vv auto
Reklama

Evropské peníze pomáhají i kolínské škole zkvalitnit a vylepšit výuku

31. leden 2012, 10:45
(aktualizováno: 31. leden 2012, 10:45)

Kolín - SOŠ a SOU stavební Kolín zahájila v listopadu 2011 grantový projekt "Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům". Tento projekt je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem projektu je dosažení kvalitnější, efektivnější a atraktivnější výuky na naší škole. Během projektu dojde k vytvoření nových učeben, moderních studijních materiálů, rozšíří se spolupráce s odbornými firmami a sociálními partnery. Celý projekt má pět základních částí. První z nich je vytvoření pracovních sešitů pro elektrotechnické předměty, včetně vybudování odborné laboratoře a počítačové učebny, druhou pak podpora a realizace mediální výchovy. Třetí oblastí je rozšíření spolupráce s odbornými firmami a sociálními partnery. Čtvrtou pak vytvoření odborných cizojazyčných slovníků a pracovních listů. Poslední částí je používání základů angličtiny při výuce žáků SOU.

Podstatné na celém projektu je to, že do něj budou postupně zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci a žáci školy (těch je téměř 700). A co nás tedy čeká?
Jednou z nejvýznamnějších a také nejviditelnějších částí projektu bude vybudování nové laboratoře pro studijní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Tento obor je unikátní právě na naší škole. Jde v něm vlastně o propojení elektrotechnických a instalatérských dovedností, navíc je studium zakončeno maturitní zkouškou (jsme jednou ze dvou středních škol v kraji, kde se obor vyučuje). V nově vybudované laboratoři budou moci žáci simulovat reálnou práci na několika nových cvičných panelech. Vzhledem k tomu že obor MEIEZ je unikátní a relativně nový (v ČR se učí od roku 2005), není pro něj dostatečné množství specializovaných učebních textů. Právě proto vytvoří naše škola v rámci projektu sadu pracovních sešitů pro odborné předměty tohoto oboru. Tyto sešity budou vytvořeny i v elektronické podobě, a to v nově vzniklé počítačové učebně.

Další částí projektu je podpora mediální výchovy na naší škole. Budou vytvořeny výukové moduly mediální výchovy prostřednictvím vybraných témat v odborných předmětech.
Třetí částí projektu je rozšíření spolupráce s odbornými firmami a sociálními partnery. V rámci této části projektu proběhne několik odborných seminářů a také dvě specializované konference, kterých se zúčastní nejen spolupracující firmy, ale i sociální partneři školy.

Již 21. prosince 2011 proběhla první odborná konference, na kterou byli přizváni zaměstnanci školy, zástupci sociálních partnerů a spolupracujících firem: Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.; Silnice Čáslav - holding, a.s.; OKtherm Petr Dusílek; Společnost Fase s.r.o.; Tepelná čerpadla IVT s.r.o.; TL Group, s.r.o.; ÚRS Praha, a.s.; Uni Kolín spol. s r.o. a Pontevia Corp. a.s. Dále se představili zástupci Úřadu práce v Kolíně a Okresní hospodářské komory Kolín. Na neustálé zlepšování spolupráce s firmami klademe velký důraz, protože v nich naši absolventi nacházejí uplatnění. Tato spolupráce je tedy oboustranně výhodná a věříme, že se bude i v rámci projektu neustále zlepšovat.

Další části našeho projektu se věnují jazykovým schopnostem žáků a pedagogů. Jelikož v oblasti stavebnictví máme mnohaleté zkušenosti, tak také víme, že jedním z neduhů současné vzdělávací nabídky je nedostatek odborně zaměřených jazykových učebnic, které by žákům umožnily doplnit si znalosti cizího jazyka vzhledem k jejich oboru studia. Proto škola vytvoří soubor cizojazyčných odborných slovníků (ČJ-ANJ, ČJ-NEJ) a na ně navazující pracovní listy pro stěžejní studijní obor naší školy, kterým je STAVEBNICTVÍ. Věříme, že znalost odborných cizojazyčných termínů napomůže ke zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků na pracovním trhu nejen u nás, ale i v zahraničí. S jazykovou tematikou souvisí i poslední část projektu, během níž dojde k vytvoření příruček se základními anglickými frázemi potřebnými v hodinách výuky na SOU. Příručky budou mít formát stolního kalendáře s dostatečnou velikostí písma. Součástí této fáze projektu je i důkladné proškolení všech pedagogických pracovníků v anglickém jazyce.

Co říci závěrem? Grantový projekt Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům je příkladem, jak evropské peníze pomáhají školám s modernizací výuky.

tz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Evropské peníze pomáhají i kolínské škole zkvalitnit a vylepšit výuku

Evropské peníze pomáhají i kolínské škole zkvalitnit a vylepšit výuku

31. leden 2012
(aktualizováno: 31. leden 2012, 10:45)

Kolín - SOŠ a SOU stavební Kolín zahájila v listopadu 2011 grantový projekt "Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům". Tento projekt je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem projektu je dosažení kvalitnější, efektivnější a atraktivnější výuky na naší škole. Během projektu dojde k vytvoření nových učeben, moderních studijních materiálů, rozšíří se spolupráce s odbornými firmami a sociálními partnery. Celý projekt má pět základních částí. První z nich je vytvoření pracovních sešitů pro elektrotechnické předměty, včetně vybudování odborné laboratoře a počítačové učebny, druhou pak podpora a realizace mediální výchovy. Třetí oblastí je rozšíření spolupráce s odbornými firmami a sociálními partnery. Čtvrtou pak vytvoření odborných cizojazyčných slovníků a pracovních listů. Poslední částí je používání základů angličtiny při výuce žáků SOU.

Podstatné na celém projektu je to, že do něj budou postupně zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci a žáci školy (těch je téměř 700). A co nás tedy čeká?
Jednou z nejvýznamnějších a také nejviditelnějších částí projektu bude vybudování nové laboratoře pro studijní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Tento obor je unikátní právě na naší škole. Jde v něm vlastně o propojení elektrotechnických a instalatérských dovedností, navíc je studium zakončeno maturitní zkouškou (jsme jednou ze dvou středních škol v kraji, kde se obor vyučuje). V nově vybudované laboratoři budou moci žáci simulovat reálnou práci na několika nových cvičných panelech. Vzhledem k tomu že obor MEIEZ je unikátní a relativně nový (v ČR se učí od roku 2005), není pro něj dostatečné množství specializovaných učebních textů. Právě proto vytvoří naše škola v rámci projektu sadu pracovních sešitů pro odborné předměty tohoto oboru. Tyto sešity budou vytvořeny i v elektronické podobě, a to v nově vzniklé počítačové učebně.

Další částí projektu je podpora mediální výchovy na naší škole. Budou vytvořeny výukové moduly mediální výchovy prostřednictvím vybraných témat v odborných předmětech.
Třetí částí projektu je rozšíření spolupráce s odbornými firmami a sociálními partnery. V rámci této části projektu proběhne několik odborných seminářů a také dvě specializované konference, kterých se zúčastní nejen spolupracující firmy, ale i sociální partneři školy.

Již 21. prosince 2011 proběhla první odborná konference, na kterou byli přizváni zaměstnanci školy, zástupci sociálních partnerů a spolupracujících firem: Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.; Silnice Čáslav - holding, a.s.; OKtherm Petr Dusílek; Společnost Fase s.r.o.; Tepelná čerpadla IVT s.r.o.; TL Group, s.r.o.; ÚRS Praha, a.s.; Uni Kolín spol. s r.o. a Pontevia Corp. a.s. Dále se představili zástupci Úřadu práce v Kolíně a Okresní hospodářské komory Kolín. Na neustálé zlepšování spolupráce s firmami klademe velký důraz, protože v nich naši absolventi nacházejí uplatnění. Tato spolupráce je tedy oboustranně výhodná a věříme, že se bude i v rámci projektu neustále zlepšovat.

Další části našeho projektu se věnují jazykovým schopnostem žáků a pedagogů. Jelikož v oblasti stavebnictví máme mnohaleté zkušenosti, tak také víme, že jedním z neduhů současné vzdělávací nabídky je nedostatek odborně zaměřených jazykových učebnic, které by žákům umožnily doplnit si znalosti cizího jazyka vzhledem k jejich oboru studia. Proto škola vytvoří soubor cizojazyčných odborných slovníků (ČJ-ANJ, ČJ-NEJ) a na ně navazující pracovní listy pro stěžejní studijní obor naší školy, kterým je STAVEBNICTVÍ. Věříme, že znalost odborných cizojazyčných termínů napomůže ke zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků na pracovním trhu nejen u nás, ale i v zahraničí. S jazykovou tematikou souvisí i poslední část projektu, během níž dojde k vytvoření příruček se základními anglickými frázemi potřebnými v hodinách výuky na SOU. Příručky budou mít formát stolního kalendáře s dostatečnou velikostí písma. Součástí této fáze projektu je i důkladné proškolení všech pedagogických pracovníků v anglickém jazyce.

Co říci závěrem? Grantový projekt Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům je příkladem, jak evropské peníze pomáhají školám s modernizací výuky.

tz