Stavex
Reklama

Oprava silnice u Nových Dvorů za téměř sto milionů korun bude trvat skoro jeden rok

5. srpen 2022, 10:27

Nové Dvory - ŘSD ČR vybralo zhotovitele opravy 1300 metrů dlouhého úseku silnice I/2, který začíná v Malíně za mostem ev.č. 2-013 přes železniční trať a končí přibližně 200 metrů před začátkem obce Nové Dvory na Kutnohorsku.

"Nejvýhodnější ekonomickou nabídka předložila společnost M-Silnice a.s., která se zavázala opravit uvedený úsek silnice, včetně 2 mostů, za 77,29 mil. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota zakázky dle zadávací dokumentace byla 96,5 mil. Kč bez DPH. Doba pro uvedení stavby do provozu byla smluvně stanovena na 300 kalendářních dnů," uvedl tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček.

Stávající vozovka v inkriminovaném úseku vykazuje poruchy (vyjeté koleje, příčné, podélné a mozaikové trhliny a výtluky) a cílem stavby je tak zejména oprava vozovky a odstranění dalších závad a bezpečnostních deficitů v dotčeném úseku silnice I/2 na základě výstupů získaných předchozí diagnostikou. "Součástí opravy bude i oprava odvodnění v úseku km 50,087 – 50,625 (průtah Malínem), obnova svislého a vodorovného dopravního značení, revize a obnova záchytných systémů a bezpečnostních zařízení nebo pokládka revizních chrániček," doplnil.

V rámci stavby bude provedena oprava pravostranných větví mimoúrovňové křižovatka I/2 x I/38 a také oprava mostu ev. č. 2-014, na kterém bude provoz po dobu jeho opravy alespoň částečně zachován. Most ev. č. 2-016 přes říčku Vrchlici projde kompletní rekonstrukcí. Stávající most, který již nevyhovuje po stavebnětechnické stránce (spodní stavba VI – velmi špatný, nosná konstrukce VI – velmi špatný, použitelnost IV – omezeně), bude zbourán a na jeho místě vyroste most úplně nový.

"Právě mostem přes říčku Vrchlici celou opravu v posledním týdnu tohoto měsíce zahájíme. Jako první přijdou na řadu přípravné práce v souvislosti s výstavbou provizorní komunikace a po nich bude následovat stavba provizorní silnice a 24 metrů dlouhého mostního provizoria, na něž se před demolicí stávajícího mostního objektu převede provoz na silnici I/2," naplánoval Martin Buček a dodal: "Provizorní silnice i most jsou navrženy jako obousměrné, což by mělo výrazně přispět plynulosti silničního provozu, a to i přes výrazné omezení max. povolené rychlosti. V průběhu výstavby provizorní komunikace bude provoz na silnici I/2 omezen a veden v režimu 1+1 provizorní pruh s omezením maximální povolené rychlosti na 50 km/h."

"Abychom zajistili odpovídající plynulost provozu na dopravně vytížené mimoúrovňové křižovatce Malín, nebudeme zatím jiné práce na silnici I/2 zahajovat z důvodu úplné zavírky silnice III. třídy č.03321 v úseku Církvice-Karlov. Ta je v souvislosti s výstavbou obchvatu Církvice na silnici I/38 překládána do jiné polohy a s jejím uvedením do provozu počítáme nejdříve 10. 9. 2022," uzavřel Martin Buček.

tz
AVE_CZ
Reklama
Oprava silnice u Nových Dvorů za téměř sto milionů korun bude trvat skoro jeden rok

Oprava silnice u Nových Dvorů za téměř sto milionů korun bude trvat skoro jeden rok

5. srpen 2022

Nové Dvory - ŘSD ČR vybralo zhotovitele opravy 1300 metrů dlouhého úseku silnice I/2, který začíná v Malíně za mostem ev.č. 2-013 přes železniční trať a končí přibližně 200 metrů před začátkem obce Nové Dvory na Kutnohorsku.

"Nejvýhodnější ekonomickou nabídka předložila společnost M-Silnice a.s., která se zavázala opravit uvedený úsek silnice, včetně 2 mostů, za 77,29 mil. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota zakázky dle zadávací dokumentace byla 96,5 mil. Kč bez DPH. Doba pro uvedení stavby do provozu byla smluvně stanovena na 300 kalendářních dnů," uvedl tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček.

Stávající vozovka v inkriminovaném úseku vykazuje poruchy (vyjeté koleje, příčné, podélné a mozaikové trhliny a výtluky) a cílem stavby je tak zejména oprava vozovky a odstranění dalších závad a bezpečnostních deficitů v dotčeném úseku silnice I/2 na základě výstupů získaných předchozí diagnostikou. "Součástí opravy bude i oprava odvodnění v úseku km 50,087 – 50,625 (průtah Malínem), obnova svislého a vodorovného dopravního značení, revize a obnova záchytných systémů a bezpečnostních zařízení nebo pokládka revizních chrániček," doplnil.

V rámci stavby bude provedena oprava pravostranných větví mimoúrovňové křižovatka I/2 x I/38 a také oprava mostu ev. č. 2-014, na kterém bude provoz po dobu jeho opravy alespoň částečně zachován. Most ev. č. 2-016 přes říčku Vrchlici projde kompletní rekonstrukcí. Stávající most, který již nevyhovuje po stavebnětechnické stránce (spodní stavba VI – velmi špatný, nosná konstrukce VI – velmi špatný, použitelnost IV – omezeně), bude zbourán a na jeho místě vyroste most úplně nový.

"Právě mostem přes říčku Vrchlici celou opravu v posledním týdnu tohoto měsíce zahájíme. Jako první přijdou na řadu přípravné práce v souvislosti s výstavbou provizorní komunikace a po nich bude následovat stavba provizorní silnice a 24 metrů dlouhého mostního provizoria, na něž se před demolicí stávajícího mostního objektu převede provoz na silnici I/2," naplánoval Martin Buček a dodal: "Provizorní silnice i most jsou navrženy jako obousměrné, což by mělo výrazně přispět plynulosti silničního provozu, a to i přes výrazné omezení max. povolené rychlosti. V průběhu výstavby provizorní komunikace bude provoz na silnici I/2 omezen a veden v režimu 1+1 provizorní pruh s omezením maximální povolené rychlosti na 50 km/h."

"Abychom zajistili odpovídající plynulost provozu na dopravně vytížené mimoúrovňové křižovatce Malín, nebudeme zatím jiné práce na silnici I/2 zahajovat z důvodu úplné zavírky silnice III. třídy č.03321 v úseku Církvice-Karlov. Ta je v souvislosti s výstavbou obchvatu Církvice na silnici I/38 překládána do jiné polohy a s jejím uvedením do provozu počítáme nejdříve 10. 9. 2022," uzavřel Martin Buček.

tz
Prohlédnout galerii