Domaro
Reklama

Do Církvice přes Karlov nepozději v sobotu 10. září!

9. září 2022, 17:03

Církvice - V rámci výstavby obchvatu Církvice na sil. I/38 proběhla v pátek kontrolní prohlídka přeložky silnice III/03321 (So 121) včetně mostu (So 221), který řeší mimoúrovňové křížení této silnice s železniční tratí a hlavní trasou budoucího obchvatu silnice I/38.

"Součástí přeložky zprovozněného úseku je i nová okružní křižovatka," doplnil tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček. "Na základě této prohlídky jsme za stanovených podmínek obdrželi souhlas k předčasnému užívání uvedených dvou stavebních objektů. Pro řidiče to znamená, že prvně od července 2021 budou moci opětovně použít silnice III. třídy mezi Církvicí a Kutnou Horou a poprvé také bez přejezdu frekventované železniční trati a to nejpozději v průběhu soboty 10. září 2022," uzavřel Martin Buček.

tz, res
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Do Církvice přes Karlov nepozději v sobotu 10. září!

Do Církvice přes Karlov nepozději v sobotu 10. září!

9. září 2022

Církvice - V rámci výstavby obchvatu Církvice na sil. I/38 proběhla v pátek kontrolní prohlídka přeložky silnice III/03321 (So 121) včetně mostu (So 221), který řeší mimoúrovňové křížení této silnice s železniční tratí a hlavní trasou budoucího obchvatu silnice I/38.

"Součástí přeložky zprovozněného úseku je i nová okružní křižovatka," doplnil tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček. "Na základě této prohlídky jsme za stanovených podmínek obdrželi souhlas k předčasnému užívání uvedených dvou stavebních objektů. Pro řidiče to znamená, že prvně od července 2021 budou moci opětovně použít silnice III. třídy mezi Církvicí a Kutnou Horou a poprvé také bez přejezdu frekventované železniční trati a to nejpozději v průběhu soboty 10. září 2022," uzavřel Martin Buček.

Zlata banka
Reklama
tz, res
Prohlédnout galerii