vv auto
Reklama

Park Mošnice v Kladrubech nad Labem prochází revitalizací, veřejnosti je vstup zakázán!

2. květen 2020, 13:28

Kladruby nad Labem - Revitalizace krajinářského praku Mošnice, který je součastí areálu hřebčína v Kladrubech nad Labem, pokračuje další etapou odborných arboristických prací v podobě odklízení vykácených náletových stromů a keřů, strojního odstraňování pařezů a ošetřování solitérních stromů. Na ně navazující zakládání trávníků a výsadba stromů potrvá dle schváleného harmonogramu ze strany poskytovatele dotace, jímž je Státní fond životního prostředí prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, do 30. listopadu 2020. Aby se předešlo možným újmám na zdraví občanů, je po dobu celkové obnovy přírodně krajinářského parku vstup zakázán až do 30. listopadu.

„Cíl projektu, uvolnit ze sevření nárostů původně solitérní či vybrané stromy, se postupně daří naplňovat a původní struktura přírodně krajinářského parku Mošnice se vrací opět na světlo světa,“ uvádí zástupci hřebčína v Kladrubech nad Labem. 

„Současnému uvolnění dubů předcházelo postupné uvolňování v porostech pod okapem koruny od roku 2009. Původně solitérní stromy – především duby – jsou útočištěm hmyzu chráněných NATURA 2000 a na postup prací tak dohlíží biologický dozor. Vhodná dřevní hmota bude využita k vybudování loggerů, které budou sloužit k úkrytu živočichů. Ty budou umístěny dle doporučení biologického dozoru s ohledem na potřeby živočichů a současně na provoz v parku,“ doplňují.

JS, TZ
AVE_CZ
Reklama
Park Mošnice v Kladrubech nad Labem prochází revitalizací, veřejnosti je vstup zakázán!

Park Mošnice v Kladrubech nad Labem prochází revitalizací, veřejnosti je vstup zakázán!

2. Květen 2020

Kladruby nad Labem - Revitalizace krajinářského praku Mošnice, který je součastí areálu hřebčína v Kladrubech nad Labem, pokračuje další etapou odborných arboristických prací v podobě odklízení vykácených náletových stromů a keřů, strojního odstraňování pařezů a ošetřování solitérních stromů. Na ně navazující zakládání trávníků a výsadba stromů potrvá dle schváleného harmonogramu ze strany poskytovatele dotace, jímž je Státní fond životního prostředí prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, do 30. listopadu 2020. Aby se předešlo možným újmám na zdraví občanů, je po dobu celkové obnovy přírodně krajinářského parku vstup zakázán až do 30. listopadu.

„Cíl projektu, uvolnit ze sevření nárostů původně solitérní či vybrané stromy, se postupně daří naplňovat a původní struktura přírodně krajinářského parku Mošnice se vrací opět na světlo světa,“ uvádí zástupci hřebčína v Kladrubech nad Labem. 

„Současnému uvolnění dubů předcházelo postupné uvolňování v porostech pod okapem koruny od roku 2009. Původně solitérní stromy – především duby – jsou útočištěm hmyzu chráněných NATURA 2000 a na postup prací tak dohlíží biologický dozor. Vhodná dřevní hmota bude využita k vybudování loggerů, které budou sloužit k úkrytu živočichů. Ty budou umístěny dle doporučení biologického dozoru s ohledem na potřeby živočichů a současně na provoz v parku,“ doplňují.

JS, TZ