vv auto
Reklama

Navrhněte kandidáta pro udělení Ceny města Zruč nad Sázavou za rok 2010

12. leden 2011, 21:32
(aktualizováno: 12. leden 2011, 21:41)

Zruč nad Sázavou – Zručská radnice již po několikáté v rámci takzvaného udělení Ceny města hodlá ocenit osobu, která se v roce 2010 významnou měrou podílela na všestranném rozvoji města či vykonala záslužný čin.

Písemné návrhy od občanů přijímá kancelář starosty města do konce března letošního roku. 

Statut pro udělování Ceny města:

  1. Cena města Zruč nad Sázavou ( dále jen „Cena“) je udělována za aktivity významnou měrou přispívající k všestrannému rozvoji našeho města a k jeho vnitřní i vnější reprezentaci. Uděluje se tak například za vynikající výsledky dosažené na poli kulturním, sportovním nebo vědeckém.
  2. Návrh na udělení „Ceny“ je oprávněn podat kterýkoliv občan starší 18 let a mající trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou. Návrh lze podat prostřednictvím členů Zastupitelstva města nebo podáním v Kanceláři starosty na Městském úřadě.
  3. Pro udělení „Ceny“ může být navržen kterýkoliv občan splňující podmínky uvedené v odst. 1, a to bez jakéhokoliv omezení věku. Rovněž místo jeho trvalého bydliště nemusí být ve Zruči nad Sázavou.  
  4. Konečný návrh na udělení „Ceny“ předkládá spolu s písemným zdůvodněním Zastupitelstvu Rada města, a to na základě předchozího projednání všech došlých návrhů. 
  5. „Cena“ je vyplácena finanční částkou ve výši 7.500 Kč, nemusí být udělována každoročně a není na ni právní nárok. 
Jakub Svoboda, zdroj: www.zruc.cz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Navrhněte kandidáta pro udělení Ceny města Zruč nad Sázavou za rok 2010

Navrhněte kandidáta pro udělení Ceny města Zruč nad Sázavou za rok 2010

12. leden 2011
(aktualizováno: 12. leden 2011, 21:41)

Zruč nad Sázavou – Zručská radnice již po několikáté v rámci takzvaného udělení Ceny města hodlá ocenit osobu, která se v roce 2010 významnou měrou podílela na všestranném rozvoji města či vykonala záslužný čin.

Písemné návrhy od občanů přijímá kancelář starosty města do konce března letošního roku. 

Statut pro udělování Ceny města:

  1. Cena města Zruč nad Sázavou ( dále jen „Cena“) je udělována za aktivity významnou měrou přispívající k všestrannému rozvoji našeho města a k jeho vnitřní i vnější reprezentaci. Uděluje se tak například za vynikající výsledky dosažené na poli kulturním, sportovním nebo vědeckém.
  2. Návrh na udělení „Ceny“ je oprávněn podat kterýkoliv občan starší 18 let a mající trvalé bydliště ve Zruči nad Sázavou. Návrh lze podat prostřednictvím členů Zastupitelstva města nebo podáním v Kanceláři starosty na Městském úřadě.
  3. Pro udělení „Ceny“ může být navržen kterýkoliv občan splňující podmínky uvedené v odst. 1, a to bez jakéhokoliv omezení věku. Rovněž místo jeho trvalého bydliště nemusí být ve Zruči nad Sázavou.  
  4. Konečný návrh na udělení „Ceny“ předkládá spolu s písemným zdůvodněním Zastupitelstvu Rada města, a to na základě předchozího projednání všech došlých návrhů. 
  5. „Cena“ je vyplácena finanční částkou ve výši 7.500 Kč, nemusí být udělována každoročně a není na ni právní nárok. 
Jakub Svoboda, zdroj: www.zruc.cz