vv auto
Reklama

Vzpomínka na krále

28. květen 2016, 09:30

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info.

Bylo příjemné zúčastnit se části konference v předvečer 700. výročí narození krále Karla IV., pořádanou Cechem českých vinařů v klášteře Svaté Voršily, GASK a Vlašském dvoře. Poutavá přednáška PhDr. Kláry Benešovské z Ústavu dějin umění a následné shrnutí života našeho pana krále v podání umělců Alfréda Strejčka a Štěpána Raka, byly silným kulturním zážitkem. Závěrečný přípitek se samotným králem poté, co k přítomným promluvil z pavlače Vlašského dvora, byl za zvuku fanfár milým završením pozdního odpoledne.

Karel IV. je jedním z mnoha symbolů naší státnosti. Stal se zakladatelem významných a dominantních staveb nejen na území našeho státu. A tak pohled do historie může umocňovat lítost našeho beztak krásného města, že nám zde po králi nezůstalo nic tolik významného jako v Praze, Karlštejně i jinde.    I přesto si dle historiků našeho města pro jeho stříbrné bohatství hleděl a pomáhal s jeho zvelebováním.

Bylo by pošetilé srovnávat se, byť s odstupem stovek let, s naším vladařem a jinými velikány. Každá doba však zanechává nesmazatelnou stopu v našich dějinách. Je přáním nás všech vytvářet takové hodnoty, které docení naše generace i ty následující.

Jak úžasnou proměnou prošlo naše město od doby zápisu na Seznam kulturního a přírodního dědictví památek UNESCO, je zásluhou předešlých vedení Města a zastupitelských sborů. A naší povinností je na tento rozvoj kontinuálně navázat.  

Dojde-li k realizaci připravovaných projektů, dotknou se široké oblasti každodenního života. Bez získaných dotací, podmíněných finanční spoluúčasti a čerpaného úvěru bychom si je de facto nemohli dovolit zahájit. Důl Osel už nám stříbrné bohatství na jejich pokrytí nevydá.

Čerpání úvěrů je zdravá služba, ovšem nesmí překročit únosnou mez finančních možností samosprávy je splácet. Nezapomínejme, že každá nová stavba, zrekonstruovaná budova, revitalizovaná krajina či poskytovaná služba - to vše s sebou přinese následné výdaje na údržbu a provoz plynoucích z dotačních a provozních závazků. Budou zásadně ovlivňovat budoucí rozpočty našeho Města.

Doposud nejsme jednotní ve snaze hledání úspor při chodu Městského úřadu. Až příliš prostředků Město schvaluje a rozdává, aniž by důsledně kontrolovalo oprávněnost jejich poskytnutí. Vzrůstají nároky na další finanční prostředky již zrealizovaných projektů. Ne všechny silnice, chodníky, městské nemovitosti a další prvky občanské vybavenosti jsou v dokonalém stavu. Některé dodnes chybí. Nepřipusťme realizováním smělých a velkolepých plánů situaci, že nebudeme mít finanční prostředky na věci běžného provozu. Tvořme hodnoty, podílejme se na zkvalitňování života nás všech, ale se vší opatrností a zodpovědností.

Josef Kraus
člen rady města (ANO)

Komentáře
Bez titulu nejsme člověkem? - vložil Pája - 31. květen 2016, 21:55

Jiříku, viděl jsi včerejší pořad na ČT1 Reportéři? Lékařské kapacity a současní i bývalí politici s tituly před a za jménem zneužívají beznadějné situace na smrt nemocných pacientů s ALS a mastí si na jejich úkor svoji bezednou kapsu. Tlupy vzdělaných politiků rozkradly naši matičku zem. I v našem městě se mnozí tituláři odporoučeli s ostudou do věčných politických lovišť. Mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí odpočítává dny, kdy budou po létech strávených v kriminále propuštěni na svobodu. A mohl bych o příbězích vzdělaných lidí psát dál a dál.
A tobě vadí, že pan Kraus nemá maturitu?
Vyjádřil jsi svým blábolem osobní antipatie, nikoliv názor většiny.

Kraus - vložil Jiří - 29. květen 2016, 21:02

Nedivím se článku na úrovni žáka praktické školy, poněvadž pan Kraus nemá ani maturitu. Co nechápu, jak ho někdo mohl zvolit na funkci radního. Holt voličům ANO je jedno, koho volí, hlavně že Babiš.

AVE_CZ
Reklama
Vzpomínka na krále

Vzpomínka na krále

28. Květen 2016

Upozornění: Články zařazené do kapitoly "Názory" vyjajdřují stanoviska pouze autorů, nejsou redakčními materiály www.svoboda.info.

Bylo příjemné zúčastnit se části konference v předvečer 700. výročí narození krále Karla IV., pořádanou Cechem českých vinařů v klášteře Svaté Voršily, GASK a Vlašském dvoře. Poutavá přednáška PhDr. Kláry Benešovské z Ústavu dějin umění a následné shrnutí života našeho pana krále v podání umělců Alfréda Strejčka a Štěpána Raka, byly silným kulturním zážitkem. Závěrečný přípitek se samotným králem poté, co k přítomným promluvil z pavlače Vlašského dvora, byl za zvuku fanfár milým završením pozdního odpoledne.

Karel IV. je jedním z mnoha symbolů naší státnosti. Stal se zakladatelem významných a dominantních staveb nejen na území našeho státu. A tak pohled do historie může umocňovat lítost našeho beztak krásného města, že nám zde po králi nezůstalo nic tolik významného jako v Praze, Karlštejně i jinde.    I přesto si dle historiků našeho města pro jeho stříbrné bohatství hleděl a pomáhal s jeho zvelebováním.

Bylo by pošetilé srovnávat se, byť s odstupem stovek let, s naším vladařem a jinými velikány. Každá doba však zanechává nesmazatelnou stopu v našich dějinách. Je přáním nás všech vytvářet takové hodnoty, které docení naše generace i ty následující.

Jak úžasnou proměnou prošlo naše město od doby zápisu na Seznam kulturního a přírodního dědictví památek UNESCO, je zásluhou předešlých vedení Města a zastupitelských sborů. A naší povinností je na tento rozvoj kontinuálně navázat.  

Dojde-li k realizaci připravovaných projektů, dotknou se široké oblasti každodenního života. Bez získaných dotací, podmíněných finanční spoluúčasti a čerpaného úvěru bychom si je de facto nemohli dovolit zahájit. Důl Osel už nám stříbrné bohatství na jejich pokrytí nevydá.

Čerpání úvěrů je zdravá služba, ovšem nesmí překročit únosnou mez finančních možností samosprávy je splácet. Nezapomínejme, že každá nová stavba, zrekonstruovaná budova, revitalizovaná krajina či poskytovaná služba - to vše s sebou přinese následné výdaje na údržbu a provoz plynoucích z dotačních a provozních závazků. Budou zásadně ovlivňovat budoucí rozpočty našeho Města.

Doposud nejsme jednotní ve snaze hledání úspor při chodu Městského úřadu. Až příliš prostředků Město schvaluje a rozdává, aniž by důsledně kontrolovalo oprávněnost jejich poskytnutí. Vzrůstají nároky na další finanční prostředky již zrealizovaných projektů. Ne všechny silnice, chodníky, městské nemovitosti a další prvky občanské vybavenosti jsou v dokonalém stavu. Některé dodnes chybí. Nepřipusťme realizováním smělých a velkolepých plánů situaci, že nebudeme mít finanční prostředky na věci běžného provozu. Tvořme hodnoty, podílejme se na zkvalitňování života nás všech, ale se vší opatrností a zodpovědností.

Josef Kraus
člen rady města (ANO)

Zlata banka
Reklama