Kolín se dočkal otevření obchvatu okolo města, výstavba zabrala čtyři roky

8. prosinec 2012, 12:27
(aktualizováno: 8. prosinec 2012, 12:27)

Kolín - Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pátek 7. prosince v Kolíně nový obchvat na silnici I/38. Po čtyřleté výstavbě je tak zprovozněna jedna z klíčových staveb s významným pozitivním dopadem na život ve městě. Obchvat především odvede hustou tranzitní dopravu z centra města.

„Zprovozněním bude odvedena tranzitní doprava mimo obytnou zástavbu centra Kolína, čímž dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu. Nová komunikace je v souladu také s očekávanými požadavky v oblasti plánované intenzity dopravy roce 2030,“ popisuje novou stavbu generální ředitel ŘSD David Čermák.

V souvislosti s výhledem do roku 2030 je počítáno s následující intenzitou: 13 472 vozidel/24 h (z toho 4304 těžkých vozidel/24 h) pro úsek mezi počátkem trasy a přeložkou Polepské (silnice II /125), resp. 11 857 vozidel/24 h (z toho 2970 těžkých vozidel/24 h) pro úsek mezi přeložkou Polepské (silnice II /125) a koncem trasy.

Minimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí v rámci stavby byla dosažena dodržením závěrů dokumentace E.I.A. pro fázi projektu, výstavby i provozu. Zasažená lesní zeleň byla kompenzována vegetační výsadbou v rozsahu trvalého záboru stavby. Dopravní obslužnost pozemků přiléhajících k obchvatu je zajištěna dokončenými komplexními pozemkovými úpravami, jejichž součástí je i vybudování nových polních cest.

Stávající silnice I/38 byla přeřazena mezi silnice nižší kategorie.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie je poskytován v rámci Priority 4, v oblasti podpory „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“.

Informace o stavbě:

Název stavby: Silnice I/38 Kolín obchvat
Místo stavby: Středočeský kraj
Délka: 7957 metrů
Počet mostních objektů: 12
Zhotovitel: Sdružení Kolín: Strabag, Metrostav, PSVS
Cena díla: 1 904 601 581 Kč (bez DPH)

Tisková zpráva
Komentáře
"..Výstavba zabrala 4 roky.." - vložil Anonymous - 10. prosinec 2012, 12:46

Ano, za rok to bylo postavené a tyto tři roky se muselo čekat a násilím brzdit to otevření - proto se čekalo jako na záminku na ten jediný malý kousíček za Šťáralkou.

Tak dlouho dokázaly zabránit neuvedení obchvatu do provozu řeťezce okolo Tesca, OBI a možná i další. Obchvat by byl totiž hodně poškodil jejich zájmy, tak radši nechaly "zodpovědné orgány" trpět ty lidi ve vnitřním Kolíně přesto, že tady ten obchvat byl už dávno....

Jó ty peníze, ty ale mají moc! Jak nás, pane, učili, co všechno se za ně dá dobrého pro blaho lidí a celé společnosti koupit...
My jsme se ale naučili jen tu korupci, ale ta nám za to jde perfektně!

obchvat - vložil kutnohorák - 9. prosinec 2012, 08:51

CO JE TO PLATNÉ KDYŽ NÁKLADAKY NEMUŽOU JET DÁL NA PRAHU A BUDOU MUSET JET STEJNĚ PŘES KOLÍN K DÁLNICI D11.

Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Kolín se dočkal otevření obchvatu okolo města, výstavba zabrala čtyři roky

Kolín se dočkal otevření obchvatu okolo města, výstavba zabrala čtyři roky

8. prosinec 2012
(aktualizováno: 8. prosinec 2012, 12:27)

Kolín - Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pátek 7. prosince v Kolíně nový obchvat na silnici I/38. Po čtyřleté výstavbě je tak zprovozněna jedna z klíčových staveb s významným pozitivním dopadem na život ve městě. Obchvat především odvede hustou tranzitní dopravu z centra města.

„Zprovozněním bude odvedena tranzitní doprava mimo obytnou zástavbu centra Kolína, čímž dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu. Nová komunikace je v souladu také s očekávanými požadavky v oblasti plánované intenzity dopravy roce 2030,“ popisuje novou stavbu generální ředitel ŘSD David Čermák.

V souvislosti s výhledem do roku 2030 je počítáno s následující intenzitou: 13 472 vozidel/24 h (z toho 4304 těžkých vozidel/24 h) pro úsek mezi počátkem trasy a přeložkou Polepské (silnice II /125), resp. 11 857 vozidel/24 h (z toho 2970 těžkých vozidel/24 h) pro úsek mezi přeložkou Polepské (silnice II /125) a koncem trasy.

Minimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí v rámci stavby byla dosažena dodržením závěrů dokumentace E.I.A. pro fázi projektu, výstavby i provozu. Zasažená lesní zeleň byla kompenzována vegetační výsadbou v rozsahu trvalého záboru stavby. Dopravní obslužnost pozemků přiléhajících k obchvatu je zajištěna dokončenými komplexními pozemkovými úpravami, jejichž součástí je i vybudování nových polních cest.

Stávající silnice I/38 byla přeřazena mezi silnice nižší kategorie.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie je poskytován v rámci Priority 4, v oblasti podpory „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“.

Informace o stavbě:

Název stavby: Silnice I/38 Kolín obchvat
Místo stavby: Středočeský kraj
Délka: 7957 metrů
Počet mostních objektů: 12
Zhotovitel: Sdružení Kolín: Strabag, Metrostav, PSVS
Cena díla: 1 904 601 581 Kč (bez DPH)

Tisková zpráva