Evropské peníze pomáhají i kolínské škole zlepšit a zkvalitnit výuku

11. květen 2012, 13:50
(aktualizováno: 11. květen 2012, 13:50)

Kolín - Je to již půl roku, co se na SOŠ a SOU stavební Kolín rozběhl projekt financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR nazvaný Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům. Hlavním cílem je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a tudíž lepší uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce.

Celý projekt je rozdělen do 5 základních částí, v naší terminologii označovaných jako aktivity. A co se tedy v uplynulém období podařilo v jejich rámci uskutečnit?

V rámci klíčové aktivity 01 Vytvoření pracovních sešitů pro odborné předměty oborů Mechanik IEZB, Elektrikář - silnoproud a Instalatér bylo rozpracováno 5 odborných témat: Rozvod plynu, Spínače a tlačítka, Odborná instalace měděních trubek, Odběrná plynová zařízení – rozvod plynu a Technické kreslení. Ke každému tématu byl rozpracován pracovní a kontrolní list, klíč řešení pracovního i kontrolního listu. Pro podporu této aktivity bude ve škole vytvořena odborná laboratoř elektrotechnických předmětů, kde bude možné simulovat reálnou práci (4 typy speciálních panelů pro zapojování 1-fázových motorů, elektromotorů, jištění bytové stanice a měření elektrické energie, elektronické stavebnice). V současné době probíhají přípravy k její realizaci.

V rámci aktivity Podpora mediální výchovy v odborných předmětech oboru Stavebnictví jsou vytvářeny výukové moduly mediální výchovy prostřednictvím vybraných témat v odborných předmětech. Žáci jsou vedeni k aktivnímu vyhledávání informací v různých formách z různých zdrojů. V rámci této aktivity již došlo k vytvoření seznamu 5 témat, na kterých bude mediální výchova probíhat. V uplynulém období byly zpracovány 4 pracovní listy pro učitele, kteří je pilotně odzkoušeli na 50 žácích.

Cílem aktivity Spolupráce se sociálními partnery - odbornými firmami je navázat intenzivní spolupráci mezi školou a odbornými regionálními firmami. Takové firmy by měly ovlivnit obsah ŠVP, neboť mají přehled o nejmodernějších technologiích a materiálech a jsou významnými hráči na regionálním trhu práce v oboru stavebnictví. Po úspěšné konferenci z prosince loňského roku proběhlo několik odborných přednášek specializovaných firem. Jednou z nich byla firma Comap, která naše žáky seznámila se systémy podlahového vytápění,s návrhy otopných soustav a ukázkami základních druhů materiálů (potrubí a armatury) z měděných profilů. Další akcí byla přednáška firmy Ivar CS. Žáci se seznámili s jiným dodavatelem podlahového topení a hlavně s prováděním tlakových zkoušek a regulací otopných systémů. Přednáška firmy Junkers, Dakon byla rovněž velmi zajímavá. Prezentace kotlů a vytápěcích systémů, seznámení s funkcemi jednotlivých výrobků a technické požadavky na instalaci kotlů a zdrojů tepla naše žáky velmi zaujaly. Seznámili se s kotli pro vytápění rodinných domků, zdroji TUV, otopnými systémy a možnostmi zapojení alternativních zdrojů tepla do systému.

Hlavní náplní aktivity Tvorba cizojazyčných odborných slovníčků a pracovních listů pro obor Stavebnictví je vytvoření cizojazyčných slovníčků pro obor stavebnictví. Učitelé jazyků vybrali po konzultaci s vyučujícími odborných předmětů 12 témat, k nimž bude vypracována příslušná slovní zásoba, pracovní listy, kontrolní listy i klíče správných řešení. Pracovní listy slouží k rozšíření a procvičení odborné terminologie příslušného oboru, samozřejmě v anglickém či německém jazyce. Doposud bylo zpracováno 10 odborných témat, která jsou postupně odpilotována na žácích příslušných ročníků. Pracovní listy si dosud vyzkoušelo 132 žáků. Poznatky získané pilotním ověřením budou následně implantovány do ŠVP.

Aktivita 05 Používání základů angličtiny při výuce žáků učebních oborů je zaměřena na výuku angličtiny pro učitele.P později, po ukončení výuky, budou zpracovány výukové pomůcky v podobě slovníčků anglických odborných frází.Od ledna do března 2012 bylo odučeno celkem 381 hodin (třemi lektory), tzn. že průměr na jednoho lektora je 127 hodin, a to v celkem 12ti skupinách ve čtyřech vyučovacích dnech v týdnu. Celkem je vyučováno 60 našich kolegů. Do konce projektu zbývá lektorům odučit ještě 384 hodin (128 na lektora).

Co říci závěrem? Věříme, že všechny cíle dané projektem postupně uskutečníme. O jejich dalším plnění Vás budeme opět informovat.

tisková zpráva
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Evropské peníze pomáhají i kolínské škole zlepšit a zkvalitnit výuku

Evropské peníze pomáhají i kolínské škole zlepšit a zkvalitnit výuku

11. Květen 2012
(aktualizováno: 11. Květen 2012, 13:50)

Kolín - Je to již půl roku, co se na SOŠ a SOU stavební Kolín rozběhl projekt financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR nazvaný Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům. Hlavním cílem je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a tudíž lepší uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce.

Celý projekt je rozdělen do 5 základních částí, v naší terminologii označovaných jako aktivity. A co se tedy v uplynulém období podařilo v jejich rámci uskutečnit?

V rámci klíčové aktivity 01 Vytvoření pracovních sešitů pro odborné předměty oborů Mechanik IEZB, Elektrikář - silnoproud a Instalatér bylo rozpracováno 5 odborných témat: Rozvod plynu, Spínače a tlačítka, Odborná instalace měděních trubek, Odběrná plynová zařízení – rozvod plynu a Technické kreslení. Ke každému tématu byl rozpracován pracovní a kontrolní list, klíč řešení pracovního i kontrolního listu. Pro podporu této aktivity bude ve škole vytvořena odborná laboratoř elektrotechnických předmětů, kde bude možné simulovat reálnou práci (4 typy speciálních panelů pro zapojování 1-fázových motorů, elektromotorů, jištění bytové stanice a měření elektrické energie, elektronické stavebnice). V současné době probíhají přípravy k její realizaci.

V rámci aktivity Podpora mediální výchovy v odborných předmětech oboru Stavebnictví jsou vytvářeny výukové moduly mediální výchovy prostřednictvím vybraných témat v odborných předmětech. Žáci jsou vedeni k aktivnímu vyhledávání informací v různých formách z různých zdrojů. V rámci této aktivity již došlo k vytvoření seznamu 5 témat, na kterých bude mediální výchova probíhat. V uplynulém období byly zpracovány 4 pracovní listy pro učitele, kteří je pilotně odzkoušeli na 50 žácích.

Cílem aktivity Spolupráce se sociálními partnery - odbornými firmami je navázat intenzivní spolupráci mezi školou a odbornými regionálními firmami. Takové firmy by měly ovlivnit obsah ŠVP, neboť mají přehled o nejmodernějších technologiích a materiálech a jsou významnými hráči na regionálním trhu práce v oboru stavebnictví. Po úspěšné konferenci z prosince loňského roku proběhlo několik odborných přednášek specializovaných firem. Jednou z nich byla firma Comap, která naše žáky seznámila se systémy podlahového vytápění,s návrhy otopných soustav a ukázkami základních druhů materiálů (potrubí a armatury) z měděných profilů. Další akcí byla přednáška firmy Ivar CS. Žáci se seznámili s jiným dodavatelem podlahového topení a hlavně s prováděním tlakových zkoušek a regulací otopných systémů. Přednáška firmy Junkers, Dakon byla rovněž velmi zajímavá. Prezentace kotlů a vytápěcích systémů, seznámení s funkcemi jednotlivých výrobků a technické požadavky na instalaci kotlů a zdrojů tepla naše žáky velmi zaujaly. Seznámili se s kotli pro vytápění rodinných domků, zdroji TUV, otopnými systémy a možnostmi zapojení alternativních zdrojů tepla do systému.

Hlavní náplní aktivity Tvorba cizojazyčných odborných slovníčků a pracovních listů pro obor Stavebnictví je vytvoření cizojazyčných slovníčků pro obor stavebnictví. Učitelé jazyků vybrali po konzultaci s vyučujícími odborných předmětů 12 témat, k nimž bude vypracována příslušná slovní zásoba, pracovní listy, kontrolní listy i klíče správných řešení. Pracovní listy slouží k rozšíření a procvičení odborné terminologie příslušného oboru, samozřejmě v anglickém či německém jazyce. Doposud bylo zpracováno 10 odborných témat, která jsou postupně odpilotována na žácích příslušných ročníků. Pracovní listy si dosud vyzkoušelo 132 žáků. Poznatky získané pilotním ověřením budou následně implantovány do ŠVP.

Aktivita 05 Používání základů angličtiny při výuce žáků učebních oborů je zaměřena na výuku angličtiny pro učitele.P později, po ukončení výuky, budou zpracovány výukové pomůcky v podobě slovníčků anglických odborných frází.Od ledna do března 2012 bylo odučeno celkem 381 hodin (třemi lektory), tzn. že průměr na jednoho lektora je 127 hodin, a to v celkem 12ti skupinách ve čtyřech vyučovacích dnech v týdnu. Celkem je vyučováno 60 našich kolegů. Do konce projektu zbývá lektorům odučit ještě 384 hodin (128 na lektora).

Co říci závěrem? Věříme, že všechny cíle dané projektem postupně uskutečníme. O jejich dalším plnění Vás budeme opět informovat.

tisková zpráva