Domaro
Reklama

Obce se dočkaly nové kanalizace i čistírny odpadních vod

9. listopad 2015, 07:56

Svatý Mikuláš - Obce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina se po roce intenzívních prací dočkaly nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Dokončené dílo v pátek 6. listopadu 2015 převzala od stavební společnosti VCES a.s. starostka obce Martina Suková a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Obce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina neměly ještě v minulém roce vybudovanou kanalizační síť. „Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace byla pro obec z hlediska ochrany životního prostředí i jejího dalšího rozvoje naprosto klíčovou záležitostí. Dříve tu byly splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí zachytávány v bezodtokových jímkách, septicích anebo v domovních čistírnách, které však nesplňovaly základní požadavky na jejich provoz,“ uvedla v průběhu slavnostního předání starostka obce Martina Suková.

Na financování projektu, jehož celková výše dosahuje 82,4 mil. Kč včetně DPH, se podílel Operační program Životní prostředí částkou 51,7 mil. Kč. Státní fond životního prostředí ČR poskytl 5,7 mil. Kč a Středočeský kraj přispěl 3 mil. Kč. Zbývající část nákladů pokryla obec Svatý Mikuláš ze svých zdrojů.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost MEDIUM projekt, v.o.s. Vlastní stavbu pak realizovala společnost VCES a.s. „Staveniště jsme převzali 21. července 2014. V průběhu 13 měsíců jsme ve Svatém Mikuláši uložili 5057 metrů tlakové kanalizace a ve Svaté Kateřině dalších 3647 metrů,“ přiblížil průběh stavebních prací obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Miloš Emmer. „Kromě toho bylo ve Svatém Mikuláši vybudováno 3621 metrů podružných tlakových řadů pro 164 domovních čerpacích stanic, ve Svaté Kateřině pak 2337 metrů pro 115 domovních čerpacích stanic,“ uzavřel Emmer.

Výstavba nové kanalizační sítě jen minimálně zasahovala do komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic, čímž se eliminovala nutná dopravní omezení.

Odpadní vody jsou odváděny na novou čistírnu odpadních vod vybudovanou u potoka Černá strouha, jejíž kapacita 1400 EO (ekvivalentních obyvatel) zaručuje dostatečnou rezervu pro další rozvoj obce. V současné době je čistírna odpadních vod ve zkušebním provozu, který potrvá do srpna příštího roku.

Výstavbou kanalizace a vybudováním nové čistírny odpadních vod výčet investic do ochrany životního prostředí ve Svatém Mikuláši nekončí. „Již jsme vysoutěžili zhotovitele na výstavbu kanalizace v dalších dvou obcích – Sulovicích a Lišicích a čekáme na rozhodnutí ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace na tento projekt,“ informovala Suková.

tz
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Obce se dočkaly nové kanalizace i čistírny odpadních vod

Obce se dočkaly nové kanalizace i čistírny odpadních vod

9. listopad 2015

Svatý Mikuláš - Obce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina se po roce intenzívních prací dočkaly nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Dokončené dílo v pátek 6. listopadu 2015 převzala od stavební společnosti VCES a.s. starostka obce Martina Suková a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Obce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina neměly ještě v minulém roce vybudovanou kanalizační síť. „Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace byla pro obec z hlediska ochrany životního prostředí i jejího dalšího rozvoje naprosto klíčovou záležitostí. Dříve tu byly splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí zachytávány v bezodtokových jímkách, septicích anebo v domovních čistírnách, které však nesplňovaly základní požadavky na jejich provoz,“ uvedla v průběhu slavnostního předání starostka obce Martina Suková.

Na financování projektu, jehož celková výše dosahuje 82,4 mil. Kč včetně DPH, se podílel Operační program Životní prostředí částkou 51,7 mil. Kč. Státní fond životního prostředí ČR poskytl 5,7 mil. Kč a Středočeský kraj přispěl 3 mil. Kč. Zbývající část nákladů pokryla obec Svatý Mikuláš ze svých zdrojů.

Přípravou projektové dokumentace byla pověřena společnost MEDIUM projekt, v.o.s. Vlastní stavbu pak realizovala společnost VCES a.s. „Staveniště jsme převzali 21. července 2014. V průběhu 13 měsíců jsme ve Svatém Mikuláši uložili 5057 metrů tlakové kanalizace a ve Svaté Kateřině dalších 3647 metrů,“ přiblížil průběh stavebních prací obchodní ředitel společnosti VCES a.s. Miloš Emmer. „Kromě toho bylo ve Svatém Mikuláši vybudováno 3621 metrů podružných tlakových řadů pro 164 domovních čerpacích stanic, ve Svaté Kateřině pak 2337 metrů pro 115 domovních čerpacích stanic,“ uzavřel Emmer.

Výstavba nové kanalizační sítě jen minimálně zasahovala do komunikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic, čímž se eliminovala nutná dopravní omezení.

Odpadní vody jsou odváděny na novou čistírnu odpadních vod vybudovanou u potoka Černá strouha, jejíž kapacita 1400 EO (ekvivalentních obyvatel) zaručuje dostatečnou rezervu pro další rozvoj obce. V současné době je čistírna odpadních vod ve zkušebním provozu, který potrvá do srpna příštího roku.

Výstavbou kanalizace a vybudováním nové čistírny odpadních vod výčet investic do ochrany životního prostředí ve Svatém Mikuláši nekončí. „Již jsme vysoutěžili zhotovitele na výstavbu kanalizace v dalších dvou obcích – Sulovicích a Lišicích a čekáme na rozhodnutí ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace na tento projekt,“ informovala Suková.

Zlata banka
Reklama
tz
Prohlédnout galerii