vv auto
Reklama

Na budovaném obchvatu Církvice se chystají na přeložku ropovodu Družba

26. říjen 2021, 15:07

Církvice - Přeložka silnice I/38 u Církvice na Kutnohorsku běží k říjnu 2021 v souladu se stanoveným harmonogramem. Stěžejní práce probíhají na pozemní komunikaci hlavní trasy nebo přeložkách polních cest, stejně jako na mostních objektech i připravované přeložce a přepojení ropovodu.

Aktuálně se pracuje na zářezu ve stoupání hlavní trasy směrem ke Kalabousku. "Jedná se o nejdelší zářez v trase budoucího obchvatu o délce 900 metrů a hloubce až 4 metry. Navíc je v tomto úseku plánované uspořádaní jízdních pruhů 2+1, stoupací pruh přes vrch Hořejší kupa ve směru na Čáslav, což znamená vytěžit větší objem zeminy s ohledem na plánovanou šířku komunikace," upozornil mluvčí ŘSD ČR Martin Buček a navázal: "Celá trasa bude vedena přibližně v délce 1,5 km v zářezech, 1,8 km v násypech a pouze necelý kilometr v úrovni terénu. Z uvedeného je patrné, že je v průběhu zemních prací třeba provést přesuny velkého objemu zeminy ze zářezů do míst, kde bude komunikace vedena po násypech. To sebou samozřejmě přináší zvýšený pohyb techniky nejen v rámci stavby ale rovněž po silnici I/38 a místních komunikacích. Pouze pro dokreslení množství, tak z výkopů v rámci stavby bude odtěženo celkem 133 028 m3 zeminy. Pokud jde o násypy, probíhá ukládka sypaniny na čtyřech místech budoucí trasy a současně se provádí zlepšování podloží pomocí pojiva. Kde je to třeba, tam probíhají práce na zlepšení parapláně i aktivní zóny komunikace hlavní trasy."

Součástí budoucího obchvatu jsou rovněž tři mostní objekty v celkové délce 279 metrů. Most přes Křenovku byl vybetonován jako první. V průběhu září a října byla dokončena betonáž 120,6 metrů dlouhé hlavní nosné konstrukce mostu přes Klejnárku. Jenom na betonáž této konstrukční části, v rámci stavby největšího mostu s délkou 133,20 m a výškou nad terénem 7,35 m, bylo zapotřebí 1128 m3 betonu. Celkem ho na jeho výstavbu bude třeba 2459,663 m3. V průběhu října bylo dále provedeno ošetření nosné konstrukce, její předpětí a injektáž a dokončuje se demontáž bednění. Pracuje se rovněž na posledním mostě, který bude překlenovat železniční trať a jako součást mimoúrovňové křižovatky i budoucí přeložku silnice I/38. Tady probíhají práce na betonáži 2 mostních opěr a 3 pilířů. Hlavní nosná konstrukce mostu na ně bude usazena pomocí vysokotonážního jeřábu předběžně v 1. polovině roku 2022, v závislosti na termínu výluky provozu na železniční trati.

"Aktuálně je před námi důležitá přeložka ropovodu, dříve známého jako ropovod Družba, který na 2 místech nenormově kříží trasu budoucího obchvatu," poznamenal Martin Buček. V uplynulých týdnech tak probíhaly veškeré práce směřující k vlastnímu přepojení, která se začnou realizovat 6. listopadu 2021. Na tuto operaci je vypracován podrobný hodinový harmonogram a definován technologický předpis pro minimalizaci rizik související s touto činností.

Průtok ropy potrubím činí 12.480 m3/den a rychlost proudění v potrubí je cca 1,0-1,4 m/s. "I proto probíhá průběžná koordinace mezi investorem /stavebníkem (ŘSD), zhotovitelem (STRABAG), správcem produktovodu (MERO), odběratelem ropy (UNIPETROL) a pro případ nenadálé události je jednáno i se Správou státních hmotných rezerv, neboť přepojení si vyžádá zhruba týdenní přerušení dodávek do litvínovské rafinérie," řekl Martin Buček.

Ačkoliv v rámci liniových staveb k plánovaným přeložkám ropovodu na základě potřeb zadavatele občas dochází, v tomto případě se jedná o ojedinělou akci, která bude uskutečněna za plného provozu výroby v Litvínově.

tz, foto archiv ŘSD ČR.
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Na budovaném obchvatu Církvice se chystají na přeložku ropovodu Družba

Na budovaném obchvatu Církvice se chystají na přeložku ropovodu Družba

26. říjen 2021

Církvice - Přeložka silnice I/38 u Církvice na Kutnohorsku běží k říjnu 2021 v souladu se stanoveným harmonogramem. Stěžejní práce probíhají na pozemní komunikaci hlavní trasy nebo přeložkách polních cest, stejně jako na mostních objektech i připravované přeložce a přepojení ropovodu.

Aktuálně se pracuje na zářezu ve stoupání hlavní trasy směrem ke Kalabousku. "Jedná se o nejdelší zářez v trase budoucího obchvatu o délce 900 metrů a hloubce až 4 metry. Navíc je v tomto úseku plánované uspořádaní jízdních pruhů 2+1, stoupací pruh přes vrch Hořejší kupa ve směru na Čáslav, což znamená vytěžit větší objem zeminy s ohledem na plánovanou šířku komunikace," upozornil mluvčí ŘSD ČR Martin Buček a navázal: "Celá trasa bude vedena přibližně v délce 1,5 km v zářezech, 1,8 km v násypech a pouze necelý kilometr v úrovni terénu. Z uvedeného je patrné, že je v průběhu zemních prací třeba provést přesuny velkého objemu zeminy ze zářezů do míst, kde bude komunikace vedena po násypech. To sebou samozřejmě přináší zvýšený pohyb techniky nejen v rámci stavby ale rovněž po silnici I/38 a místních komunikacích. Pouze pro dokreslení množství, tak z výkopů v rámci stavby bude odtěženo celkem 133 028 m3 zeminy. Pokud jde o násypy, probíhá ukládka sypaniny na čtyřech místech budoucí trasy a současně se provádí zlepšování podloží pomocí pojiva. Kde je to třeba, tam probíhají práce na zlepšení parapláně i aktivní zóny komunikace hlavní trasy."

Součástí budoucího obchvatu jsou rovněž tři mostní objekty v celkové délce 279 metrů. Most přes Křenovku byl vybetonován jako první. V průběhu září a října byla dokončena betonáž 120,6 metrů dlouhé hlavní nosné konstrukce mostu přes Klejnárku. Jenom na betonáž této konstrukční části, v rámci stavby největšího mostu s délkou 133,20 m a výškou nad terénem 7,35 m, bylo zapotřebí 1128 m3 betonu. Celkem ho na jeho výstavbu bude třeba 2459,663 m3. V průběhu října bylo dále provedeno ošetření nosné konstrukce, její předpětí a injektáž a dokončuje se demontáž bednění. Pracuje se rovněž na posledním mostě, který bude překlenovat železniční trať a jako součást mimoúrovňové křižovatky i budoucí přeložku silnice I/38. Tady probíhají práce na betonáži 2 mostních opěr a 3 pilířů. Hlavní nosná konstrukce mostu na ně bude usazena pomocí vysokotonážního jeřábu předběžně v 1. polovině roku 2022, v závislosti na termínu výluky provozu na železniční trati.

"Aktuálně je před námi důležitá přeložka ropovodu, dříve známého jako ropovod Družba, který na 2 místech nenormově kříží trasu budoucího obchvatu," poznamenal Martin Buček. V uplynulých týdnech tak probíhaly veškeré práce směřující k vlastnímu přepojení, která se začnou realizovat 6. listopadu 2021. Na tuto operaci je vypracován podrobný hodinový harmonogram a definován technologický předpis pro minimalizaci rizik související s touto činností.

Průtok ropy potrubím činí 12.480 m3/den a rychlost proudění v potrubí je cca 1,0-1,4 m/s. "I proto probíhá průběžná koordinace mezi investorem /stavebníkem (ŘSD), zhotovitelem (STRABAG), správcem produktovodu (MERO), odběratelem ropy (UNIPETROL) a pro případ nenadálé události je jednáno i se Správou státních hmotných rezerv, neboť přepojení si vyžádá zhruba týdenní přerušení dodávek do litvínovské rafinérie," řekl Martin Buček.

Ačkoliv v rámci liniových staveb k plánovaným přeložkám ropovodu na základě potřeb zadavatele občas dochází, v tomto případě se jedná o ojedinělou akci, která bude uskutečněna za plného provozu výroby v Litvínově.

tz, foto archiv ŘSD ČR.
Prohlédnout galerii