Ministerstva životního prostředí, odborníků na skládkování, ale i občanských aktivistů.

K vidění budou vizualizace skládky a jejího rozšíření, zodpoví se otázka, zda a jak může Čáslav fungovat bez skládky. Občané budou seznámeni se strategickým dokumentem odpadového hospodářství města Čáslav a představí se ukázky dobré praxe z měst, kde si skládkování řeší sami a výhodněji, než je tomu v Čáslavi. Pozornost bude věnována i finančním otázkám – finanční výhodnosti/nevýhodnosti skládky do současné doby, předpokládaným příjmům do r. 2029, výhledu do budoucnosti, ale i tomu, jestli se případné rozšíření skládky dotkne finančně obyvatel.

Mezi hlavní témata večera patří i zodpovězení otázky, jaká je životnost skládky, jak pokračuje proces jejího rozšíření a jaké kroky by nyní měly a budou následovat. Proběhne stručná rekapitulace EIA a k ní podaných námitek, ale také rekapitulace a vysvětlení smluvních závazků města ke společnosti AVE.

Pokud se bude Čáslav řídit strategickými dokumenty Středočeského kraje, ČR, ale i svým vlastním, může bez rozšíření skládky po r. 2030 existovat. Nepůjde to ale samo. Je třeba, aby se zapojili i sami občané. Jaké kroky pro lepší budoucnost Čáslavi může udělat každý z nás se návštěvníci akce dozví na setkání 27. února.

Martin Horský,
zastupitel města

AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
V Čáslavi proběhne informativní schůzka s občany o rozšíření a životnosti skládky

V Čáslavi proběhne informativní schůzka s občany o rozšíření a životnosti skládky

25. únor 2023

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjadřují stanoviska pouze autorů, nejsou materiály www.svoboda.info:

V pondělí 27. února 2023 od 18:00 na Nové scéně Dusíkova divadla se koná informativní schůzka k tématu skládky. Schůzka bude rozdělena do několika bloků, na kterých zazní názory z Ministerstva životního prostředí, odborníků na skládkování, ale i občanských aktivistů.

K vidění budou vizualizace skládky a jejího rozšíření, zodpoví se otázka, zda a jak může Čáslav fungovat bez skládky. Občané budou seznámeni se strategickým dokumentem odpadového hospodářství města Čáslav a představí se ukázky dobré praxe z měst, kde si skládkování řeší sami a výhodněji, než je tomu v Čáslavi. Pozornost bude věnována i finančním otázkám – finanční výhodnosti/nevýhodnosti skládky do současné doby, předpokládaným příjmům do r. 2029, výhledu do budoucnosti, ale i tomu, jestli se případné rozšíření skládky dotkne finančně obyvatel.

Mezi hlavní témata večera patří i zodpovězení otázky, jaká je životnost skládky, jak pokračuje proces jejího rozšíření a jaké kroky by nyní měly a budou následovat. Proběhne stručná rekapitulace EIA a k ní podaných námitek, ale také rekapitulace a vysvětlení smluvních závazků města ke společnosti AVE.

Pokud se bude Čáslav řídit strategickými dokumenty Středočeského kraje, ČR, ale i svým vlastním, může bez rozšíření skládky po r. 2030 existovat. Nepůjde to ale samo. Je třeba, aby se zapojili i sami občané. Jaké kroky pro lepší budoucnost Čáslavi může udělat každý z nás se návštěvníci akce dozví na setkání 27. února.

Martin Horský,
zastupitel města

Zlata banka
Reklama